Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Vetřelci

Jak lze seznámit žáky hravou formou s částí Všeobecné deklarace lidských práv. Žáci si uvědomí důležitost tohoto dokumentu a dodržování lidských práv.

Tato aktivita má za cíl hravou formou seznámit žáky s částí Všeobecné deklarace lidských práv. Žáci si uvědomí důležitost tohoto dokumentu a dodržování lidských práv.


Původní text je k dispozici na stránkách o. p. s. Partners Czech.


1. Vetřelci

Společně si s žáky přečtěme následující příběh:

Na planetě Zemi přistáli Vetřelci z jiné galaxie. Pomocí tajné zbraně mohli ze světa vymazat všechno, co se jim zachtělo, a vládli proto neomezenou mocí. Na Zemi zaváděli nová pravidla soužití. Nebyli to však úplní tyrani - řekli si, že některé současné zákony a práva Pozemšťanům přeci jen zachovají. Ze Všeobecné deklarace lidských práv začali nejprve škrtat, po chvíli je napadlo, že zbytek úprav nechají na lidech samých. Rozeslali tedy do světa tuto zprávu: "Vyberte si z těchto dvaceti práv jen deset". Hrozivá zvěst se rychle rozšířila po celém světě a všichni začali bedlivě vybírat...

2. Kterých deset?

Rozdělte žáky do 3 - 4členných skupin.

Vyzvěte žáky, ať ve skupinách navrhují, která práva chtějí zachovat, a své návrhy i protinávrhy zdůvodňují. Úkolem je vyřazovat práva, která se jim zdají méně důležitá, až se dostanou k počtu deseti.

Každá skupina zapisuje svá vybraná práva na archy papíru, které jsou přilepeny na stěnách.

3. Další rozkaz od Vetřelců

Pokračujte v práci ve stejných skupinách.

Oznamte žákům, že se vetřelci mezitím rozhodli posílit své pozice a přikázali zkrátit seznam práv ještě o polovinu. Žáci pokračují v aktivitě, dokud se neshodnou na pěti nejdůležitějších právech.

4. Proč právě tato práva?

Nastává společná kontrola a diskuse nad závěry skupinové práce. Vždy jeden ze skupiny sdělí důvody, proč vybrali právě tato práva. Žáci mohou mluvit i o těch, které vyškrtli až nakonec.

Další ze skupiny krátce načrtne, jak by asi vypadal jejich život, kdyby měl pouze pět práv:

Lišil by se od vašeho současného života, nebo by se nic výrazného nezměnilo?
Shodly se skupiny na některých právech?
Proč je považujete za nejdůležitější?

Když všechny skupiny přednesou své výsledky, reagujte na výsledky druhých skupin a diskutujte. Jestliže se jejich výsledky od vašich liší, řekněte jim, jak důležitá rizika nevzali do úvahy.

Jaké velké nebezpečí by hrozilo jejich životům?

Každá skupina se snaží hájit svůj výběr tak, že poukazuje na větší nebezpečí, která by hrozila v případě, že by se zbavili některého z ponechaných práv.


Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf62 kBPracovní list
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám