Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Vision6 - program na podporu výuky

Ikona informativni

Vision6 - program na podporu výuky

Autor: Jan Suchý
Tento článek vznikl jako studentská práce
Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese http://spomocnik.rvp.cz.
Anotace: O programu, který usnadňuje výuku v počítačové učebně vybavené lokální sítí.
Klíčová slova: praxe, kontrola, vzdělávací technologie, Vision6, instruktivní výuka
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
V nedávné době jsem měl možnost se na souvislé pedagogické praxi seznámit a vyzkoušet si program na podporu výuky Vision6. Jedná se o program s několika užitečnými funkcemi, jež mohou pomoci učiteli zdokonalit výukový proces. Ve zkratce vás nyní s jeho možnostmi seznámím.

Funkce programu Vision6:

1. Program umožňuje sdílení jakékoli aktuální obrazovky s kýmkoliv z učebny.
2. Učitel má možnost uzamknout klávesnici a myš žákovkských počítačů tak, aby soustředil všechnu pozornost na demonstrovaný úkol.
3. Učitel může z lektorského modulu monitorovat obrazovky všech připojených studentů.
4. Příjemná funkce je i zapínání všech počítačů v učebně z jednoho místa, a to z místa počítače učitele.
5. Program učiteli také umožňuje převzít řízení studentského počítače a pomoci studentovi s řešením úlohy.
6. Užitečnou funkcí je možnost sdílení souborů a softwaru z počítače učitele.

Zkušenosti s využitím programu
Vision6 jsem použil na všech vzorových hodinách a práce s ním byla dle mého názoru přínosná a intuitivní. Vždy je třeba mít připravené jak zadání požadovaného úkolu, tak výsledek, a s použitím funkcí tohoto programu počítat dopředu. Je také třeba, aby si žáci zdrojové dokumenty ukládali na lokální disky, protože jinak může být přístup zpomalený a síť zahlcena přenosy. Jedním z problémů, který se může objevit je inkompatibilita se staršími verzemi programu Vision. Žádný další nedostatek jsem u programu v průběhu výuky nezaznamenal.

Program Vison6 z pedagogického hlediska
Užitečnou funkcí programu Vision6 je možnost všem nebo jen konkrétnímu žákovi demonstrovat na obrazovce jak postupovat při řešení zadané úlohy. Pokud se někomu nedaří kvůli chybnému postupu úlohu splnit, můžeme ho nasměrovat ke správnému řešení a on si tak postup lépe zapamatuje. Výhodná je i možnost předat výuku do rukou žáka, který může předvedením své obrazovky spolužákům demonstrovat správné, špatné, nebo unikátní řešení.

Monitoring umožňuje sledovat, zda se žák či žáci věnují zpracování zadané úlohy. Pokud někdo dělá, co nemá, lze mu zablokovat klávesnici a myš či spuštěný program ukončit. Přestože se jedná o direktivní zásahy, tyto funkce v mnohém zefektivňují výuku, neboť zabraňují žákovi v činnosti, která zhoršuje jeho koncentraci. Případné napomínání učitelem pak ruší ostatní.

Využívání programu Vision6 při výuce vede k řadě otázek týkajících se role učitele a vůbec samotného pedagogického postupu. Pokud se zamyslíme nad direktivními blokovacími funkcemi Vison6, vyvstává otázka, zda opravdu kvalitní učitel podobné funkce potřebuje. Učitel by měl být schopen upoutat pozornost žáků natolik, aby výuku sledovali a nevěnovali se jiným aktivitám. Na druhou stranu zaujmout při zpracovávání ne zcela atraktivních úkolů celých sto procent žáků je v mnoha případech velmi obtížné i při precizní přípravě.

Jde o to, zda by byla funkce blokování počítače potřebná, pokud by učitel investoval více energie do způsobu, jakým žákům předkládá nepopulární část výuky. Nebylo by možné vymyslet takové výukové aktivity, jež by vedly k osvojení potřebných dovedností přirozenou cestou – třeba realizací činností připomínajících praxi, u nichž žáci snadněji pochopí, že takto získané znalosti budou možná jednou potřebovat?


Zhodnocení
Jednou z nevýhod programu Vision6 je jeho cena (14 850,- Kč bez DPH ve verzi 1+15). Je o něco nižší, než cena data-projektoru, jehož funkci umí do určité míry nahradit. Prezentaci lze prostě promítat z jednoho počítače na displeje všech ostatních. To znamená, že program může být využíván i v jiných předmětech než je informatika. Může být užitečný všude tam, kde je realizován proces představení, vysvětlení, názorné předvedení určité problematiky nebo samostatné zpracování nějakého úkolu. Možnost okamžitě demonstrovat své řešení ostatním je vlastností, která může být v mnoha situacích dokonce výhodnější než použití data-projektoru.

Program umožňuje průběžné sledování činnosti a výsledků studentů, a poskytuje tak učiteli neustálou zpětnou vazbu. V případě realizace instruktivního způsobu výuky je možno s jeho pomocí při obezřetném nasazení pomocných direktivních funkcí dosáhnout menší míry případných rušivých jevů ze strany žáků. Větší část hodiny je pak možno věnovat vzdělávání. V neposlední řadě je program díky své jednoduchosti uživatelsky přívětivý.

Z praxe mi vyplynulo, že žáci si na práci s využitím Vision6 rychle zvyknou a používání všech jeho funkcí berou jako prostředek k dosahování výukových a vzdělávacích cílů. Hlavním přínosem pro mě byla možnost předkládat názorné ukázky a neustálá zpětná vazba o procesu dění ve třídě. Přínosem pro žáky je možnost sledování výkladu přímo z vlastní obrazovky a případná diskrétní pomoc tomu, kdo je pozadu.

Domnívám se, že žák přijímá lépe informace a instrukce ze svojí pracovní plochy, než z prostorů kde běžně sídlí neoblíbená tabule. Nutno ovšem připustit i to, že výuka s Vision6, při níž má každý žák své vlastní oddělené pracovní prostředí, příliš nepřispívá k budování kolektivu při výukových činnostech kde je zapotřebí spolupráce. Program tedy zjevně nenajde uplatnění u kooperačních aktivit projektově orientované výuky.

Domovská stránka Vision6:
http://www.mastereye.cz/


Poznámka:
Tento příspěvek vznikl jako výstup předmětu Didaktika informační a komunikační technologie 02 na Katedře informačních technologií a technické výchovy UK Praha, Pedagogická fakulta.Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 09. 09. 2010
Zobrazeno: 1474krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SUCHÝ, Jan. Vision6 - program na podporu výuky. Metodický portál: Články [online]. 09. 09. 2010, [cit. 2020-03-28]. Dostupný z WWW: <https://spomocnik.rvp.cz/clanek/12335/VISION6---PROGRAM-NA-PODPORU-VYUKY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.