Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Vzdělávání Romů

Vzdělávání Romů

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor VÚP Praha
Školní neúspěšnost romských žáků a žákyň je jedním z naléhavých problémů českého vzdělávacího systému.

Školní neúspěšnost romských žáků a žákyň je jedním z naléhavých problémů českého vzdělávacího systému. Sociální a kulturní handicapy, se kterými romské děti nastupují školní docházku, bývají často mylně vykládány jako projevy inteligenčního deficitu a za adekvátní řešení se pokládá výuka romských školáků ve speciálních školách či třídách. Příčinou této segregace nemusí být a většinou také není latentní rasismus „majoritních“ vzdělavatelů, často se jedná o pouhou neinformovanost pedagogů, psychologů a také romských rodičů, kteří jsou přesvědčeni, že „ve speciálních školách děti dostanou lepší péči, budou mezi svými a nebudou se zbytečně trápit v normálních školách.“ Podle odborných odhadů je ve speciálním školství vzděláváno až 40 % romských dětí. Tímto způsobem již v samém počátku školní docházky vzniká takzvané „dvourychlostní“ školství, jehož společenské důsledky jsou nejen nespravedlivé, ale také drahé. Zatímco děti v hlavním vzdělávacím proudu jsou motivovány a připravovány k úspěšné vzdělávací dráze, v „pomalejším“ proudu se tempo rozvoje snižuje, klesá motivace k výkonům, původní handicapy se nevyrovnávají, ale naopak prohlubují. Šance, že se absolventi speciálních škol opět uchytí v hlavním vzdělávacím proudu a dostanou se například na gymnázia, střední školy a později na školy vysoké, je minimální. Avšak nikoli z důvodů jejich „vrozené nevzdělavatelnosti", ale vinou nižší kvality vzdělání, jehož se jim dostalo.

Obecným cílem této sekce je napomáhat zvyšování školní úspěšnosti romských žáků a žákyň, aby nedocházelo k jejich vyčleňování z hlavního vzdělávacího proudu. Podrubrika chce informovat o povaze handicapů, se kterými romské děti nastupují do vzdělávání, a o nástrojích, jež tyto handicapy pomáhají odstraňovat. Nástrojů je k dispozici celá řada (přípravné ročníky, pedagogičtí asistenti, školní či mimoškolní doučování, vytváření otevřené komunitní atmosféry na školách, zvyšování motivace romských rodičů a jejich důvěry, alternativní výukové metody ad.), stává se však, že nejsou plně využívány. Často jsou tyto nástroje zavrhovány jako neúčinné poté, co během krátké doby nenesou výsledky. Texty, metody a příklady dobré praxe, které zde budou uveřejňovány, mohou být pomůckou při naplňování náročných a dlouhodobých cílů: vytvářet spravedlivý přístup ke vzdělávání, zvyšovat efektivitu vzdělávacího systému a plně rozvíjet potenciál dorůstajících generací v České republice.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám