Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Poznej bydliště svého učitele aneb stručná...

Ikona prakticky

Poznej bydliště svého učitele aneb stručná geografie obce

Ikona inspirace
Autor: Pavel Červený
Anotace: Článek obsahuje metodický popis pracovního listu zaměřeného na využití geoinformačních technologií ve výuce v souvislosti s prací v rámci vybraných mapových portálů. Pracovní list naleznete v příloze.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Zeměpis (geografie) » Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie » organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Informační a komunikační technologie 2. stupeň
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Individuální
Organizace prostorová: Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: internet, pracovní list
Klíčová slova: zeměpis, geoinformační technologie, mapové portály

Žijeme v informační společnosti, ve které vznikají nebo se rozvíjejí nejrůznější technologie. Tyto trendy je třeba zohledňovat také ve vzdělávání tak, aby žák, který opouští vzdělávací systém, měl dostatečný přehled a byl vybaven znalostmi či dovednostmi, která by mu pomohly při uplatnění v běžném životě. Vzdělávání v rámci geoinformačních technologií bývá často z nejrůznějších důvodů (časových, technických, odborných, ...) na školách opomíjeno. Tento pracovní list by mohl být příkladem, jak realizovat geoinformační technologie v rámci zeměpisného vzdělávání na příkladu stručné geografie obce.

Cíle pracovního listu:

 1. využít geoinformační technologie ve výuce;
 2. prezentovat možnosti využití mapových portálů;
 3. získat přehled o základních mapových portálech;
 4. osvojit si způsoby hledání informací (čtení mapy) na mapových portálech, informace třídit a hodnotit;
 5. získané dovednosti a znalosti aplikovat v dalších oborech vzdělávání. 

Organizační formy: samostatná práce

Ročník: 8. nebo 9.

Organizace: 1 vyučovací hodina (např. počítačová učebna) 

Popis:

Pracovní list je zaměřen na využití geoinformačních technologií ve výuce v souvislosti s prací v rámci vybraných mapových portálů. Tématem je Geografie obce tak, aby žák musel při práci využít mapových portálů, které prezentují jak přírodní, tak i společenské poměry. Kromě těchto charakteristik obsahuje pracovní list dotazy týkající se polohy nebo informací vyplývajících z historické ortofotomapy.

Pracovní list je možné obměnit pro práci s dalšími mapovými portály (např. Národním geoportálem http://geoportal.gov.cz) nebo je možné využít dalších služeb, které mapové portály nabízejí (např. WMS služeb).

Stejným způsobem může žák získané znalosti a dovednosti využít pro zjišťování informací o místě, kde bydlí nebo by chtěl bydlet. Obec učitele je volena pro snazší hodnocení. 

Výstupy:

 • vyhledává příslušné mapové portály;
 • s využitím mapových portálů získává potřebné informace;
 • informace třídí a hodnotí;
 • na základě získaných informací vytváří závěry. 

Pozn.: Pracovní list vznikl v rámci studia (e-learning) Využití geoinformačních technologií ve výuce (Metodický portál www.rvp.cz).

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc45 kBPracovní list
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 01. 09. 2011
Zobrazeno: 3399krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ČERVENÝ, Pavel. Poznej bydliště svého učitele aneb stručná geografie obce . Metodický portál: Články [online]. 01. 09. 2011, [cit. 2020-11-01]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/13171/POZNEJ-BYDLISTE-SVEHO-UCITELE-ANEB-STRUCNA-GEOGRAFIE-OBCE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 01. 09. 2011 13:57
Jedna z možností jak uchopit regionální geografii pomocí internetových serverů. Snadno aplikovatelné i na jiné regiony.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.