Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Vzdělávání cizinců

Ikona teoreticky

Vzdělávání cizinců

Ikona odbornost
Autor: VÚP Praha
Anotace: Jednou z naléhavých otázek současného vzdělávání je i v České republice otázka začlenění a školní úspěšnosti žáků a žákyň z rodin cizinců žijících trvale nebo dlouhodobě v České republice.
Téma příspěvku:Inkluzivní vzdělávání / menšiny

Jednou z naléhavých otázek současného vzdělávání je i v České republice otázka začlenění a školní úspěšnosti žáků a žákyň z rodin cizinců žijících trvale nebo dlouhodobě v České republice. Jak prokazují výzkumy řady evropských zemí, segregované školství je jednou z hlavních příčin zvyšujícího se počtu nízce kvalifikovaných a demotivovaných mladých lidí (netýká se pouze Romů), kteří neobstojí v konkurenci na trhu práce a padají do sítí sociálního zabezpečení. Proto si evropské státy vytyčují cíl vybudovat takové vzdělávací systémy, které vycházejí vstříc specifickým potřebám žáků, včetně žáků se sociálními nebo kulturními handicapy, ale v maximální možné míře zachovávají společnou (integrovanou) výuku všech dětí. Jedná se o systémy jednotného, vnitřně diferencovaného školství. V České republice se obdobné snahy odrážejí v Rámcových vzdělávacích programech.

Obecným cílem této podrubriky je napomáhat zvyšování školní úspěšnosti žáků a žákyň z rodin cizinců, imigrantů, uprchlíků. Texty, metody a příklady dobré praxe, které zde budou uveřejňovány, mohou být pomůckou při naplňování náročných a dlouhodobých cílů: vytvářet spravedlivý přístup ke vzdělávání, zvyšovat efektivitu vzdělávacího systému v České republice.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 01. 09. 2009
Zobrazeno: 4442krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PRAHA, VÚP. Vzdělávání cizinců. Metodický portál: Články [online]. 01. 09. 2009, [cit. 2020-10-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/1256/VZDELAVANI-CIZINCU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Kristýna TitěrováVloženo: 25. 03. 2010 11:44
Ráda bych uživatele portálu rvp upozornila na spuštění informačního portálu www.inkluzivniskola.cz, který se problematikou začleňování žáků-cizinců do výuky v běžné škole věnuje. Kristýna Titěrová META, o.s.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.