Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Komentář k úloze „PRÁCE“ – otázka 15

Komentář k úloze „PRÁCE“ – otázka 15

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Panel čtenářské gramotnosti při VÚP v Praze
Tento článek je prvním komentářem seriálu komentářů k uvolněným úlohám mezinárodní sondy PISA 2000, která se zaměřila na zjišťování čtenářské gramotnosti žáků českých základních a středních škol ve věku 15 let. Na článcích seriálu pracoval panel čtenářské gramotnosti při Výzkumném ústavu pedagogickém. Tyto komentáře jsou publikovány pouze na Metodickém portálu www.rvp.cz. Výchozí text k úloze naleznete v příloze článku.

Otázka 15

Na které dvě hlavní skupiny jsou rozděleni lidé v produktivním věku?

A Zaměstnaní a nezaměstnaní
B V produktivním věku a mimo produktivní věk
C Zaměstnaní na plný úvazek a zaměstnaní na částečný úvazek
D Patřící k pracovní síle a nepatřící k pracovní síle

Co otázka testuje

Zjišťuje se, zda žák:

 1. se orientuje v nesouvislém (nelineárním) textu – diagramu
 2. pochopil, že nemá dvojici hlavních skupin vytvořit například tím, že by doplnil protiklad k „produktivnímu věku“ (jako „neproduktivní věk“), nýbrž že musí hledat dvojici uvnitř stromového grafu
 3. pochopil, že nový nebo poněkud cize znějící výraz „produktivní věk“ znamená možnost pracovat, nikoliv zaměstnanecký poměr ani aktuální činnost práce. Žák udržel toto porozumění v paměti během řešení
 4. porozuměl tomu, že „nezaměstnaní“ nebo „nepatřící k pracovní síle“ patří stále ještě pod kategorii „lidé v produktivním věku“, přestože nepracují
 5. chápe, že v stromovém diagramu obsahuje řádek pod políčkem podmnožinu výše položeného políčka (žák má zkušenost s žánrem stromového diagramu)
 6. porozuměl, že musí najít v diagramu políčko s kategorií „produktivní věk“ a dvojici pojmů v políčkách těsně pod ním
 7. nedal se zmást velikostmi čísel v políčkách a pochopil, že to, co jsou „hlavní skupiny“ uvedené v zadání, je dáno podle výšky jejich umístění v diagramu

Poznámky:

Z dovedností ČG úloha zapojuje:

Žák musí prokazovat zároveň doslovné porozumění textu i vysuzování ze souvislostí. Přizpůsobí zvyklosti čtení podle charakteru textu a pomáhá si tím, že se opírá o grafickou formu sdělení, tj. o místo, které má informace v diagramu.

Metodická doporučení

Úloha je snadná, ale potíže budou mít žáci, kteří neznají „žánr“ stromového diagramu nebo nejsou zvyklí na třídění pojmů. Tomu je můžeme učit nejen se statistickými údaji, ale rovněž s pojmy odbornými i laickými. Např. pojem „úspěch“ mohou žáci rozkládat na jeho složky a ty pojmenovávat:

úspěch může být v společenském životě člověka nebo v osobním životě; v osobním životě to může být ve vztahu k blízkým osobám (v lásce a partnerství) nebo k sobě samému (spokojenost s dosaženými cíli); úspěch v osobním životě ve vztahu k sobě samému může spočívat v udržení zdraví a kondice nebo v rozvoji svého ducha nebo v udržení a posílení sebeúcty; posílení sebeúcty může pramenit z dobrých výkonů, které dovádějí práci do konce, nebo pramení z projevů osob, jimž důvěřuji, nebo z vědomí lidských práv atd.

 • Při práci s  pojmy umožňujeme žákům navrhování a vytváření vlastních systémů třídění.
 • Vytváříme učební situace, při nichž žáci zobecňují, třídí a kategorizují jevy i pojmy podle zadaných kritérií.
 • Utřiďujeme do různých přehledů a grafů např. literární postavy v jednom i více beletristických dílech, tedy propojujeme diagramy/tabulky a souvislý text.
 • Procvičujeme čtení/interpretaci existujících diagramů v různých vyučovacích předmětech, včetně přírodovědných.
 • Učíme žáky sestavovat diagramy k různým probíraným tématům – podle věku: vlastní rodina, rodokmen, strukturované myšlenkové mapy.
 • Spolupracujeme s učiteli matematiky, kteří žáky učí rozkládání od 2. třídy.
 • Učíme žáky porozumět systému složek a podsložek v počítačovém stromu adresářů a využíváme této jejich znalosti i v dalších oblastech.
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc154 kBPráce – text
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek