Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Aktuální politické téma a jeho prezentace...

Aktuální politické téma a jeho prezentace politiky a dalšími osobnostmi v médiích – polemika jako téma hodiny slohu

Praktický příspěvek
inspirace
Tato vyučovací hodina je zaměřena na percepci konkrétního mediálního sdělení a na jeho další využití našimi politiky a umělci v médiích. Žáci pracují samostatně, ve dvojicích a ve skupinách. V rámci přípravy polemiky, její realizace a jejího hodnocení se žáci učí argumenty připravovat, formulovat, obhajovat a také posuzovat.

Tato vyučovací hodina navazuje na téma Radar na území České republiky. 

Úvod: cca 5 minut

Učitel nejprve pustí žákům bez zvuku krátkou videoukázku ze serveru http://www.youtube.com/, kde se v pořadu 168 hodin k umístění radaru na našem území vyslovují známé osobnosti. 

Poznámka pro učitele:

Aby žáci neviděli název videoukázky Radar – hádka, je třeba po otevření odkazu dvakrát kliknout na video, aby bylo přes celou obrazovku. 

Samostatná práce: 5 minut

1. Pozorujte účastníky diskuse, zaznamenávejte si na papír prostředky nonverbální komunikace a následně zhodnoťte osobnosti diskutujících i to, jak svou roli zvládl moderátor pořadu. Jedná se o poklidnou diskusi, nebo je debata mezi paní Věrou Chytilovou (známá a úspěšná česká režisérka) a panem Tomášem Töpferem (herec, ředitel divadla, senátor) vedena v agresivním duchu? Argumentujte ve prospěch svého názoru zaznamenanými nonverbálními projevy účastníků pořadu. 

2. Dokážete jen na základě obrazu beze zvuku určit, kdo je zastáncem radaru na území ČR a kdo nikoli? Svůj názor opět zdůvodněte. 

Učitel pustí žákům videoukázku i se zvukem (5 minut).

Práce ve dvojicích: 5 minut

3. Porovnejte své pozorování a postřehy se skutečností. Napište, co o nás vypovídají naše gesta, mimika apod. 

4. Uvedený sestřih diskuse o radaru mezi p. Chytilovou a p. Töpferem byl díky velkému ohlasu diváků i způsobu vedení diskuse zařazen do silvestrovského programu. Najdete  argumenty pro zařazení této debaty do zábavného pořadu? 

Polemika: 20 minut

5. Učitel rozdělí žáky do 4 skupin. Každá ze skupin si určí svého mluvčího. Učitel rozdělí skupinám dvě témata. Prvním tématem může být  stavba radaru proti raketám potenciálně ohrožujícím naše území. Jedna skupina si připravuje argumenty pro, druhá proti. 

Druhým tématem polemiky je, zda je správné, že politik vezme mikrofon a nazpívá veřejně píseň, aby podpořil svůj názor a pokusil se zvýšit svou popularitu. Jedna skupina si připravuje argumenty pro, druhá proti. 

Učitel vyzve první dvě skupiny, aby jejich mluvčí polemizovali. Žáci třetí a čtvrté skupiny na závěr hlasují, kdo lépe argumentoval. 

Na řadu se pak dostane druhé téma, jejich zástupci argumentují a žáci první  a druhé skupiny potom hlasují. 

MÁME, ČI NEMÁME RADAR NA NAŠEM ÚZEMÍ ANEB JAK TO VŠECHNO DOPADLO?

Aktivita pro domácí úkol: zadání – 3 minuty

Vyhledejte na internetu informaci, zda je či není na našem území umístěn plánovaný radar. Zde napište klíčová slova, která zadáte do vyhledávače:............................................

 Za jak dlouho jste získali potřebnou informaci? Čas:............................... 

Porovnejte svůj dosažený čas se spolužáky a ověřte si, která klíčová slova vedla nejrychleji k cíli, tj. k získání požadované informace. 

Závěr: 2 minuty

Zhodnocení vyučovací hodiny. 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám