Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Setkání s kočkou Amálkou

Setkání s kočkou Amálkou

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Pavlína Drtilová
Jeden z možných příkladů realizace vyučovací hodiny čtení a psaní v 1. třídě - procvičení písmene k a nácvik psaní velkého psacího A.

Popsaná vyučovací hodina (český jazyk v 1. třídě ZŠ) nabízí jednu z možností, jak realizovat hodinu čtení a psaní, při kterém žáci v podstatě jen slabikují, učí se nová písmenka a píší do písanek. V takto naplánované vyučovací hodině se prolíná český jazyk jako takový nejen s dalšími vyučovacími předměty, jako jsou hudební výchova a prvouka (Člověk a jeho svět), ale přispívá i k rozvoji dětské imaginace, myšlení, sociálního cítění.

Nápad s oživením hodiny pomocí plyšové hračky žáky velmi zaujal. Nejvíce se jim ale líbila práce s imaginárním zvířátkem, kdy ho mohli hladit, drbat a chovat - pro žáky je tato činnost neobvyklá, a zároveň velice prospívá rozvoji fantazie a obrazotvornosti. Pokud se navíc učitel žáků zeptá konkrétní otázkou, jsou žáci nuceni svoje představy vyjádřit slovy, čímž dochází k propojení verbální a myšlenkové složky.

Tato vyučovací hodina je procvičovací, následuje po "zvládnutí" písmene k.

1. Motivace, sluchové vyvození hlásky k

Přivítání se s žáky a zahájení vyučovací hodiny.
Seznámení s cílem hodiny ("Procvičíme si písmeno k a naučíme se psát velké A. A možná budeme mít i návštěvu.")
Motivace: hádanky pro žáky.

Je to ryba a nejčastěji ji vidíme o Vánocích. (kapr)
Je to domácí zvíře, má rohy a mečí. (koza)
Je velká, strakatá, dává mléko. (kráva)
Bydlí pod zemí, je slepý, často dělá na zahradě hromádky. (krtek)

Otázky učitele:
Na kterou hlásku všechna tato jména zvířátek začínají?
Znáte ještě jiná zvířátka, jejichž jména (myslí se názvy zvířátek, ne jejich vlastní jména) začínají stejně?

2. Vyprávění, orientace, příchod kočky

Učitel vypravuje: "Mám moc rád všechna ta zvířátka. Ale jestlipak jsme nezapomněli na moje nejmilejší? Kdo uhodne, které zvířátko mám nejraději? Je to kočka. Jednu malou mám i doma. Trošku zlobí, ale většinou je hodná..."

Učitele přeruší zvuk - nejvhodnější je domluvit se předem s šikovným žákem, aby na chvíli převzal roli kočky, aby párkrát z místa určeného učitelem zamňoukal.

Otázky učitele:
Co to mňouká?
Na jakou hlásku tohle slovo začíná?
Odkud to mňoukání přichází?
Zvedněte tu ruku, ze které strany ten zvuk přichází - která ruka to je?

Učitel pokračuje: "No to je přece Amálka (přinese od žáka plyšovou kočku), ona utekla a přišla za mnou, asi jí bylo smutno. Amálko, proč nejsi doma? Kde ses tu vzala?"

3. Představení kočky Amálky, život koček

Učitel vypravuje: "Tohle je moje kočička Amálka, bydlí se mnou u mě doma."

Otázky učitele:
Víte, kde kočky bydlí? A kde bydlí třeba pejsci, koně, žížaly?
Jaké barvy můžou mít kočky?
Má někdo z vás doma kočku nebo jiné zvířátko?
Jak se kočky většinou chovají?
Kočka je maminka, tatínek je _______
(žáci doplní kocour), mláďatům se říká _______ (žáci doplní koťata).
Odkud znáte jméno Amálka?

Učitel vede žáky: "Představte si, že máte všichni takovou Amálku před sebou. Zavřete oči, pohlaďte ji, něžně ji oslovte, cítíte, jak je heboučká?" Žáci si mohou povídat o tom, jakou barvu má právě jejich kočka, jestli se zrovna chtěla mazlit nebo je třeba sekla do prstu. Rozvíjí se tak jejich fantazie - vše probíhá se zavřenýma očima.)

4. Spojování slabik do slov

Učitel vypravuje a připravuje žáky k činnosti: "Co dělá kočička, když ji někdo krásně hladí? Ano, přede. Já jsem jednou hladila Amálku a ona předla a předla. Jenže Amálka není obyčejná kočka - ona přede písmenka pěkně za sebou a skládá je do slov. Najednou ale pod oknem zaštěkal pes, Amálka se lekla, pak zaštěkal ještě jednou a nit s písmenky se jí přetrhla, slova se roztrhla. Pomůžete jí ta slova znovu spojit?"

Učitel žákům rozdá do dvojic obálky s kousky slov a žáci mají za úkol slova spojit tak, aby využili všechny lístečky:

ko-leda
ko-lena
ka-meny
ku-lisa
ky-selé

Po předem určeném čase (asi 3 minuty) kontrola práce žáků, kočička s učitelem obchází dvojice. Učitel kontroluje také to, zda žáci rozumí významům slov.

Otázky a úkoly učitele:
Co je to koleda? Znáte nějakou?
Sáhněte si na kolena.
Popište, jak vypadá kámen.
Kde byste mohli vidět kulisu?
Jak byste se tvářili, kdybyste jedli něco kyselého?

5. čtení

Učitel: "Amálka by se chtěla naučit číst a slabikovat, aby si příště už sama mohla navázat písmenka do slov, až ji zase poleká pejsek. Pomůžeme jí?"

Využití slabikáře nebo jakéhokoli jiného přiměřeně náročného textu (nejlépe o kočce či jiném zvířátku).

6. psaní

Učitel: "Jak jinak by se mohla Amálka jmenovat, aby její jméno začínalo na A? (zapíše na velký list papíru, aby všichni žáci dobře viděli) A protože jsou to všechno jména, na začátku napíšu? (žáci napoví velké písmeno). Abyste mohli i vy ta jména napsat, naučíme se teď písmeno A, velké psací."

Na tabuli napíšeme několik písmen: A, K, B, U (i jiná) v psacím tvaru, žáci postupně chodí k tabuli a kroužkují písmena A.

Tvar velkého psacího A vykreslíme do vzduchu, mokrou houbou na tabuli, prstem do písku, tužkou na cvičný papír apod.

Během hodiny provádíme ještě následující činnosti:

  • uvolňovací cviky;
  • kontrola správného držení tužky;
  • kontrola správného sezení;
  • do písanky zapisovat velké A;
  • sebekontrola: žáci udělají tečku pod nejlépe napsaným písmenem, podtrhnou tvar, který se jim nepovedl.
7. rozloučení s Amálkou, zpěv

Rozloučení s Amálkou (půjde si zase domů odpočinout). Zhodnocení hodiny, zopakování toho, co se žáci dozvěděli a naučili nového. Zpěv písničky kočičce Kočka leze dírou nejprve tak, jak ji žáci znají, podruhé "na mňau" (místo jednotlivých slabik vyslovovat mňau).

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám