Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Pythagorova věta a osa úsečky

Pythagorova věta a osa úsečky

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Autor Jan Houska
V článku jsou obsaženy zajímavé příklady na Pythagorovu větu a osu úsečky.

Cílem námětu je připomenout jeden typ geometrických úloh využitelných na 2. stupni ZŠ nebo na nižším stupni gymnázia jako aplikaci konstrukce osy úsečky, Pythagorovy věty, řešení lineárních rovnic a vzorce pro druhou mocninu dvojčlenu. Na těchto úlohách lze dobře demonstrovat a využít dvojí odlišný způsob řešení, který navozuje důležitý pedagogický moment - uvědomění si souvislosti mezi algebrou a geometrií. Při samostatném řešení těchto úloh žáci nejen upevňují svou kompetenci k učení a k řešení problémů, ale při vhodně organizované práci žáků (např. práce ve dvojicích - jeden žák řeší úlohy algebraicky a druhý geometrickou konstrukcí) nebo navozené diskusi (rozbor a výsledky řešení problému) a spolupráci posilují kompetence komunikativní a kompetence sociální a personální.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf105 kBÚlohy ke stažení
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám