Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Evropské jazykové portfolio v kontextu celé...

Ikona informativni

Evropské jazykové portfolio v kontextu celé školy

Autor: Kamila Sladkovská
Anotace: V tomto roce je to mu přesně 10 let, kdy čeští učitelé mohli začít ve své výuce používat národní verzi Evropského jazykového portfolia. Jestliže v roce 2001 vznikla první tištěná verze jazykového portfolia, pak v roce 2011 se dokončuje první webová aplikace tištěného jazykového portfolia v pilotní verzi (http://ejp.rvp.cz/). Česká republika rozhodně patří mezi průkopníky práce s jazykovým portfoliem. Některé státy, jako např. Rakousko, dokončují zbývající národní verze jazykového portfolia, některé státy, jako např. Finsko, své národní verze jazykového portfolia teprve připravují.
Klíčová slova: interkulturní kompetence, Evropské jazykové portfolio, autonomie učení, Evropské centrum pro moderní jazyky

V květnu 2011 proběhla v rakouskému Grazu v rámci dvoudenního semináře diseminace projektu Evropského střediska pro moderní jazyky Evropské jazykové portfolio v kontextu celé školy (ELP in the Whole-School Use). Projekt sledoval jazykové portfolio v různých zemích a jeho využití v kontextu celé školy. Pokud na počátku implementace jazykového portfolia bylo důležité rozšířit myšlenku a jeho používání ve výuce mezi učiteli a žáky, pak v projektu je důraz kladen na rozsah využití jazykového portfolia v určitém kontextu. V případě projektu se jedná o využítí jazykového portofolia všemi učiteli pro výuku všech jazyků na škole.

Během projektu se v různých zemích vytipovaly školy, které tímto způsobem jazykové portfolio používají. Tyto školy byly popsány v rámci případových studií, v nichž byla zahrnuta i Česká republika. Případové studie popsaly, jak se na jednotlivých školách při práci s EJP rozvíjejí tři hlavní principy: učební autonomie, interkulturní kompetence a vícejazyčnost.

Učební autonomie je na vybraných školách při práci s EJP rozvíjena jak individuálními učebními aktivitami, stanovováním učebních cílů žáky, realizací sebehodnocení a vzájemným hodnocením mezi žáky, tak i tím, když jsou žáci vedeni k tomu, aby přemýšleli o tom, jak cizí jazyky používají a jak se cizí jazyky učí. Interkulturní kompetence se realizuje v rámci různých projektů, výměnných pobytů a mezinárodních setkání. Vícejazyčnost se naplňuje výukou a používáním několika cizích jazyků.

Jednou z vytipovaných škol, která používá v cizojazyčné výuce jazykové portfolio v kontextu celé školy, je rakouská soukromá katolická škola, kterou navštěvují dívky ve věku 10 až 14 let. Hlavním vyučovacím cizím jazykem je angličtina, kromě ní se na škole vyučuje francouzština, italština a samozřejmě němčina, která je pro některé žáky cizím jazykem. Škola používá jazykové portfolio v hodinách angličtiny již od roku 2004 a poté, co se přidala k projektu EJP v kontextu celé školy, začala používat jazykové portfolio pro výuku všech jazyků. Zavedení portfolia pro výuku na celé škole nebylo obtížné, protože všichni učitelé cizích jazyků na škole sdílejí stejný metodický přístup, který upřednostňuje aktivity naplánované dle potřeb a schopností žáků.

Projekt byl na škole zaveden s velkou pečlivostí, kdy do jeho spuštění a realizace byli zapojeni nejen všichni učitelé a žáci, ale i rodiče žáků. Působením jazykového portfolia v kontextu celé školy došlo k:

  • uvědomění si různorodosti jazyků,
  • realizaci mnoha interkulturních projektů,
  • prezentaci výstupů pro rodiče žáků,
  • podpoře samostatnosti při učení se cizím jazykům,
  • zdůraznění učební autonomie v rámci učebních strategií a přemýšlení o tom, jak se jazyku učíme.

V rámci projektu byla také vydána a prezentována pilotní verze Manuálu pro plánování, implementaci a vyhodnocení celoškolních projektů (Evropské jazykové portfolio).

Užitečné odkazy k tématu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 07. 06. 2011
Zobrazeno: 3747krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SLADKOVSKÁ, Kamila. Evropské jazykové portfolio v kontextu celé školy. Metodický portál: Články [online]. 07. 06. 2011, [cit. 2020-02-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/12725/EVROPSKE-JAZYKOVE-PORTFOLIO-V-KONTEXTU-CELE-SKOLY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.