Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Jaké povolání mají lidé okolo nás?

Jaké povolání mají lidé okolo nás?

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Autor Hana Vocelková
Žáci si zpřesní představu o povolání lidí, kteří se nacházejí v jejich blízkém okolí, s nimiž se často setkávají.
Motivace

Myšlenková mapa s tématem POVOLÁNÍ - následovaná společným rozhovorem žáků o tom, proč je určité povolání důležité, čím by chtěli sami být, užitečnost povolání, povolání rodičů.

Vytváření dotazníku

Práce žáků v lavicích - vytváření společného dotazníku pro "reportéry" - vycházíme z myšlenkové mapy, kde je napsáno, co si žáci myslí o jednotlivých povoláních.
Klademe ještě i jiné dotazy typu: "Jsou to všechna povolání?" "... ještě i jiná povolání?", "Co ještě nevíte?", "Co by vás zajímalo?" Žáky vedeme k tomu, aby přemýšleli, jestli se nesetkali s nějakou zajímavou osobou, co by chtěli o daném povolání vědět, aby dokázali sestavit jednoduché otázky o "svém" povolání.

Na tabuli začal vznikat dotazník, který se dotvářel podle otázek. Po sestavení všech otázek se začalo s tříděním těch dotazů, na kterých se shodli všichni. Po sestavení dotazníku se volili hlavní reportéři, kteří si sestavili svou skupinu (pokud nejde provést přirozený výběr, může se losovat). Hlavní reportéři začali určovat "život" své skupiny - kdo přepíše otázky, kdo ponese dotazník, kdo bude zapisovat - udělí úkoly. Následně si určí, koho budou zpovídat - paní uklízečku, ředitelku, školníka, kuchařku (šlo o předem domluvené akce). Samozřejmostí před rozhovory bylo připomenutí zásad správného chování, pozdrav, poděkování...

Vlastní rozhovor

Pohyb skupinek po škole - žáci v této fázi pracují samostatně, naším úkolem je pouze dohled, popř. kontrola činnosti. Odpovědi si žáci musí zapisovat, je pouze na nich, zda přímo do archů, nebo do papírů, ze kterých budou případně přepisovat "na čisto".

Samostatná práce - vlastní rozhovor každého žáka

Po práci ve škole dostávají žáci samostatný úkol - vyhledat osobu, se kterou provedou tentýž rozhovor, ale v prostředí venkovním. Mají za úkol vyhledat osobu se zajímavým povoláním (neměl by to být přímý člen rodiny).

Závěrečná část + prezentace

V této části žáci sestavili všechny dotazníky, zkontrolovali odpovědi, zaznamenali do archů, popř. doplnili obrázky svých povolání. Pokud jim nestačily záznamové archy, mohli použít pásy balicích papírů - pak už jen vylepšovali, doplňovali. Tak se získal obsáhlý materiál - přehled různých povolání. Pak už následovala diskuse nad jednotlivými záznamovými archy. Žáci představovali, obhajovali svá povolání. Přesvědčovali o jejich výhodnosti a nevýhodnosti, hlavně zvažovali prestiž a přínos tohoto povolání pro společnost. Měli také za úkol zjistit, co je k výkonu daného povolání zapotřebí (vystudovaná škola, živnostenský list, apod.). Při prezentaci jim pomáhaly vytvořené dotazníky a plakáty. Ty nejlepší byly vybrány a prezentovány před žáky 9. ročníku.

Hodnocení

Na závěr žáci hodnotili celý projekt, co se jim dělalo dobře, co se naopak nelíbilo, kdo se snažil získat nejvíce informací, která profese nejlépe spolupracovala, co nového neznali, na co změnili názor. A hlavně - která profese je nejvíce zaujala, co by chtěli dělat a proč.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek