Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Vzdělávání v autoevaluaci na Ostravské u...

Ikona teoreticky

Vzdělávání v autoevaluaci na Ostravské univerzitě

Ikona odbornost
Autor: Alexandra Slováková
Anotace: Nabídka několika typů zajímavých kurzů, které rozšíří znalosti učitelů i studentů v oblasti vyučování a hodnocení žáků i samotné školy.
Téma příspěvku:Autoevaluace školy
Klíčová slova: autoevaluace, pregraduální vzdělávání
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Projektové oddělení Ostravské univerzity se zabývá novým záměrem - "Zkvalitnění a realizace studijních programů učitelů počátečního a dalšího vzdělávání zavádějících a podporujících procesy autoevaluace na školách".

Cílovou skupinou jsou kromě pedagogů i studenti oboru učitelství, kteří si chtějí rozšířit obzory svých znalostí nad rámec svého oboru. Tyto znalosti se studentům budou hodit hlavně po absolvování vysoké školy a nástupu do praxe.

V rámci projektu se jedná se o tři střednědobé kurzy, které by měly připravit studenta, případně učitele na události, které se netýkají pouze odbornosti ve vyučování, ale také hodnocení školy, žáků a celkového klimatu.

Jedná se o kurzy:

  • praktická autoevaluace
  • klima ve školách
  • efektivní využívání výstupů testování vědomostí žáků

Kurz Praktická autoevaluace zahrnuje podporu při přípravě a realizaci vlastního hodnocení školy, které je v současné době povinné ze zákona ve všech typech škol. Účastníci kurzů se naučí, jak hodnotit svou školu a jak v případě problémů pomoci se zlepšováním podmínek a školního prostředí v jednotlivých hodnocených oblastech.

Kurz Klima na školách naučí účastníka vyhodnocovat klima ve třídách nebo v celé škole pomocí různých metod a návazně intervenovat podle aktuální potřeby. Účastníci kurzu budou následně moci změnou klimatu dosáhnout lepších podmínek pro žáky. Cílem je, aby se žáci v prostředí školy lépe cítili a formovali své hodnotové orientace žádoucím směrem. Ve školách neustále narůstá šikana a učitel ji potřebuje rozeznat a správně řešit. I k tomu dopomůže připravovaný kurz.

Poslední, ale neméně důležitý kurz s názvem Testování vědomostí žáků na školách prakticky rozšiřuje jednu formu diagnostikování žáků. Naším cílem je testování jednotlivého žáka tak, abychom zachytili, jak se postupně zlepšuje v jednotlivých ročnících a pomoci mu konkrétně v případě neúspěchu. Nechceme stresovat žáky srovnáváním s ostatními, ale komparovat současné individuální výsledky s předchozími předpoklady v dané oblasti.

Pokud byste si rádi rozšířili svou současnou nebo budoucí učitelskou kvalifikaci v nabízených oblastech, abyste v praxi dokázali podat žákům pomocnou ruku, máte možnost se přihlásit do kurzů, které začnou probíhat již od září 2007. Přihlášky budou v nejbližší době k dispozici na webové stránce http://autoevaluace.osu.cz včetně podrobnějších informací o projektu a partnerech projektu.

Anotované odkazy:
AutoevaluaceZkvalitnění a realizace studijních programů učitelů počátečního a dalšího vzdělávání zavádějících a podporujících procesy autoevaluace na školách.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 24. 05. 2007
Zobrazeno: 3572krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SLOVÁKOVÁ, . Vzdělávání v autoevaluaci na Ostravské univerzitě. Metodický portál: Články [online]. 24. 05. 2007, [cit. 2020-07-09]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/1396/VZDELAVANI-V-AUTOEVALUACI-NA-OSTRAVSKE-UNIVERZITE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.