Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Mandaly - geometrické magično

Mandaly - geometrické magično

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Petra Schindlerová
Náměty pro využití mandal při výuce geometrie.

Pojem mandala pochází ze starobylého indického obřadního jazyka, sanskrtu, a znamená v překladu "kruh" či "oblouk". Jde o harmonické spojení kruhu a čtverce, kde kolo je symbolem nebe, transcedence, vnějších sil a nekonečna, kdežto čtverec představuje vnitřní síly, to, co je spojené s člověkem a zemí. Základem každé mandaly je její střed. Ten lze chápat jako jakýsi prvek nekonečna, jelikož nemá začátku ani konce. Nebo chcete-li opačně - mandala začíná i končí ve svém středu, "bindu".

Mandaly mají původ v buddhistické tradici, konkrétně v Tibetu a Indii. Dodnes je tam mandala považována za posvátnou a využívá se při meditacích. Tibetští mniši tráví týdny tvorbou mandal z jemných barevných písků, aby je pak nechali rozfoukat větrem - poukazují tak na pomíjivost života.

Křesťanství zobrazuje mandaly jako rosety v oknech chrámů. Léčitelé indiánských kmenů používali kruhové obrazce k léčení nemocných. V západním světě jsou využívány převážně jako prostředek k uvolnění, soustředění a poznání sebe sama. S mandalami se setkáváme všude kolem nás - v přírodě je můžeme objevit v letokruzích stromů, květech, pavučinách atp.

Mandaly lze dělit z různých hledisek. Podle funkce jsou to zobrazení očišťující nebo posilující určité vlastnosti či jednotlivé oblasti lidského života. Podle vzniku pak např. buddhismus rozlišuje tři druhy mandal: zhotovené z barevných prášků, malované na plátně a vizualizované v těle.

Z mandal vychází zvláštní síla a mocná energie. Byla známa již starým kulturám a zabývá se jí i současná psychologie. Během terapií se pracuje nejen s tvary, ale i s různými významy barev a celkovým dojmem z kresby.

Jak může mandala vypadat

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

 

Využití ve škole

Vzhledem k využití rýsovacích potřeb a středově souměrnému "přesnému" zpracování je tento příspěvek zařazen pod obor geometrie. Přímo ale vybízí k mezipředmětovému propojení s výtvarnou výchovou či českým jazykem (viz dále).

Při práci s mandalou jsou ověřeny léčivé zklidňující účinky - ať už ji žáci pouze vybarvují, anebo sami tvoří.

Žáci si mohou svou vlastní mandalu vytvořit pomocí kružítka, pravítka a tužky. Při práci žáky nijak neomezujeme a necháme plně pracovat jejich fantazii - jediným požadavkem je střed, výchozí bod, odkud/kam vše směřuje. Zpravidla nejjednodušší bývá v úvodu narýsovat velký kruh a z něj nadále vycházet. Není ale výjimkou, že žákům vyjde výsledná mandala ve tvaru hvězdice nebo čtverce.

S mandalou lze po narýsování pracovat i dál. Žáci si mohou své dílko dle libosti vybarvit a popsat - jak se mandala jmenuje, proč vypadá jak vypadá, k čemu slouží (např. co léčí), kde je v mé mandale nejoblíbenější místo, kde se cítím nejlépe a proč, komu bych ji chtěl věnovat apod.

Děti nás-dospělé svými pracemi často překvapí. Měly bychom si jich však velice cenit, protože nám jimi odkrývají něco ze svého nitra a tím nám umožní lépe je poznat. Z toho samozřejmě vyplývá, jak je nutné věnovat následnému rozboru náležitou pozornost.

Samotnou činnost pak obohatí, pokud žákům předem o mandalách sdělíme něco více - jak mohou vypadat, odkud pocházejí, jaké místo mají v jiných kulturách a kde se s nimi setkáme u nás (viz úvod článku nebo internetové odkazy níže).

U nejmenších žáků, případně při nedostatku (nebo zbytku) času, lze využít zjednodušenou variantu práce s mandalou vybarvování již hotových šablon. Jaké kroky z předchozího popisu při tom využijete, je již jen na vás a vašich žácích...

Motiv mandaly lze využít snad ve všech výukových předmětech. I v samotné matematice nemusí patřit výhradně do geometrie. V soustředných kruzích do ní mohou být např. napsány příklady, které žácí musí najít a správně vybarvit.

Jako inspirace mohou posloužit tyto mandaly, které procvičují všechny základní početní operace.

V knihkupectvích je dnes možné nalézt mnoho publikací, které se zabývají využitím mandal. Předkládají čtenářům vzory, šablony i náměty činností.

Další informace k této problematice lze získat na internetu, např. na těchto stránkách:
www.mandaly.cz - práce s mandalou a její výklad
www.volny.cz/sollanoe/ - obrázky mandal
www.buddhismus.cz/mandaly.html - mandaly a buddhismus
jung.sneznik.cz/mandaly.htm - úryvky z knihy Mandaly od C.G.Junga
mandaly.filosof.biz - kurzy kreslení mandal

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek