Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Ostatní menšiny

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor VÚP Praha
Školní neúspěšnost a integrace žáků a žákyň, kteří jsou příslušníky kulturních nebo sociálních menšin, je jedním z naléhavých problémů českého vzdělávacího systému.

Školní neúspěšnost a integrace žáků a žákyň, kteří jsou příslušníky kulturních nebo sociálních menšin, je jedním z naléhavých problémů českého vzdělávacího systému. Sociální a kulturní handicapy, se kterými některé děti nastupují školní docházku, bývají často mylně vykládány jako projevy inteligenčního deficitu a za adekvátní řešení se pokládá výuka ve speciálních školách či třídách. Příčinou této segregace bývá přesvědčení, že „ve speciálních školách děti dostanou lepší péči, budou mezi svými a nebudou se zbytečně trápit v normálních školách.“ Tímto způsobem již v samém počátku školní docházky vzniká takzvané „dvourychlostní“ školství, jehož společenské důsledky jsou nejen nespravedlivé, ale také drahé. Zatímco děti v hlavním vzdělávacím proudu jsou motivovány a připravovány k úspěšné vzdělávací dráze, v „pomalejším“ proudu se tempo rozvoje snižuje, klesá motivace k výkonům, původní handicapy se nevyrovnávají, ale naopak prohlubují. Šance, že se absolventi speciálních škol opět uchytí v hlavním vzdělávacím proudu a dostanou se například na gymnázia, střední školy a později na školy vysoké, je minimální. Avšak nikoli z důvodů jejich „vrozené nevzdělavatelnosti“, ale vinou nižší kvality vzdělání, jehož se jim dostalo.

Obecným cílem této sekce je napomáhat zvyšování školní úspěšnosti a rozšiřování možností integrace žáků a žákyň, kteří jsou příslušníky kulturních nebo sociálních menšin, aby nedocházelo k jejich vyčleňování z hlavního vzdělávacího proudu. Podrubrika chce informovat o povaze znevýhodnění, se kterými některé děti nastupují do vzdělávání – například život v kultuře chudoby, příslušnost k náboženské komunitě, genderová příslušnost, příslušnost k sídelní lokalitě. Podrubrika chce informovat také o nástrojích, jež tyto handicapy pomáhají odstraňovat. Nástrojů je k dispozici celá řada (přípravné ročníky, pedagogičtí asistenti, školní či mimoškolní doučování, vytváření otevřené komunitní atmosféry na školách, zapojování rodičů do života školy, alternativní výukové metody ad.), stává se však, že nejsou plně využívány. Často jsou tyto nástroje zavrhovány jako neúčinné poté, co během krátké doby nenesou výsledky. Texty, metody a příklady dobré praxe, které zde budou uveřejňovány, mohou být pomůckou při naplňování náročných a dlouhodobých cílů: vytvářet spravedlivý přístup ke vzdělávání, zvyšovat efektivitu vzdělávacího systému a plně rozvíjet potenciál dorůstajících generací v České republice.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám