Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Barva, dekor, textura jako inspirace

Barva, dekor, textura jako inspirace

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Volné komentáře k sérií inspirativních fotografií zaměřených na hledání zajímavých vztahů mezi objekty v interiéru i exteriéru.

"Budeš-li se dívati na opelichané a zašpiněné zdi nebo na nestejnorodé kameny, můžeš tam viděti sestavy a podoby různých zemí (map), bitev rozmanitých, hbité pohyby osob, neobvyklé výrazy obličejů, oděvy a jiných věcí donekonečna, protože ve změti věcí důmysl se vzchopuje k novým vynalézavostem."1

Ráda chodím ulicemi, krajinou, těší mne všímat si detailů, pozorovat barevné i tvarové hry, vzájemné uspořádání, kompozice tvořené všedními výjevy. Neustále se nechávám překvapovat nenadálými objevy všemožných nálezů a malých pokladů. Bývám zaujata strukturou, barevností, dekorem materiálů, průhledy, světlem i stíny, kontrasty, texturami. Jak zábavné je pohlížet na všechnu tu různorodost a zaznamenávat ji! Jsem touto rozmanitostí fascinována. Považuji ji za inspirativní, zejména pro pochopení základních pojmů, jakými jsou:

 • rytmus
 • harmonie
 • kontrast
 • světlo
 • stín
 • barevná škála
 • textura
 • struktura
 • linie
 • kresba
 • pozitiv
 • negativ
 • zátiší
 • objekt apod.

Stejně inspirativní mohou být tyto snímky pro vlastní tvorbu. Lze je seskupovat do "sbírek", budovat si vlastní databázi a užít je k dalšímu "mixování"2 pro vytváření koláží, komiksů, animací, konceptů apod.

Zachycení obrazu se stává v současné době samozřejmostí díky dostupnosti digitální techniky pro každého, tj. i pro žáky. Tyto možnosti rozšiřuje také výtvarná výchova, neboť elektronická média jsou zahrnuta do učiva RVP (Rozvíjení smyslové citlivosti). Pouhým mobilním telefonem či digitálním fotoaparátem lze pohotově zachytit drobné každodenní výjevy a zdánlivě obyčejná setkání, objekty, zátiší3.

Fascinace menšími či většími detaily, celky, zátišími může být počátečním impulsem pro uvědomění si inspiračních možností. Podnětem právě pro hledání barevných vztahů, nacházení zajímavých struktur, textur a dekorů. Pozorování všedních drobných detailů a zátiší se může stát malým zážitkem a objektem k zaznamenání, tj. vyfotografování.

Intimní potřeba zaznamenávat si vzpomínky, útržky, obrazy, drobné postřehy, poznámky a komentáře k tomu, co prožíváme, byla nejčastěji realizována v nejrůznějších podobách deníků4. Tato potřeba, více či méně uvědomovaná, je přirozeně zakořeněna v každém z nás. Pro mladého člověka bývá místem intimních výpovědí, může být zajímavým výtvarným dílem či konceptem (např. závěrečná maturitní práce). Díky technickým možnostem může být fyzická podoba způsobu výpovědi různorodá. I nabízená média lze vzájemně kombinovat. Jednou z forem vytváření osobního deníku může být právě digitální záznam. Není třeba klást velký důraz na technickou dokonalost fotografie, neboť hodnotou záznamu je osobní výpověď. Přirozenou tvořivost je u žáků možné rozvíjet vedením k vědomému pozorování detailů, nenápadných drobností světa kolem nás. Inspirací pro tvoření i pro radost ze života se mohou stát "...opelichané a zašpiněné zdi...".

"Právě tak je tomu, zahledíme-li se na oprýskanou zeď se žílami mramoru. Vidíte ty tváře, postavy… Vše se prolíná, oživuje. Uvedené prvky rozjitřily staré prožitky, uložené ve vašem mozku ve formě vzpomínek. Vy vidíte svoje nitro do dvou rozměrů, tedy do plochy. Stačí překresliti nebo přemalovati viděné na papír."5


"...Jestliže chaotické množení produkce dovedlo konceptuální umělce k dematerializaci uměleckého díla, u umělců postprodukce dalo vzniknout strategiím mixování a kombinování produktů."6

Výběr, třídění, přeskupování a ukládání obrazových záznamů, snímků, fotografií je ryze osobní, může být expresívní či jasně popisné. Vždy záleží na subjektivnosti pohledu autora.

INSPIRAČNÍ GALERIE - DATABÁZE

Zážitek z neopakovatelnosti

1.

2.
3.
4.

Detaily z krajiny a přírodnin umožní vidět zajímavé struktury a barevnost

 

Niternost povrchnosti

5.
6.
7.
8.
9.

 

Pozoruhodná seskupení předmětů nabízejí uvědomění si barevnosti, kontrastu objektů, ladnosti křivek a různorodosti řazení prvků

 

Zastavení v čase

10.
11.
12.


Písmo a znak, nesoucí určitou zprávu a vypovídající o názoru jedince či skupiny

 

Neobvyklost všednosti

13.
14.
15.


Různé průhledy a barevné kompozice jsou ozvláštněným pohledem na věci kolem nás

 

Zpráva nesrozumitelnosti

16.
17.
18.
19.

Rozostřené snímky mohou být prostorem k imaginaci

 

Zvětšenost obyčejnosti

20.
21.
22.
23.


Zachycené struktury, linie, plochy a textury při zvětšení nabízejí zajímavé barevné a kompoziční etudy

 


1 Vinci, L. da: Úvahy o malířství. Gryf, 1994.
2 Burriaud, N.: Postprodukce. Transit, 2004, s. 39.
3 Svatošová, S.: Zátiší jako vztah mezi objekty. Metodický portál RVP
www.rvp.cz/clanek/971.
4 Skála, F.: Deník - Wanderbuch. Praha - Venezia, Fama&Fortune Bulletin, P&S Wien 1994/15.
5 Ševčík, J.: České umění 1938-1989, programy, dokumenty. Akademia, 2001; Boudník, V.: Manifest explosionalismu, č. 2, s. 110.
6 Bourriaud, N.: Postprodukce. Tranzit, 2004, s. 39.

Mgr. Simona Svatošová
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek