Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Školní družiny a školní kluby

Školní družiny a školní kluby

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Jitka Rydvalová
Stručná informace o současném stavu a připravované metodické pomoci.

Školní družiny a školní kluby jsou školská zařízení pro zájmové vzdělávání, poskytující účastníkům naplnění volného času zájmovými činnostmi zaměřenými na zájmové oblasti navazující na školní výuku. Tyto činnosti jsou vykonávány ve dnech školního vyučování, v některých případech i v čase víkendů či školních prázdnin. Družiny i kluby bývají většinou součástí školy a nemají svůj vlastní rozpočet na provoz a pomůcky. Jejich práci řídí vedoucí vychovatelka jmenovaná ředitelem školy.

Družina organizuje zájmové vzdělávání pro děti přihlášené k pravidelné denní docházce. Jejími účastníky jsou především žáci 1. – 4. ročníku. Otevřené kluby nabízejí aktivity spontánní, kluby s pravidelnou činností pracují v rámci zájmových útvarů či pořádají příležitostné akce. Většinou se sem hlásí žáci od 5. ročníku výše, kteří nejsou zapsáni ve školní družině.

Mezi nejčastější zájmové činnosti napomáhající osobnostnímu růstu dítěte patří v těchto zařízeních aktivity sportovní, přírodovědné, technické, společenskovědní a estetické. K odstranění únavy z vyučování a k odreagování slouží odpočinkové a rekreační činnosti. Ve školních družinách bývá v závěru denního režimu zařazena i příprava na vyučování.

V současnosti v České republice existuje 3 992 školních družin, které navštěvuje 221 827 dětí. Školních klubů je 447 a přihlášených žáků v nich 24 443. To jistě nejsou zanedbatelná čísla. Výsledky jejich činností však bývají většinou málo prezentovány na veřejnosti a zůstávají tak jakoby na okraji zájmu. Rodiče ale začínají při výběru škol čím dál více zohledňovat nejen kvalitu výuky dětí ve škole, ale také to, jak je zajištěn jejich volný čas. Proto se pozornost veřejnosti pozvolna obrací i na tato školská zařízení.

Při metodických návštěvách prováděných v roce 2006 bylo zjištěno, že pedagogičtí pracovníci se při tvorbě školních vzdělávacích programů školních družin a klubů cítí bezradní a bez pomoci, neboť rámcový vzdělávací program pro školská zařízení nebyl vytvořen.

Pomoc NIDM MŠMT

Na základě těchto zjištění připravil Národní institut dětí a mládeže MŠMT (dále též NIDM MŠMT) vzdělávací program Metodická pomoc při tvorbě ŠVP pro zájmové vzdělávání, který je určen vybraným pedagogickým pracovníkům – nově vzniklé síti koordinátorů školních družin a školních klubů. Ti chtějí svou systematickou metodickou pomocí podpořit ve svém regionu tvorbu a modernizaci ŠVP. Toto proškolení organizuje Národní institut dětí a mládeže MŠMT v Ivančicích ve dnech 1. – 3. března 2007 v prostorách Střediska volného času dětí a mládeže, Komenského náměstí 12.

NIDM MŠMT nabízí pomocnou ruku pedagogům také tím, že s odborným týmem pod vedením Mgr. Ireny Obrusníkové připravuje Metodiku pro podporu tvorby školního vzdělávacího programu ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, která by měla být v těchto dnech dokončena.

13. – 14. dubna 2007 z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy svolává Národní institut dětí a mládeže MŠMT Celostátní seminář pedagogických pracovníků školních družin. Jeho jednání se uskuteční v prostorách Středního odborného učiliště obchodu a služeb, Za Černým mostem 3/362, Praha 9, Hloubětín. Celostátní seminář pedagogických pracovníků školních klubů se uskuteční o týden později 20. – 21. 4. 2007 tamtéž.

Cílem těchto seminářů je přispět ke zkvalitňování vzdělávání ve školních družinách a školních klubech prostřednictvím postupné přípravy pedagogů zájmového vzdělávání a modernizací školních vzdělávacích programů orientovaných na rozvoj klíčových kompetencí v návaznosti na schválené rámcové vzdělávací programy pro základní vzdělávání, zvyšování a prohlubování odborné a pedagogické připravenosti odborných pracovníků školních družin a klubů, seznámení účastníků s novými směry a oblastmi činnosti zařízení pro zájmové vzdělávání, prodiskutování návrhů pro Koncepci státní politiky pro oblast dětí a mládeže do roku 2010, celorepubliková vzájemná výměna zkušeností z činnosti pedagogických pracovníků v těchto zařízeních, posouzení a připomínkování prvních zkušeností z tvorby školních vzdělávacích programů školních družin a školních klubů a připravenost pedagogů zájmového vzdělávání na změny související se školskou reformou.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek