Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Virtuální hospitace – Francouzský jazyk: Nakupování
Odborný článek

Virtuální hospitace – Francouzský jazyk: Nakupování

16. 5. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Veronika Holíková

Anotace

Výuka je zaměřena na prohlubování znalostí slovní zásoby a osvojování dovednosti vyjadřovat preference. Práce probíhá za použití DVD (motivace), interaktivního cvičení na Internetu, poslechového cvičení a vlastnoručně vyrobených oblékacích panenek.

 

Své první dojmy z této výuky můžete vyjádřit zde.

O této vyučovací hodině můžete diskutovat přímo s vyučující Mgr. Veronikou Holíkovou a s Mgr. Irenou Eibenovou z Gymnázia Hladnov v Ostravě. Pokud byste se jich na cokoli rádi zeptali nebo máte zájem diskutovat o hodině a natáčení s dalšími diváky této virtuální hospitace, zapojte se do online diskuze. Ta bude probíhat v úterý 31. 5. 2011 od 16.00 do 16.45. Diskuze probíhá v prostředí DIMDIM; hlavní prezentující během diskuze hovoří, další účastníci diskuze mají možnost své dotazy a postřehy psát prostřednictvím chatu.

Celé diskuzní fórum k této virtuální hospitaci naleznete zde.

K této virtuální hospitaci je otevřen pohled v digifoliu. Prohlédnout si jej můžete zde.

Literatura a použité zdroje

[1] – Languages online: Le? La? Les?. [cit. 2011-05-16]. Dostupný z WWW: [http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect31/no_03/no_03.htm].
[2] – Et toi? I. Paříž : Les Editions Didier, 2007. ISBN 978-2-278-05978-2.
[3] – Et toi? I (DVD). Paříž : Les Editions Didier, 2007. ISBN 978-2-278-05982-9.
[4] – Et toi? I (CD). Paříž : Les Editions Didier, 2007. ISBN 978-2-278-05981-2.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
100.59 kB
PDF
Autoevaluace
pdf
117.19 kB
PDF
Evaluace
doc
147.46 kB
Dokument
Příprava a pracovní list pro žáky

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Veronika Holíková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Virtuální hospitace na gymnáziích.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence sociální a personální
  • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

učebnice, počítače, dataprojektor, DVD, CD, pracovní list, papírové oblékací panenky (žáci je vytvořili v hodině výtvarné výchovy)