Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Metoda I.N.S.E.R.T.: Čokoláda

Ikona prakticky

Metoda I.N.S.E.R.T.: Čokoláda

Ikona inspirace
Autor: PhDr. Vladimíra Neužilová
Spoluautor: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.
Anotace: Článek představuje aktivizující výukovou metodu I.N.S.E.R.T., její cíle, klady i zápory. Následně nabízí praktickou ukázku textu, který byl využit při zařazení této metody v hodině českého jazyka v 6. ročníku ve formě pracovního listu.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát
  2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Literární výchova » vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
Klíčová slova: informace, tabulka INSERT, kakaové boby, toxicita

Úvod

Aktivizující výukové metody uplatňujeme ve vzdělávání při učení žáků. Naším cílem je, aby žák aktivně, vědomě a uvědoměle třídil data, zařazoval je do poznatkových struktur; analyzoval, srovnával a hodnotil informace, učil se samostatnosti a tvořivosti, rozvíjel svoji osobnost.

Práce s odborným textem metodou I.N.S.E.R.T. vede žáky k ohodnocení a zaznamenání vlastních postojů k informacím v textu. Informace  je pro žáky známá, nová nebo je pro ně v něčem zajímavá. Také si mohou opravit dřívější mylný názor na poznatek v textu. Tématem je pro ně čokoláda. 

Učitelé tuto metodu zařazují, pokud chtějí rozvíjet u žáků porozumění odbornému textu před dalším zpracováním textu. Dále touto metodou rozvíjejí dovednosti práce se slovníky, odbornou literaturou nebo internetem.

V obecné rovině napomáhá zařazování této aktivizující metody do výuky rozvoji schopností respektování partnera při vysvětlování významů informací a při prověřování.

V neposlední řadě lze tuto výukovou metodu zařadit vždy, když je třeba vytvořit přehled učiva nebo zápis probírané látky do sešitu. 

Metoda I.N.S.E.R.T. má své zápory (práce se znaménky I.N.S.E.R.T vyžaduje více času, ve třídě je větší hluk), které jsou ale vyváženy nepřehlédnutelnými klady (všichni žáci pozorně čtou, vyhledávají a přesně ústně formulují informace z textu, vzájemně si naslouchají, respektují partnera při vysvětlování textu). 

Podrobný popis metody najdete v Pedagogickém lexikonu

Praktická ukázka:

„Chceme-li si uvařit čokoládu, použijeme kakaový prášek, který se dělá z mletých semen kakaovníku. Přidáme další chutné přísady, např. sušené mléko, cukr a mouku. Prášek se smíchá s horkým mlékem nebo vodou a vznikne lahodný nápoj.

Kakaovník roste divoce v tropických deštných pralesech v Brazílii. Jako kulturní plodina se pěstuje v západní Africe a Indonésii. Jeho semena neboli boby jsou velká asi jako mandle. Jsou ukrytá v plodech, které se podobají malým okurkám a vyrůstají přímo z kmene stromu. Semena se fermentují, potom se suší, zbavují tuku a melou na prášek.

Aztékové vařili z kakaových bobů nápoj Chocolatl. Španělé, kteří přivezli kakao do Evropy z Mexika v 16. století, tajili ostatním Evropanům návod na výrobu čokoládového nápoje téměř sto let.

Čokoláda zpočátku jako nápoj Aztéků vůbec nebyla sladká. Byla hořká a přidával se do ní pepř a pálivé papričky. Cukr do ní přidaly až španělské misionářky, a tím jí otevřely cestu na španělský dvůr a později do celého světa. V Mexiku patří dodnes k nejoblíbenějším ostrým omáčkám černá mole (nejlépe s kuřetem), která se děla z hořké čokolády a halapiňos. Jako lék na depresi ji předepisovali lékaři už v 17. století.”                   

Školní encyklopedie Oxford 

„Čokoláda obsahuje látky, které jsou pro psa ve vyšších dávkách toxické. Stále ještě není mezi chovateli dostatečně známo, jak nebezpečné je podávání čokolády psům. Je i dost případů, kdy zvíře zkonzumuje větší množství čokolády v nestřeženém okamžiku, zejména je to problém u štěňat. Pokud pes sní dostatečně velké množství čokolády, dochází u něj k projevům otravy.

První známky otravy se projevují do 6–12 hodin po pozření. Nejnebezpečnější je kakaový prášek, pak čokoláda na vaření, hořká a mléčná čokoláda. Nejnižší obsah jedovatých látek je v čokoládě bílé. Čokoláda na vaření je asi 10x jedovatější než čokoláda mléčná.”      

Dvořáková, 2001                                                                                  

Úkoly pro žáky:

1. Přečti  text, využij metodu I.N.S.E.R.T. 

2.  Do tabulky INSERT  vypiš informace z textu:

 

+

?

 

 

 

 

 

 

3. Zapsané informace prodiskutuj se spolužákem.

4. Neznámé pojmy vyhledej ve slovníku, v odborné literatuře, na internetu.  

Zdroje citací: 

Školní encyklopedie Oxford. [s. l.] : Václav Svojtka & Co., 1999. 256 s. ISBN 80-7237-164-9. 
DVOŘÁKOVÁ, D. Toxicita metylxantinů – intoxikace psů a koček čokoládou. Veterinářství. 2001, 8. 
NEUŽILOVÁ, Vladimíra; PAVLOVSKÁ, Marie. Metodický portál : Wiki [online]. 2011-11-02 [cit. 2011-11-08]. INSERT. Dostupné z WWW: <http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogick%C3%BD_lexikon/A/Aktivizuj%C3%ADc%C3%AD_v%C3%B
Dukov%C3%A9_metody/I.N.S.E.R.T
>.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 29. 11. 2011
Zobrazeno: 14770krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
NEUŽILOVÁ, Vladimíra. Metoda I.N.S.E.R.T.: Čokoláda. Metodický portál: Články [online]. 29. 11. 2011, [cit. 2020-09-19]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/14597/METODA-INSERT-COKOLADA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.