Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Základní podmínky života

Ikona prakticky

Základní podmínky života

Ikona inspirace
Autor: Zdenka Koubová

Předmět: Přírodověda
Průřezové téma: Multikulturní výchova, environmentální výchova
Ročník: 5. ročník
Předpokládaný čas: Jedna vyučovací hodina

Pomůcky:
Arch papíru, psací potřeby, štítky na jména, papíry, dopis, internet, encyklopedie, slovníky

Cíle:
Žák si uvědomí, jaké jsou důležité podmínky pro život.
Žák se učí chápat, tolerovat a respektovat práva a názor druhých.

Postup:

Evokace

Každý žák dostane lepicí štítek a psací potřeby.
Na štítek zapíše slovo, které by vystihovalo jeho názor: „Co považuješ za základní podmínku života?“
Štítek nalepí na koberec a sedne si do kruhu. Učitel žáky rozdělí do skupin cca po 5. Skupiny si přepíší všechna slova, která nalezla na štítcích na papír. Slova se pokusí rozdělit do dvou sloupců Souhlasím/ Nesouhlasím.
Své nápady probírají ve skupině a na rozdělení se snaží domluvit. Poté své rozdělení sdílí se skupinami ostatními.

Brainstorming

Na balicí papír žáci zapíší, co to znamená, základní podmínky života.

Uvědomění si významu informací

Učitel přečte následující dopis: [1]

„Ahoj. Jmenuji se Latifa a rozhodla jsem se, že vám napíši dopis. Je mi 12 let a bydlím s babičkou a dědečkem. Mám ještě čtyři sourozence – 2 bratry a dvě sestry. Já jsem nejstarší, a proto se musím o sourozence starat. Někdy mě to nebaví. Každý den, když vstanu, musím jít k řece pro vodu. Je to hrozně daleko, a proto musím brzy vstávat, abych ji stihla přinést do oběda. Už se mi to párkrát nepovedlo a tak jsme ten den nejedli. Někdy je voda tak špinavá, že ani nevím, jestli se s ní mám vracet domů. Když stihnu všechny povinnosti, tak si večer sednu před naši chýši a počítám hvězdy. Povídám si s měsícem a babička mi říká, že jsem měsíční víla. Už se těším, až budou sourozenci větší a budou mi pomáhat. A jak se máte vy? Babička mi vyprávěla o daleké zemi, kde děti chodí do školy, mají pastelky a papíry. Já si kreslím klackem do hlíny a to je taky fajn.
Těším se, až mi napíšete, jak to u vás vypadá.
Nashledanou, vaše kamarádka Latifa.“

Žáci napíší ve dvojicích/ trojicích Latifě dopis, kde by popsali, co dělají oni. Poté si vezmou kopie Latifina dopisu a zaškrtnou v něm věci, které jsou pro ně něčím zajímavé a zvláštní. A to v tom, že by bez těchto věcí nemohli být či jim přijde, že v tomto to má Latifa složitější než oni.

Žáci samostatně vymýšlejí definici základní podmínky života.

Reflexe

Navzájem si předčítáme své nápady.
Vyhledáváme ve slovnících/ internetu/ encyklopediích, co odborně tato slova znamenají.
Své nápady porovnáváme s nalezenými definicemi.

Návrh hodnocení žáků:

Podle posledního úkolu zjišťujeme, zda žáci v hodině naslouchali a umějí vyjmenovat některé ze základních podmínek pro život.
Pozorováním (při práci ve skupině) sledujeme, jak žáci plní druhý cíl – jak spolu komunikují a respektují názor druhého.


[1] Dopis je uložený v obálce a připravený i s adresou třídy, pro kterou je určený.

Citace a použitá literatura:
[1] - RVP pro základní vzdělávání. 2010. [cit. 2011-12-15]. Dostupný z WWW: [http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/...].  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 16. 12. 2011
Zobrazeno: 10330krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KOUBOVÁ, Zdenka. Základní podmínky života. Metodický portál: Články [online]. 16. 12. 2011, [cit. 2019-11-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/14017/ZAKLADNI-PODMINKY-ZIVOTA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 16. 12. 2011 09:34
Zajímavý nápad k propojení přírodovědy a průřezových témat environmentální a multikulturní výchovy. Motivuje žáky k zamyšlení, rozvíjí schopnost komunikace.
1.Autor: Pavlína HublováVloženo: 16. 12. 2011 18:44

Děkuji za praktickou ukázku zařazení citlivého tématu do výuky. Naše děti by si měly uvědomovat, že ne všechny děti mají stejné životní podmínky. Tato příprava by se perfektně hodila po/před návštěvou zástupců některé z humanitárních organizací (absolvovali jsme asi před rokem a bylo to velmi názorné) pro všechny věkové skupiny.

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.