Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > V Anglii mají pochybnosti o bezpečnosti projektorů...

V Anglii mají pochybnosti o bezpečnosti projektorů školních interaktivních tabulí

Informativní příspěvek
Autor Daniel Tocháček
Závěry zprávy BBC o rizicích spojených s provozem data-projektorů ve třídě.

V rámci rozsáhlé vládní kampaně prosazující zavádění nových technologií do škol byla do ledna 2007 vyměněna v anglických školách více než polovina klasických školních tabulí za tzv. interaktivní tabule.

Tato zařízení - velké bílé dotykem ovladatelné panely připojené k počítači, ze kterého prostřednictvím dataprojektoru a doplňkového příslušenství přijímají multimediální obsah a umožňují s ním pracovat učiteli i žákům – začala postupem času získávat, po úvodním nadšeném přijetí odborníky a veřejností, také své kritiky a odpůrce. Ti se staví proti zveličování významu využití interaktivních tabulí při výuce a poukazují na výsledky nejnovější srovnávací studie uskutečněné na anglických školách. Z tohoto výzkumu ovšem plyne a v neprospěch odpůrců hovoří to, že případný nízký pedagogický přínos interaktivních tabulí souvisí většinou s nedostatečnými didaktickými či technologickými schopnostmi jednotlivých pedagogů. Nelze jej tedy považovat za všeobecně platný argument pro odmítnutí využívání těchto zařízení ve výuce. Co však hraje kritikům interaktivních tabulí do karet a i u jejich zastánců vyvolává rozpaky, je zjištění možnosti vážného ohrožení zraku učitelů a žáků světelným paprskem promítaným na tabuli z dataprojektoru.

Na toto nebezpečí poukázala jako první ve svých zprávách britská mediální skupina BBC. Z informací, které novináři BBC získali, vyplynulo, že výrobci projektorů riziko ohrožení zraku před odběrateli jejich zařízení nikterak netají. Koncoví uživatelé – učitelé a žáci – však o případném nebezpečí obvykle nevědí, neboť zástupci institucí odpovědných za nákup a instalaci techniky do učeben je patřičně nepoučili. V důsledku toho byly již v Anglii zaznamenány u učitelů a žáků různé zdravotní komplikace (např. prudká bolest očí, omámení, ztráta orientace atd.) způsobené delším přímým kontaktem s intenzivním světlem vycházejícím z projektoru. Po medializaci celé záležitosti se ministerští úředníci omezili toliko na prohlášení, že „při používání interaktivních tabulí je třeba vždy zajistit, aby přímé pozorování optického výstupu vycházejícího z projekčního zařízení bylo pod kontrolou a omezilo se na dobu dlouhou nejvýše několik desítek sekund“. Iniciativu v této věci proto převzaly ve spolupráci s výrobci projektorů učitelské svazy a odbory.

Bleskový průzkum organizovaný odboráři mezi učiteli prokázal u respondentů velmi malé povědomí o možném riziku ohrožení zraku při delším a opakovaném pohledu proti světlu z projektoru. Současně se ukázalo, že mezi uživateli interaktivních tabulí zřejmě neexistuje pedagog, který by do přímého paprsku z projektoru někdy nehleděl. Jedinou skutečnou obranou proti světlu vyzařovanému z promítačky (umístěné nad hlavami žáků) směrem k tabuli je totiž pouze změna postoje tak, aby uživatel tabule stál vůči projektoru otočen bokem nebo zády. Takováto pozice je ovšem jen těžko slučitelná s rolí učitele při výuce. Pedagog se bez přímého očního kontaktu s žáky ve třídě neobejde. Hledají se proto jiné cesty, jak snížit nebezpečí ohrožení zraku učitelů a žáků vystavených svitu z projektorů. K možným řešením patří instalace silných filtrů ultrafialového záření na objektivy projektorů nebo redukce světelného výkonu promítaček pod 1500 lumenů. Zvýšení bezpečnosti je však v těchto případech vykoupeno nárůstem provozních nákladů či snížením výkonnosti projekčního zařízení. Než budou dostupné efektivnější způsoby obrany před zářením produkovaným projektory osvětlujícími interaktivní tabule, vyzývají výrobci těchto zařízení uživatele k obezřetnosti a snaží se jim poskytnout alespoň všechny informace potřebné k účinné ochraně zraku.

zdroj:
Matthew Hill: Whiteboard projector safety fears. BBC News Education, 29 June 2007

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek