Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Bezbolestné opakování
Odborný článek

Bezbolestné opakování

25. 10. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Lukáš Tvrďoch

Anotace

Aktivita pro opakování učiva předchozího ročníku na začátku školního roku. Není třeba, aby se na ni žáci intenzivně připravovali, nejsou stresováni známkováním a přitom se toho dá za 1 hodinu dost připomenout a dovést žáky k myšlenkové aktivitě.
 1. Příprava: Nechte odklidit lavice a židle co nejrychleji, nejlépe o přestávce před hodinou, rozdělte žáky do skupin (po 4–5), dejte každé skupině papír, každá skupina potřebuje tužku nebo dvě.
 2. Skupiny sepíší všechny pojmy, jevy, osobnosti, data a skutečnosti z učiva minulého roku, na které si vzpomenou. Pokud někdo navrhne něco, čemu nerozumí všichni členové skupiny, vysvětlí si to stručně navzájem. (cca 5–10 min.)
 3. Vyberou z pojmů jeden, který jim připadne důležitý a zároveň by se dal vtipně a efektně ztvárnit jako sousoší.
 4. Živé sochy – nemluví, nehýbou se, ale musí být v tak výrazné pozici a musí mít tak výraznou mimiku, aby diváci měli šanci poznat, co se předvádí. Všichni členové skupiny musí být zapojeni, nemusí hrát jen lidi, metafora je vítána (sousoší nemusí být jen popisná).
 5. Diváci se snaží poznat, tipnout, co se jim předvádí.
 6. Po předvedení a rozpoznání jednoho kola soch můžeme nechat žáky, aby zařadili jednotlivé události na časovou osu (vhodné je vyvěsit jednoduchou osu ve třídě, aby ji všichni viděli) a ukázali na historické mapě místo.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
103.52 kB
Dokument
Reconquista
doc
2.7 MB
Dokument
Konstantin a Metoděj na Velké Moravě r. 863
doc
107.42 kB
Dokument
Velké stěhování národů

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Lukáš Tvrďoch

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
25. 10. 2011
Příspěvek ukazuje způsob, jak žákům zpříjemnit opakování bez strachu z neúspěchu. Skupinová práce umožňuje přiměřené zapojení všech žáků. V zábavné atmosféře se však neztrácí obsah, ale záleží samozřejmě na promyšleném vedení hodiny. Tato aktivita nabízí možnost práce s časovou přímkou a historickou mapou tak, aby byl opravdu naplněn uvedený očekávaný výstup.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída