Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > O konferenci „Rozvoj kvality komunitních...

O konferenci „Rozvoj kvality komunitních škol: Jak si vedeme“

Informativní příspěvek
Mezinárodní konference „Rozvoj kvality komunitních škol: Jak si vedeme“ se konala 14.–15. června 2011 v Kyjevě. Jejím cílem bylo vytvoření fóra pro diskusi o osvědčených postupech v rozvoji kvality komunitních škol v zemích východní, střední a západní Evropy a Asii a také posílení pravomoci národních nevládních organizací v oblasti podpory komunity a školních programů, jak ve svých zemích, tak i mezinárodně. Jsou uvedeny příklady z ČR a Mezinárodního centra excelence.

Mezinárodní konference „Rozvoj kvality komunitních škol: Jak si vedeme“ se uskutečnila pod vedením ukrajinské Step by Step Foundation ve dnech 14.–15. června 2011 v Kyjevě na Ukrajině, za podpory Charles Stewart Mott Foundation a programu Východ-Východ: Partnerství bez hranic mezinárodní nadace Renaissance Foundation.

Konference byla vyvrcholením 2letého projektu Ověření standardů kvality komunitní školy. Hlavním cílem bylo vytvoření fóra pro diskusi o osvědčených postupech v rozvoji kvality komunitních škol v zemích východní, střední a západní Evropy a Asii a také posílení pravomoci národních nevládních organizací v oblasti podpory komunity a školních programů, jak ve svých zemích, tak i mezinárodně.

K účasti na konferenci byli z každé zapojené země projektu vyzváni 3 zástupci, kteří jsou příkladem dobré praxe konceptu komunitní školy, případně určitého jejího aspektu (např. inkluze). Mezi přednášejícími a vystupujícími tak šlo najít takové osobnosti, kterými jsou Dougles S. McCall, výkoný ředitel mezinárodní sítě Zdravých škol, působící při UNESCO anebo Chris Jones, ředitelka Mezinárodního centra excelence komunitních škol. Za Českou republiky byli pozváni Mgr. Jiří Beran, ředitel ZŠ Višňové, Ing. Karel Čada ze společnosti Nová škola, o. p. s. a Mgr. Marek Lauermann ze Sdružení konzultantů rozvoje organizací, který je také národním koordinátorem implementace Standardů kvality komunitní školy v ČR.

Program [1] konference zahrnoval různé činnosti: plenární zasedání, paralelní jednání, prezentace, diskuse, workshopy a výstavu o činnosti komunitních škol a nevládních organizací působících v oblasti rozvoje komunitních škol. Tyto různé formáty činnosti vycházely z předpokladu, že představují nejefektivnější způsob výměny informací a získávání nových poznatků. Hlavními tématy souběžně běžících workshopů byly Leadership, Partnerství a Dobrovolnictví. Workshopy byly provedeny na následující témata: sociální začlenění (inkluze), dobrovolnické činnosti, analýza potřeb komunity, sběr informací, mapování komunity, analýza zainteresovaných skupin (tzv. stakeholders) – koho pozvat, jak zpracovat sebehodnocení, jak komunita ve školní praxi napomáhá učení žáků. Všechna tato témata odrážejí hlavní aspekty mezinárodních standardů kvality komunitních škol.

Jak už bylo naznačeno, tak cíle konference byly následující:

  • vytvořit fórum pro výměnu zkušeností, osvědčených postupů, zkušeností a modelů vývoje při realizaci konceptu komunitní školy;
  • prezentovat  mechanismy a strategie používané v zemích východní, střední a západní Evropy a Asii v rámci rozvoje kvality komunitních škol a diskutovat o nich;
  • představit stávající mezinárodní standardy kvality komunitních škol jako nástroj sebehodnocení a výsledky jeho testování na 80 školách v 8 zemích;
  • prezentovat výsledky mezinárodního výzkumu o vlivu mezinárodních standardů na kvalitu a rozvoj komunitních škol v 8 zemích;
  • prezentovat komunitní plány rozvoje školy v oblasti zlepšování kvality v jednotlivých zemích a ukázat funkční modely komunitní školy;
  • posílit vazby mezi iniciativami v různých zemích, v zájmu posílení spolupráce;
  • vytvořit plány pro další rozvoj komunitních škol a jejich podporu v zúčastněných zemích;
  • poskytnout prostor k výměně osvědčených postupů komunitních škol a posílení jejich vlivu na rozvoj komunity;
  • rozšířit stávající vnitrostátní a mezinárodní spolupráci v komunitních školách;
  • posílit a rozšířit mezinárodní sítě komunitních škol.

Velkého ohlasu se dostalo prezentaci ZŠ Višňové na téma Leadershipu, neboť vyvolala rozsáhlou diskusi o klíčové roli vedení školy v procesu budování a rozvoje komunitní školy. Velmi zajímavé a inspirativní postřehy  přinesl worskhop zaměřený na Dobrovolnictví, kde zejména příklady z malých ukrajinských venkovských škol byly velmi podnětné vzhledem k hledání možností a příležitostí rozvoje dobrovolnictví na školách. Jednotlivé prezentace najdete na webových stránkách konference.

Konference byla jedinečnou příležitostí k porovnání a výměně zkušeností mezi různými typy a modely komunitních škol, které všechny spojuje společná myšlenka, a sice překonávání překážek a handicapů ve vzdělávání. Proto je dobře, že vzájemná výměna zkušeností a mezinárodní spolupráce bude pokračovat a dále se rozvíjet, neboť jedním z důležitých výstupů konference bylo vytvoření mezinárodní akční skupiny při Mezinárodním centru excelence komunitních škol (ICECS) [2].

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám