Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Metoda I.N.S.E.R.T.: Čokoláda

Metoda I.N.S.E.R.T.: Čokoláda

Praktický příspěvek
inspirace
Autor PhDr. Vladimíra Neužilová
Spoluautor: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.
Článek představuje aktivizující výukovou metodu I.N.S.E.R.T., její cíle, klady i zápory. Následně nabízí praktickou ukázku textu, který byl využit při zařazení této metody v hodině českého jazyka v 6. ročníku ve formě pracovního listu.

Úvod

Aktivizující výukové metody uplatňujeme ve vzdělávání při učení žáků. Naším cílem je, aby žák aktivně, vědomě a uvědoměle třídil data, zařazoval je do poznatkových struktur; analyzoval, srovnával a hodnotil informace, učil se samostatnosti a tvořivosti, rozvíjel svoji osobnost.

Práce s odborným textem metodou I.N.S.E.R.T. vede žáky k ohodnocení a zaznamenání vlastních postojů k informacím v textu. Informace  je pro žáky známá, nová nebo je pro ně v něčem zajímavá. Také si mohou opravit dřívější mylný názor na poznatek v textu. Tématem je pro ně čokoláda. 

Učitelé tuto metodu zařazují, pokud chtějí rozvíjet u žáků porozumění odbornému textu před dalším zpracováním textu. Dále touto metodou rozvíjejí dovednosti práce se slovníky, odbornou literaturou nebo internetem.

V obecné rovině napomáhá zařazování této aktivizující metody do výuky rozvoji schopností respektování partnera při vysvětlování významů informací a při prověřování.

V neposlední řadě lze tuto výukovou metodu zařadit vždy, když je třeba vytvořit přehled učiva nebo zápis probírané látky do sešitu. 

Metoda I.N.S.E.R.T. má své zápory (práce se znaménky I.N.S.E.R.T vyžaduje více času, ve třídě je větší hluk), které jsou ale vyváženy nepřehlédnutelnými klady (všichni žáci pozorně čtou, vyhledávají a přesně ústně formulují informace z textu, vzájemně si naslouchají, respektují partnera při vysvětlování textu). 

Podrobný popis metody najdete v Pedagogickém lexikonu

Praktická ukázka:

„Chceme-li si uvařit čokoládu, použijeme kakaový prášek, který se dělá z mletých semen kakaovníku. Přidáme další chutné přísady, např. sušené mléko, cukr a mouku. Prášek se smíchá s horkým mlékem nebo vodou a vznikne lahodný nápoj.

Kakaovník roste divoce v tropických deštných pralesech v Brazílii. Jako kulturní plodina se pěstuje v západní Africe a Indonésii. Jeho semena neboli boby jsou velká asi jako mandle. Jsou ukrytá v plodech, které se podobají malým okurkám a vyrůstají přímo z kmene stromu. Semena se fermentují, potom se suší, zbavují tuku a melou na prášek.

Aztékové vařili z kakaových bobů nápoj Chocolatl. Španělé, kteří přivezli kakao do Evropy z Mexika v 16. století, tajili ostatním Evropanům návod na výrobu čokoládového nápoje téměř sto let.

Čokoláda zpočátku jako nápoj Aztéků vůbec nebyla sladká. Byla hořká a přidával se do ní pepř a pálivé papričky. Cukr do ní přidaly až španělské misionářky, a tím jí otevřely cestu na španělský dvůr a později do celého světa. V Mexiku patří dodnes k nejoblíbenějším ostrým omáčkám černá mole (nejlépe s kuřetem), která se děla z hořké čokolády a halapiňos. Jako lék na depresi ji předepisovali lékaři už v 17. století.”                   

Školní encyklopedie Oxford 

„Čokoláda obsahuje látky, které jsou pro psa ve vyšších dávkách toxické. Stále ještě není mezi chovateli dostatečně známo, jak nebezpečné je podávání čokolády psům. Je i dost případů, kdy zvíře zkonzumuje větší množství čokolády v nestřeženém okamžiku, zejména je to problém u štěňat. Pokud pes sní dostatečně velké množství čokolády, dochází u něj k projevům otravy.

První známky otravy se projevují do 6–12 hodin po pozření. Nejnebezpečnější je kakaový prášek, pak čokoláda na vaření, hořká a mléčná čokoláda. Nejnižší obsah jedovatých látek je v čokoládě bílé. Čokoláda na vaření je asi 10x jedovatější než čokoláda mléčná.”      

Dvořáková, 2001                                                                                  

Úkoly pro žáky:

1. Přečti  text, využij metodu I.N.S.E.R.T. 

2.  Do tabulky INSERT  vypiš informace z textu:

 

+

?

 

 

 

 

 

 

3. Zapsané informace prodiskutuj se spolužákem.

4. Neznámé pojmy vyhledej ve slovníku, v odborné literatuře, na internetu.  

Zdroje citací: 

Školní encyklopedie Oxford. [s. l.] : Václav Svojtka & Co., 1999. 256 s. ISBN 80-7237-164-9. 
DVOŘÁKOVÁ, D. Toxicita metylxantinů – intoxikace psů a koček čokoládou. Veterinářství. 2001, 8. 
NEUŽILOVÁ, Vladimíra; PAVLOVSKÁ, Marie. Metodický portál : Wiki [online]. 2011-11-02 [cit. 2011-11-08]. INSERT. Dostupné z WWW: <http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogick%C3%BD_lexikon/A/Aktivizuj%C3%ADc%C3%AD_v%C3%B
Dukov%C3%A9_metody/I.N.S.E.R.T
>.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám