Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Ekologický přírodopis na vycházce

Ikona prakticky

Ekologický přírodopis na vycházce

Ikona inspirace
Autor: Jiřina Svobodová
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Po většinu let strávených za katedrou jsem učila žáky přírodopis klasicky, na základě systematického přístupu. Výsledkem zpravidla bylo, že na vyšším stupni osmiletého gymnázia jsme začínali se systémem organismů znovu a prakticky od nuly.

S novým školním vzdělávacím programem jsme se rozhodli vyučovat na nižším stupni osmiletého gymnázia přírodopis jinak. Osnovy jsme připravili podle řady učebnic ekologického přírodopisu. Výuka klade důraz na vztahy mezi organismy a předkládá žákům svět živé přírody přirozeněji, v podobě poznávání jednotlivých ekosystémů. Žáci se tak postupně učí, že příroda je dynamický systém, jehož rovnováhu může člověk svými zásahy snadno porušit.

Z počátku jsem měla s tímto přístupem problém. Navyklá na to, že na výklad o hlemýždi navazuje učivo o škebli a chobotnici, jsem zpočátku ztrácela drahocenný čas podrobnostmi. Až časem jsem přišla ekosystémovému přístupu na chuť. Učebnice s pěknými ilustracemi, která staví na zkušenostech žáků, klade spoustu otázek k přemýšlení a nabízí řadu možností ke zkoumání živé přírody, si mě nakonec získala. Doprovodné materiály – pracovní sešit a videa k jednotlivým kapitolám tvoří s učebnicí velmi dobrý základ výuky, která vede žáky k přemýšlení o přírodě a vztazích mezi složkami ekosystémů i aktivnímu zájmu o poznávání živé přírody.

Výuku jsem prokládala laboratorními aktivitami i vycházkami do okolí školy, na kterých jsme poznávali především městskou zeleň.

Na závěr výuky v primě jsem pro své žáky uspořádala celodenní vycházku do Prokopského údolí a jeho okolí, kde jsme mohli ekosystémy popisované v učebnici alespoň částečně prozkoumat. Žáky jsem losováním rozdělila do skupin po 4–5 žácích, jednotlivé skupiny si poté vylosovaly úkoly zaměřené na ekosystémy Les – Voda – Pole, louky, pastviny. Po cestě od školy jsme procházeli kolem dvou retenčních nádrží a podél potoka, zastavili jsme se na louce u lesa v těsném sousedství pole. Vybaveni učebnicí přírodopisu, psacími potřebami a kapesními atlasy rostlin a živočichů (viz příloha) žáci plnili konkrétní úkoly.

Všichni pracovali na úkolech podle zadání svědomitě, trpělivě a s chutí, práci ve skupinách si samostatně organizovali.

Na závěr exkurze jsme provedli zhodnocení práce skupin a v následující výuce jsme se ještě k některým úkolům vrátili. Z výsledků žáků i prvního roku výuky tímto způsobem jsem nakonec měla dobrý pocit. V porovnání se přístupem založeným na systému organismů je toto pojetí komplexnější, v průběhu výuky dochází k opakování některých důležitých pojmů a jejich lepší fixaci. Ve srovnání s klasickou výukou tito žáci lépe rozpoznávali organismy a uvědomovali si více jejich role v ekosystému – z hlediska běžného života je to důležitější než zařazení do správného taxonu.

Citace a použitá literatura:
[1] - KVASNIČKOVÁ, Danuše. Ekologický přírodopis 6. 4. vydání. Praha : Fortuna, 2009. 128 s. ISBN 978-80-7373-056-7. 
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc23 kBLes
Odstranitdoc23 kBVoda
Odstranitdoc22 kBPole, louky I
Odstranitdoc22 kBPole, louky II
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 14. 06. 2011
Zobrazeno: 6316krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 4

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SVOBODOVÁ, Jiřina. Ekologický přírodopis na vycházce. Metodický portál: Články [online]. 14. 06. 2011, [cit. 2020-03-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/12795/EKOLOGICKY-PRIRODOPIS-NA-VYCHAZCE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.