Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Vzdělávání cizinců

Vzdělávání cizinců

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor VÚP Praha
Jednou z naléhavých otázek současného vzdělávání je i v České republice otázka začlenění a školní úspěšnosti žáků a žákyň z rodin cizinců žijících trvale nebo dlouhodobě v České republice.

Jednou z naléhavých otázek současného vzdělávání je i v České republice otázka začlenění a školní úspěšnosti žáků a žákyň z rodin cizinců žijících trvale nebo dlouhodobě v České republice. Jak prokazují výzkumy řady evropských zemí, segregované školství je jednou z hlavních příčin zvyšujícího se počtu nízce kvalifikovaných a demotivovaných mladých lidí (netýká se pouze Romů), kteří neobstojí v konkurenci na trhu práce a padají do sítí sociálního zabezpečení. Proto si evropské státy vytyčují cíl vybudovat takové vzdělávací systémy, které vycházejí vstříc specifickým potřebám žáků, včetně žáků se sociálními nebo kulturními handicapy, ale v maximální možné míře zachovávají společnou (integrovanou) výuku všech dětí. Jedná se o systémy jednotného, vnitřně diferencovaného školství. V České republice se obdobné snahy odrážejí v Rámcových vzdělávacích programech.

Obecným cílem této podrubriky je napomáhat zvyšování školní úspěšnosti žáků a žákyň z rodin cizinců, imigrantů, uprchlíků. Texty, metody a příklady dobré praxe, které zde budou uveřejňovány, mohou být pomůckou při naplňování náročných a dlouhodobých cílů: vytvářet spravedlivý přístup ke vzdělávání, zvyšovat efektivitu vzdělávacího systému v České republice.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám