Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Technologie na pomoc zdravotní výchově

Technologie na pomoc zdravotní výchově

Informativní příspěvek
Učitelé ve Spojených státech mají k dispozici nové internetové nástroje, pomocí nichž se budou snažit omezovat hrozivý vývoj dětské obezity.

Učitelé ve Spojených státech mají k dispozici nové internetové nástroje, pomocí nichž se budou snažit omezovat hrozivý vývoj dětské obezity. Ironií je fakt, že právě televize a počítače jsou často považovány za hlavní příčinu současného nedobrého vývoje v této oblasti.

Podle nedávno zveřejněné studie Americké zdravotnické asociace trpí téměř třetina dětí od 2 do 19 let v USA nadváhou. Za posledních 5 let se počet chlapců s nadváhou zvýšil o 20%. Od poloviny 60. let se tento počet více jak ztrojnásobil.

Opatření na podporu boje proti dětské obezitě jsou uplatňována nejen samotnými školami. Například prodejci limonád (Cadbury Schweppes, Coca-Cola, PepsiCola ad.) přijali začátkem května rozhodnutí, že nebudou ve školách prodávat sladké nápoje – pouze vodu, džus bez cukru a nízkotučné mléko. Výjimkou jsou dietní lehké varianty limonád, které však budou dovoleny jen na středních školách. Všechna tato ujednání budou postupně realizována v následujících třech letech.

Zmiňovaných vhodných technologických výukových nástrojů na pomoc v boji s nadváhou je více. Vybrali jsme tři nejzajímavější:

 

Discovery Education's Health Connection

Jill Bond, učitelka 4. třídy v Morningside na Floridě, probírá s dětmi téma zdravé výživy v rámci několika předmětů (matematika, přírodní vědy, jazyk). Používá online materiály amerického výukového kanálu Discovery, který připravil specializovaný projekt – Discovery Education's Health Connection. Je založen především na poskytování pro výuku vhodných filmů prostřednictvím internetu. Na pomoc učitelům jsou zde k dispozici též metodické materiály jako návrhy lekcí a doplňková cvičení pro žáky. Podle paní učitelky je práce s multimédii pro děti velmi vhodná. Jsou na ně zvyklí od malička a zvyšují jejich motivaci k učení.

Třeba na téma „zrní" si prostě ve třídě pustí vhodné video, které porovnává různé druhy zrní a jejich použití v různých kulturách. Během promítání se projekce několikrát zastaví a děti mají za úkol odpovídat na připravené otázky. Podobným způsobem tento projekt pokrývá 9 hlavních témat: alkohol a další návykové látky, tělo, růst a vývoj, mentální zdraví, výživa, fyzické aktivity, bezpečnost, tabák a násilí.

Účast v projektu Discovery je placená. Stojí pro celou jednu školu 1695 dolarů ročně. Na začátek příštího školního roku se připravuje nová ještě mnohem dokonalejší verze.

 

Blue Zones Challenge

Jinou aplikací učící zdravému životnímu stylu je Blue Zones Challenge, kterou využívá například všech tisíc žáků a sto učitelů z Hopkins North Junior High School v Minnesotě. Výuka je realizována na bázi informovaného rozhodování založeného na studiu stravovacích návyků skutečných lidí dožívajících se vysokého věku.

Součástí projektu je vedení týdenní statistiky, jak moc se žáci dívají na televizi, zda cvičí, kolik ovoce a zeleniny jedí, kolik limonády vypijí apod. Každý týden jsou výsledky těchto zjištění zveřejňovány na internetu, a tak mohou žáci svá data vzájemně porovnávat a pokoušet se o zlepšení.

Jinou doprovodnou aktivitou Blue Zones Challenge je expedice, která pátrá po dlouhověkých lidech a připravuje o nich reportáž. Vtip je v tom, že zúčastnění žáci mají možnost tým průzkumníků řídit. Každý den během třítýdenní práce se hlasuje o tom, který aspekt dlouhověkosti se bude u právě sledovaného případu zkoumat. Ještě během téže noci se všechny materiály zpracují a publikují na Webu tak, aby si je děti mohly před dalším hlasováním prostudovat. Možnost rozhodování nepochybně značně zvyšuje zájem dětí o věc. (Pozn.: jedná se vlastně o reality show, která má však k Vyvoleným hodně daleko.)

Projekt Blue Zones je provozován firmou Quest Networks. K dispozici jsou zde také metodické materiály pro učitele pomáhající se zařazením do výuky. Díky sponzorům je účast v tomto případě neplacená. Stačí se zaregistrovat.

Nutri-Cafe
Celý název třetího online nástroje je Cafeteria nutrition calculator. Jedná se o simulaci umožňující spočítat si kalorickou hodnotu jídla ve školní jídelně. Aplikace pracuje se skutečnými daty převzatými z jídelníčků stále se zvětšujícího počtu amerických škol, které takto své jídelní lístky včetně cen zveřejňují.

Cílem je dát dětem a rodičům k dispozici možnost vybrat si z nabídky školní jídelny pro ně nejvhodnější stravu. Kalkulačka kromě vlastní nabídky jídel předkládá též energetické hodnoty, zobrazuje i jednotlivé obsažené složky (uhlohydráty, tuky, protein, vitaminy ad.) a porovnává je s normami daným doporučením pro zdravou výživu.

Simulace je otevřená pro každého. Funguje tak, že si vyberete příslušnou školu a vstoupíte do graficky ztvárněného prostředí výdeje jídel ve školní jídelně. Zde si na svůj virtuální tác vkládáte jednotlivá nabízená jídla. Stejným způsobem je můžete též vrátit zpět. Výpočet se provádí průběžně a je možno ho stále porovnávat s doporučenými hodnotami.

Lora Novak ředitelka odboru výživy školského úřadu obvodu Gwinnett americké Georgie, v němž je aplikace používána plošně ve všech státních školách, doufá, že „využití technologií vyvolá zájem a diskuzi mezi dětmi a rodiči o výběru jídel, která napomůže porozumění tomu, jaký má ta která volba dopad na zdraví".

Odkazy:

zdroj: Cara Erenben - Technology aids health education, eSchoolNews.com, June 6, 2006

 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek