Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Zhudebněná poezie Josefa Kainara jako námět...

Zhudebněná poezie Josefa Kainara jako námět na vyučovací hodinu českého jazyka a literatury

Praktický příspěvek
inspirace

Cíl výuky:

Cílem této vyučovací hodiny je seznámit žáky se zhudebněnou poezií básníka Josefa Kainara. Tato vyučovací hodina může navazovat na předcházející výklad o Kainarovi a jeho tvorbě.

V následujícím článku popisujeme námět na vyučovací hodinu českého jazyka a literatury. Žáci zde pracují s hudební ukázkou a literárním textem, v němž mají za úkol vyhledávat, doplňovat, napsat apod.

  1. Několik informací na úvod

Na úvod hodiny by měl vyučující žákům poskytnout několik informací o Kainarovi a jeho tvorbě (pokud se tak již nestalo v předchozích hodinách), zmínit jeho nejvýznamnější básně a básnické sbírky a také jeho přínos pro tuzemskou hudební scénu.

  1. Poslech písničky

Nyní vyučující pustí žákům písničku s textem od Josefa Kainara. Z časových důvodů vybereme písničku pouze jednu a s tou budeme poté pracovat. Výběr písničky a textu je na vyučujícím; v našem případě jsme použili text Kuře v hodinkách.

  1. Rozdělení žáků do skupin

V této fázi hodiny rozdělíme žáky do menších pracovních skupinek po pěti (záleží na velikosti třídy). Každá skupinka dostane pracovní list, ke kterému budou doplněny otázky a úkoly. Pracovní list bude pro každou skupinku stejný.

  1. Složit rozstříhaný text písně

Dříve, než se skupinky pustí do vypracovávání listů, dostanou rozstříhaný text písně, který musí složit na základě předchozího poslechu. Zde se ověří, jak pečlivě poslouchali, ale také jaký mají cit např. pro zachování rýmu. Poté by měla proběhnout společná kontrola, aby nedošlo k chybám, které by mohly ovlivnit další práci s textem.

  1. Práce s pracovním listem

Nyní přichází na řadu pracovní list. Prvním úkolem bude doplnění chybějících slov do mezer v textu, která budou na listě napsána. Tento úkol se může ztížit tím, že slov bude více než mezer. Po doplnění slov do textu mají žáci za úkol určit druh rýmu – zda se jedná o rým střídavý, obkročný apod. Další úkoly se budou týkat básnických prostředků (Jaké můžete v textu najít? Uveďte příklad.). Najděte v textu příklad metafory, metonymie, hyperboly a atd. (u žáků se samozřejmě předpokládá znalost těchto termínů). Poslední úkol se může týkat slovní zásoby: najděte nespisovné tvary slov, slova, kterým nerozumíte.

            Text písně je možné si poslechnout zde: http://www.youtube.com/watch?v=yXKk0aUiglg

Ukázka textu:

Mám pro svou cestu krásný koráb / bílý
V mém lanoví tam vítr zuří a kvílí
Kýl řeže brázdu dávných moří / moří
Pán lodi jsem a žádných bouří
se neptám

Život je bílý koráb / s cukrem a vínem
lásky se nedožijem / na moři líném
Kdo má strach v podpalubí / o plachtu prasklou
Jakživ se nedoplaví / za snem a láskou

Celý text si můžete zobrazit např. zde: http://www.musicer.net/karaoke-texty-pisni/flamengo/kure-v-hodinkach

        

  1. Interpretace textu – společný úkol pro všechny

Každá skupinka řekne, co si myslí o tématu písně. O čem text může být, co se v něm odehrává, kdo v něm vystupuje atd. Vyměňují si názory mezi sebou a zdůvodňují, proč mají zrovna takový názor, proč to tak může být nebo nemůže být a zároveň dokládají ukázkami z textu.

  1. Jaký jiný název by píseň mohla mít?

Posledním úkolem pro žáky bude zamyslet se nad názvem písně a říct, jestli text skutečně vystihuje a proč, a vymyslet nějaké další názvy pro píseň.

Závěr

Tuto vyučovací hodinu bych doporučoval zařadit nejdříve do 8. nebo 9. ročníku ZŠ. Může být rovněž využita i na nižších stupních škol středních a gymnáziích. Námět lze uplatnit i pro jiné autory a písně; vše závisí na úrovni žáků nebo na potřebách vyučujícího.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc21 kBKuře v hodinkách - pracovní text
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám