Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Online publikování ve StoryBird

Online publikování ve StoryBird

Praktický příspěvek
zkušenost
Příspěvek představuje využití StoryBird ve výuce a při rozvoji čtenářské gramotnosti.

Cíl výuky

  • využití jednoduchého publikování na webu k rozvoji čtenářské gramotnosti, popř. k procvičování cizích jazyků

Další z velkého množství webů, který lze velmi dobře využít ve výuce, je http://www.storybird.com. Je určený k vydávání především dětských knížek inspirovaných ilustracemi.

StoryBird.com
1. StoryBird.com

Pro koho je vhodný?

Prostředí je sice v angličtině, ale je vhodný i pro mladší děti. Velmi zjednodušuje práci s textem. Text totiž neumožňuje formátování, takže je možné se soustředit pouze na správné pořízení. Podobně je omezená i práce s obrázky. I když slovo omezená v tomto případě znamená, že se volí sady kvalitních ilustrací od různých výtvarníků. Takže odpadá často problematické hledání vhodných obrázků.

Proč ve škole?

StoryBird podporuje totiž práci ve třídě. Učitel má možnost vytvořit si vlastní účet a v něm pak jednotlivé třídy. Ve třídách zakládá účty svým žákům, takže může měnit zapomenutá hesla apod. V rámci tříd je pak možná spolupráce žáků, takže kniha nemusí být dílem jednotlivce. A protože je to webová aplikace, lze zaúkolovat žáky i pro práci doma.

Další možností je zakládání úkolů (Assignments) i s termíny. Takže knihy lze řadit i tematicky.

Správa žáků
2. Správa žáků

Co je výsledkem?

Pokud potřebujete, může být výsledkem i kniha vytištěná, ale pro potřeby školy především ta elektronická.

Součástí webu je i galerie. Velkou výhodou webu je, že dbá na obsah. Takže knihy jsou před zobrazením ve veřejné galerii kontrolovány, zda jsou nezávadné, a máte jistotu, že vaše práce se neoctnou „ve špatné společnosti“. Množství kontrolovaných jazyků se sice rozšiřuje, ale čeština mezi ně nepatří. Pokud tedy StoryBird použijete ve výuce cizího jazyka, což je vhodné využití, pak můžete použít publikaci v galerii webu. Pokud máte knihu v češtině, budete s díky odmítnuti, ale zcela bez problémů může knihu sdílet zveřejněním přímého odkazu na ni nebo vložením kódu do webové stránky školy, třídy apod.

Jak tvořit vlastní knihu?

Nejdříve je třeba se přihlásit a vybrat Creat. V dalším kroku se vybírají z galerie ilustrace. Kniha se vytváří vlastně na téma ilustrací, takže v průběhu tvorby již nelze obrázky měnit. Pokud se vám nelíbí nabízené, klikněte na See more art.

Volba sady ilustrací
3. Volba sady ilustrací

Po zvolení sady se objeví náhled dalších ilustrací v sadě, a pokud vyhovují, můžeme pokračovat stiskem Start.

Dále se objeví stránka s popisem jednotlivých kroků – od počátečního psaní, vložení obrázku přetažením až po přidání/ubrání další stránky. V menu kromě závěrečného publikování je i přizvání spoluautora. Tvorba je opravdu intuitivní a nejsou s ní žádné problémy.

Editační prostředí
4. Editační prostředí

Kde ho využít ve výuce?

Nabízí se tvorba vlastních textů v českém jazyce i jazycích cizích. Lze ho využít i pro seznámení s texty jiných autorů (http://wiki.rvp.cz/).

Po domluvě s vyučujícím českého jazyka žáci osmé třídy vydávali knihu veršů.

Jednu vyučovací hodinu jsme se seznamovali s prostředím StoryBird a s vlastní tvorbou. Vznikaly první knížky na libovolné téma, od komiksů po dlouhé texty. Důležité je seznámit žáky s rozdílem mezi uložením a publikováním. Pokud je práce pouze uložena, není dostupná ani učiteli. Publikovaná práce je ve veřejné galerii, ale učitel a spolužáci ji vidí.

Přehled prací žáků v třídě
5. Přehled prací žáků v třídě

Druhou hodinu se pak žáci věnovali vydávání limericků od E. Leara. Museli se tedy s texty nejdříve seznámit, aby si vhodně vybrali ilustrace. A i tak potom řešili výběr textu k ilustracím (Edward Lear: Kniha třesků a plesků, Edward Lear: Kniha třesků a plesků). Na závěr práce jsme publikovali a zveřejnili je na webu školy.

Co zlobilo?

Práce byla prakticky bezproblémová, navíc se web stále vyvíjí a vylepšuje. Největší problém vlastně byl na straně žáků, když nedali své práce publikovat, práce pak byla dostupná. Učitelský účet totiž nemůže do publikace žákovských prací zasahovat, nemůže ani práce publikovat. Jestli je to výhoda, či nevýhoda, je věcí názoru.

Závěr

StoryBird je jeden z řady nástrojů na tvorbu textů a na spolupráci. Je sice úzce zaměřen na dětské knížky, jeho využití v jazycích však bude určitě obohacením.

Reflexe

Práce byla velmi jednoduchá, žáci měli zájem i o spolupráci a sami zkoušeli vytvářet knihy společně. Pracovala jsem se staršími žáky, ale nebude problém pracovat i se žáky I. stupně.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám