Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Co to je eTwinning

Informativní příspěvek
Autor Mgr. Silvie Pýchová
Evropská aktivita eTwinning je spolufinancovaná Evropskou komisí a ministerstvy školství jednotlivých zemí. Jejím cílem je podpora školám ve 28 zemích Evropy v realizaci mezinárodních projektů na dálku prostřednictvím internetu.

Evropská aktivita eTwinning je spolufinancovaná Evropskou komisí a ministerstvy školství jednotlivých zemí. Jejím cílem je podpora školám ve 28 zemích Evropy v realizaci mezinárodních projektů na dálku prostřednictvím internetu. Evropští učitelé mají k dispozici společný prostor pro vyhledávání zahraničních partnerů, vzájemnou komunikaci a přípravu společných projektů prostřednictvím nabízených nástrojů. Mezi ně patří zejména e-mail, chat a diskusní fórum. Pokud se učitelé domluví se zahraničními partnery na spolupráci, mohou spolu elektronicky uzavřít partnerství, za což získají certifikát s logy Evropské komise a zároveň se jim aktivuje společné virtuální prostředí pro spolupráci - tzv. Twinspace. Výhodou tohoto prostředí je, že je přístupné přes webové rozhraní (není tedy potřeba nic instalovat). Pro žáky, kterým tam učitelé mohou umožnit přístup, je prostředí bezpečné.

Jak začít?

K tomu, aby se učitel mohl pustit do hledání potenciální partnerské školy, je potřeba se nejprve zaregistrovat online na evropském portálu www.etwinning.net, kde je možné se seznámit s již existujícími projekty, množstvím případových studií a dalšími zajímavými materiály. V průběhu registrace si učitel sám zvolí uživatelské jméno a heslo. To mu umožní vstup do uzavřené části portálu. Registrovaný uživatel pak může vyhledávat v databázi evropských učitelů, kteří se zde také zaregistrovali za účelem hledání zahraničního partnera pro spolupráci. Na portálu je aktuálně registrováno přes 25 tisíc evropských škol.

Jaké nástroje používat?

V aktivitě eTwinning není povinností v projektech využívat nabízené nástroje, nicméně učitelé kladně hodnotí to, že nástroje jsou uživatelsky vstřícné, jejich používání není nijak náročné a zároveň jsou vyvíjené na základě potřeb účastníků projektů eTwinning. Učitelé a žáci mohou pro svou mezinárodní spolupráci používat interní e-mail, chat a diskusní fórum, mohou sdílet dokumenty a tvořit jednoduché webové prezentace. Do virtuálního prostředí pro spolupráci mají automaticky přístup pouze učitelé, kteří spolu uzavřeli partnerství a zaregistrovali společný projekt, a žáci či kolegové, kteří tam byli posléze přizváni.

Co si představit pod pojmem projekt eTwinning?

V současnosti se v Evropě realizuje přes čtyři tisíce projektů a tyto aktivity jsou v různých zemích více či méně integrovány do výuky. Důležité je, aby tyto projekty naplňovaly pedagogické cíle, které si učitelé vytýčili a aby projekty žákům pomáhaly v učení. Vzhledem k tomu, že eTwinning je financován Evropskou komisí, musí být každý projekt postaven na spolupráci zahraničních partnerů, tzn. že partnerství nemohou mezi sebou uzavřít např. dvě české školy. Dalším předpokladem pro to, aby se mohlo jednat o projekt eTwinning, je, že jsou v rámci jeho realizace používány informační a komunikační technologie, které umožňují, aby spolu zahraniční školy mohly být v každodenní kontaktu. Z hlediska délky projektu či jeho obsahu v aktivitě eTwinning v podstatě neexistují žádná omezení, jediným kritériem pro úspěšnou realizaci projektu je domluva zahraničních partnerů.

Jak prezentovat výstupy z projektů?

Sami učitelé rozhodují, nakolik chtějí publikovat výstupy své mezinárodní spolupráce. Na žáky může publikování výsledků jejich práce působit motivačně, zároveň je tak možné společné výstupy ukázat rodičům a veřejnosti. Virtuální prostředí Twinspace publikaci výstupů na internetu umožňuje a opět záleží na samotných účastnících projektu, které konkrétní dokumenty se rozhodnou sdílet na internetu. Často učitelé umisťují výsledky z projektů také na webových stránkách školy apod.

Jak vypadá kvalitní projekt?

Přestože v každé ze zapojených zemí je zřízeno Národní podpůrné středisko pro eTwinning, není jeho úkolem práci učitelů v projektech kontrolovat. Úkolem podpůrného střediska je učitele v těchto aktivitách podporovat a vytvářet jim takové podmínky, aby měli dostatek informací a inspirace pro práci na projektech eTwinning. Jedním ze způsobů, jak zvyšovat kvalitu projektů eTwinning na evropské úrovni, je oceňování projektů, které naplnily smluvená kritéria. Mezi ně patří využití ICT ve výuce, viditelné výsledky projektu a jeho evidentní přínos, integrace do vzdělávacího programu, evropská dimenze projektu, inovativní a kreativní přístup a udržitelnost výstupů projektu. Je logické, že málokterý projekt eTwinning naplní všechna tato kritéria, pokud se tak ale stane, má šanci na základě posouzení hodnotící komise získat ocenění Quality Label na národní úrovni. Pokud Quality Label zíkají obě či více partnerských škol v rámci jednoho projektu, automaticky obdrží Quality Label na evropské úrovni. Zároveň projekty mohou usilovat o národní a evropské ceny eTwinning, v nichž vítěze čeká i hmotná odměna. Není však důležité, zda projekt má či nemá všechna tato ocenění, ale to, že je práce na projektu přínosná pro zapojené žáky a učitele a že je práce na projektu eTwinning baví. Další informace jsou k dispozici na www.etwinning.cz, kde najdete také informaci o nabídce akreditovaných seminářů eTwinning.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám