Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Nuda při matematice? Ani nápad!

Ikona prakticky

Nuda při matematice? Ani nápad!

Ikona inspirace
Autor: Mirka Gardoňová
Anotace: Znají to všichni pedagogové. Žákům je zadána samostatná práce a na její řešení potřebuje každý jiný čas. Jak ale zabavit a ne pouze zaměstnat ty žáky, kteří bývají s úkoly velice rychle hotovi? Zde je jedna z možností.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Nestandardní aplikační úlohy a problémy » 2. období » řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: pořadač, kartičky s úkoly
Klíčová slova: matematika, hra, individuální práce

Cílem tohoto článku je ukázat jednu z možností, jak při běžné hodině matematiky zabavit žáky, kteří mívají frontálně zadávané úkoly velmi brzy vypracované, motivovat je k další práci nad rámec svých povinností a rozvíjet tak jejich potenciál. Domnívám se, že v tomto směru šikovným a talentovaným žákům mnohé dlužíme a oni si  naši pozornost právem zaslouží. Do celoroční hry, kterou zde popisuji, se však mohou a jistě se i zapojí všichni žáci třídy. Věřím, že pro mnohé kreativní pedagogy bude tento popisovaný způsob práce v hodinách matematiky inspirací k vlastním nápadům či variantám.

Hru jsem nazvala MATEMATICKÉ ŘÁDY a probíhá během celého školního roku napříč všemi hodinami matematiky. Lze ji využít prakticky od druhého ročníku a přzpůsobíte-li obsah řešených matematických úloh (ve vyšších ročnících případně i její název), může být myslím i zpestřením výuky na druhém stupni základní školy.

Princip hry

Na volně přístupné místo ve třídě je umístěna krabička (pořadač), v níž jsou řazeny kartičky se zadáním různých matematických úkolů. Kartičky jsou očíslované a pro delší životnost zalaminované do fólie.

Kdykoliv je žák hotov se svou prací, může si dojít do krabičky vybrat libovolný úkol, který samostatně v lavici řeší (na volný list papíru nebo do tzv. cvičáku).

Jakmile se domnívá, že úlohu splnil, nechá si své řešení od vyučujícího zkontrolovat. Pokud je řešení správné, může si sám do příslušného okénka v tabulce zapsat datum vyřešení a políčko si pro lepší přehlednost také vybarvit.

Tabulka visí na viditenlém místě ve třídě a žáci tak mají neustále přehled o úkolech, které již splnili a které jim ještě k pokoření chybí.

jméno žáka 1. úkol 2. úkol 3. úkol 4. úkol 5. úkol 6. úkol 7. úkol 8. úkol 9. úkol 10. úkol 11. úkol
                       
                       
                       

Pokud žák počítal nebo uvažoval chybně, dozví se od učitele, že jeho výsledek není správný, ale nedozví se, kde udělal chybu, ani jakým směrem by se měla jeho úvaha ubírat. Může se sám rozhodnout, zda bude dále pokračovat v řešení tohoto úkolu, nebo se rozhodne pro jiný.

Ten, jemuž se podaří vyřešit deset z jedenácti úkolů, získá titul MATEMATICKÝ TOVARYŠ. Jeden libovolný nevyřešený úkol z deseti možných dává žákům možnost postupovat ve hře dál a neuvíznout tak na mrtvém bodě. Úspěšný řešitel obdrží listinu se jmenováním a visačku s označením příslušného titulu. Prázdné visačky lze běžně zakoupit v papírnictví a papírky, které do nich vložíte, vyrobíte snadno s pomocí počítače a tiskárny nebo je třeba i vlastnoručně nakreslíte. Uvidíte, že vaši žáci je budou hrdě nosit. 

Poté se může žák pokoušet získat řád vyšší – MATEMATICKÝ MISTR. Hra pokračuje obdobným způsobem. Jen úkoly jsou jiné a také o něco obtížnější. Jsou umístěny v jiné krabičce a čísla označující čísla úkolů mají také jinou barvu. Rovněž tabulka pro zápis by se měla barevně odlišovat (vhodné je použít vždy shodnou barvu). I tentokrát získá úspěšný řešitel patřičnou listinu a může nosit označení  MATEMATICKÝ  MISTR. 

Nejvyšším titulem, který lze obdržet, je  MATEMATICKÝ  EXPERT. Pyšnit se s ním může úspěšný řešitel třetího nejnáročnějšího kola. Každý, komu se to podaří,  bývá kromě obvyklé listiny a řádu odměněn i drobným dárkem – malým hlavolamem, časopisem s tematikou matematického a logického uvažování a podobně. 

Matematické úkoly jednotlivých kol, které jsou odstupňovány náročností, lze volit dle vlastního uvážení. Můžete je tvořit sami nebo využít různé dostupné učebnice, publikace či materiály svých kolegů. Není vždy nutné objevovat objevené, ale využít dostupných věcí, vhodně je zakomponovat a dát jim třeba jen vyšší rozměr. 

Vřele k tomuto účelu doporučuji například:

  • problémové úlohy uvedené v učebnici matematiky vydavatelství Fortuna od Jany Coufalové;
  • pracovní sešit Zajímavá matematika pro 4.ročník vydavatelství Prodos;
  • Sbírka úloh z matematiky pro bystré hlavy, nakladatelství Fortuna;
  • Veselá matematika aneb kouzla, hříčky, hádanky, rébusy, lamohlavy, J. Loukota, nakladatelství Votobia;
  • různé DUM publikované na tomto portále, z nichž některé uvádím v přiřazených DUMech;
  • matematická korespondenční soutěž dostupná na adrese  www.msoutez.wz.cz;
  • minulé ročníky soutěže Matematický klokan dostupné na www.matematickyklokan.net.

Uvádím úlohy, které jsem při hře použila, ale i vy si můžete vytvořit svou zásobu zajímavých problémových matematických úkolů, které jistě využijete i při jiných příležitostech. 

Příloha č. 1 – První série MATEMATICKÝ TOVARYŠ

Příloha č. 2 – Druhá série MATEMATICKÝ MISTR

Příloha č. 3 – Třetí série MATEMATICKÝ EXPERT 

Tato celoroční matematická hra žáky velmi baví. Při hodinách nevznikají tzv. hluchá místa. Všichni žáci jsou stále zaměstnaní a do práce je není třeba nutit. Naopak žáky musím často usměrňovat a zdůrazňovat jim, že prioritní je správnost vypracování společně zadané práce a že úkoly do hry je třeba řešit až po pečlivě odvedené práci.

Jedním z důležitých principů hry je i fakt, že zde nehraje žádnou roli rychlost, se kterou jsou úlohy řešeny, ani rychlost získání titulu. Naopak je ceněna vytrvalost a snaha dosáhnout cíle. Žáci se mohou neomezeněkrát  opravovat a jediným časovým limitem je konec vyučování (zadání úloh si nesmí brát domů) a konec školního roku.

Nejde jen o to, kdo během roku získá titul matematického experta, ale i pro méně šikovné žáky je titul matematický tovaryš velmi cenný a jsou na něj náležitě hrdí. Vždyť každé předávání titulů je ve třídě malou slavností a každý z jmenovaných má možnost užít si svou chvíli slávy. 

Přeji i vám a vašim žákům mnoho příjemných zážitků při realizaci této hry.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
 NázevAutor
Úkoly Julky HlavolamkyMgr. Mirka Gardoňová
Úkoly pro chytré hlavičkyMgr. Kristýna Zýková
Obrázkové slovní úlohyMgr. Renata Nogolová
Geometrické hádankyMgr. Renata Nogolová
Magické čtverceMgr. Hana Kuciánová
Počítáme se ZuzkouMgr. Lubomír Šára
Počítáme s HonzouMgr. Lubomír Šára
Počítáme s DenisouMgr. Lubomír Šára
Počítáme s PavlemMgr. Lubomír Šára
Počítáme s DominikemMgr. Lubomír Šára
Počítáme s MonikouMgr. Lubomír Šára
Počítáme s PetrouMgr. Lubomír Šára
Počítáme se ZdendouMgr. Lubomír Šára
Počítáme s HankouMgr. Lubomír Šára
Počítáme s LukášemMgr. Lubomír Šára
Počítáme s MirkemMgr. Lubomír Šára
Počítáme s MarkemMgr. Lubomír Šára
Počítáme s Tomášem a MichalemMgr. Lubomír Šára
Počítáme s PavlínouMgr. Lubomír Šára
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 26. 08. 2011
Zobrazeno: 37455krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

4 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
GARDOŇOVÁ, Miroslava. Nuda při matematice? Ani nápad!. Metodický portál: Články [online]. 26. 08. 2011, [cit. 2019-12-13]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/13075/NUDA-PRI-MATEMATICE-ANI-NAPAD.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 26. 08. 2011 12:49
Oceňuji uváděné zdroje zajímavých matematických úloh, které rozvíjejí logické myšlení. Méně nadaným žákům by na cestě k úspěchu ve hře pomohla možnost volby úkolů podle obtížnosti. Nesmíme také zapomenout nastavit kritéria hry tak, aby hra zůstala hrou a nezměnila se v soutěž.
1.Autor: Mgr. Hana PilařováVloženo: 26. 08. 2011 16:48

Díky za inspiraci.

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.