Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Římskokatolické náboženství

Římskokatolické náboženství

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Arcibiskupství pražské
Informace o výuce Římskokatolického náboženství

Vzdělávací obor Římskokatolické náboženství je povinnou součástí školních vzdělávacích program církevních základních škol a odpovídajících ročníků víceletých středních škol zřizovaných institucemi římskokatolické církve. Pojetí a obsah vzdělávacího oboru (očekávané výstupy a učivo) formulovalo Arcibiskupství pražské.

Základní a víceleté střední školy zřizované jinými subjekty mohou obor do svého školního vzdělávacího programu zařadit pouze v podobě nepovinného předmětu, na jeho realizaci ovšem nelze využít volnou disponibilní časovou dotaci (viz znění školského zákona).

Výzkumný ústav pedagogický zařazuje vzdělávací obor Římskokatolické náboženství na Metodický portál pro podporu rámcových vzdělávacích programů jako součást další vzdělávací nabídky, aniž by mu tím přiznával statut doplňujícího vzdělávacího oboru.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám