Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Převody jednotek délky

Ikona prakticky

Převody jednotek délky

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Pavlína Drtilová
Anotace: Příprava na hodinu matematiky s aktivní účastí všech žáků (převody, odhady, měření, kreativita)
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Číslo a početní operace » 2. období » provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
 2. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Číslo a početní operace » 2. období » zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel
 3. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Nestandardní aplikační úlohy a problémy » 2. období » řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 1. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Seberegulace a sebeorganizace
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kooperace a kompetice
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Papírový metr, šátek, pracovní list
Klíčová slova: délka, jednotky, převody, odhady
Vlastní strukturovaný popis činnosti

Cílem této vyučovací hodiny matematiky bylo zopakování jednotek délky. Převody jednotek nejsou pro žáky atraktivní látkou, a proto je vhodné připravit netradiční aktivity, např. s přímým měřením, které by žáky zaujaly.

Téma a cíl

Téma: Převody jednotek délky - opakování
Cíl: zopakovat a procvičit jednotky délky a jejich převody, zlepšit dovednost odhadování

1. Úvod
 • Přivítání se s žáky
 • Seznámení žáků s cílem a tématem hodiny
 • Početní rozcvička: početní král na násobení a dělení deseti, stem, tisícem
  Tato hra je žákům i učitelům velmi dobře známá, je možné ji použít obměněnou takřka v jakémkoli předmětu. Princip spočívá v tom, že se všichni žáci postaví, dvěma žákům je nabídnut stejný příklad a kdo je rychlejší ve správné odpovědi, vítězí v té dvojici a zůstává stát, druhý si sedá. Když se tedy projede první kolo všech dvojic a zůstane už stát jen polovina žáků, opět utvoří dvojice a stejným způsobem je při každém příkladu jeden vyřazen. Nakonec zůstane stát jen jeden žák a to je náš početní král.
  Násobení a dělení 10, 100 a 1000 je velmi důležité, protože u převodů jednotek s tímto v podstatě pracujeme.
 • Motivace: na tabuli je napsaná básnička:

  Žil jednou jeden táta Metr,
  syn jeho desetkrát menší, Decimetr.
  Vnuka měl také - Centimetr
  stokrát byl menší nežli on.
  A malé pravnouče, hlas jak zvon,
  tisíckrát menší Milimetr.
  Ale i táta, tenhle Metr,
  měl svého dědu, starého jak slon,
  ten jmenoval se Kilometr,
  tisíckrát větší byl nežli on.

 • Básničku si nejprve společně přečteme.
 • Žáci chodí po jednom k tabuli a barevně podtrhávají jednotky délky.
 • Když už jsou všechny jednotky barevně vyznačené, jeden z žáků je napíše (podle básničky nebo vlastní zkušenosti) tak, jak jdou "velikostně" za sebou:
  km - m - dm - cm - mm
 • Z nabízených možností mají žáci vybrat tu jednotku, ve které je nejvhodnější měřit:
  a) dálnici b) třídu c) čokoládu d) minci e) lavici
2. Pracovní list

(viz příloha)

Pracovní list dostanou žáci do dvojic. Ke každému listu dostanou jeden papírový metr (dá se sehnat v IKEA nebo SCONTO nábytku zdarma) a tyto instrukce:

 • První úkol vypracujte společně.
 • Při druhém úkolu se rozdělíte na měřiče a zapisovače, měřič chodí po třídě a zkoumá délky, vždy je přijde říct zapisovači, který číslo zaznamená do listu a pověří měřiče dalším úkolem.
 • Třetí úkol je opět v lavicích, zapište si, jak dlouhé jsou vaše ruce a čí je delší.
 • Je vhodné rozvinout diskusi o zaměnitelnosti šířky a délky.
  Doplňující otázka: Využil někdo při měření třídy délku koberce, kterou měl zaznamenanou?
 • Zapisovatelé se sejdou v jednom hloučku, porovnají své údaje a dohodnou se na konečné podobě tabulky délek.
 • Měřiči se mezitím seřadí do řady podle velikosti (délky) své ruky, od nejdelší po nejkratší.
3. Práce na tabuli

Na tabuli je připravená stejná "tabulka", jakou mají žáci v pracovním listu.
lavice: šířka ______ cm délka _______ cm
tabule: šířka ______ dm délka _______ dm
koberec: šířka ______ m délka _______ m
třída: šířka ______ m délka __________ m
Zástupce měřičů vepíše konečné hodnoty, na kterých se s ostatními domluvili. K tabuli chodí postupně pět žáků, vyberou si jeden číselný údaj a převedou ho na jinou jednotku.

4. Odhady

Některý z žáků se pokusí odhadnout, jaké rozměry mají dveře, jak je vysoká skříň, jakou výšku má třída apod. Žáci se střídají.
Učitel ukáže žákům názornou pomůcku, jak můžou lépe odhadovat:

 • centimetr je asi šířka palce;
 • decimetr je asi vzdálenost od kořene palce ke špičce ukazováčku;
 • metr je asi krok dospělého člověka.
5. Další možnosti práce
 • nové jednotky
  Na papírcích má učitel napsány zvláštní jednotky, žáci mají přijít na to, kolik je
  kiloden decihodina centikoruna Cílem tohoto cvičení je, aby žáci dokázali zobecnit vlastnosti jednotlivých předpon. Od základní jednotky - v našem případě metru - jsou odvozeny ostatní předponami kilo (tisícinásobek), deci (desetina), centi (setina) a mili (tisícina).
 • četnost výskytu, tabulka
  Po práci s měřením ruky (viz pracovní list) může následovat tato činnost: žáci si zapíší svoje údaje ve dvojicích; údaje celé třídy se zapíší do přehledné tabulky, nejlépe přímo na tabuli nebo na velký papír.
  Aktivity: hledání nejčastější hodnoty, kolik žáků má stejnou délku, kdo má nejdelší nebo nejkratší ruku apod.
6. Konec hodiny

Žáci zopakují, co si v hodině připomněli, učitel nezapomene na pochvalu.


Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf26 kBPracovní list
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 17. 02. 2007
Zobrazeno: 76171krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
DRTILOVÁ, Pavlína. Převody jednotek délky. Metodický portál: Články [online]. 17. 02. 2007, [cit. 2019-11-12]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/1170/PREVODY-JEDNOTEK-DELKY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.