Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Ekosystémy České republiky

Ekosystémy České republiky

Praktický příspěvek
inspirace
Vlastní zkušenost a možná inspirace, jak v rámci souhrnných opakování a rozšiřování učiva o ekosystémech naší republiky zapojit žáky vyšších ročníků do výroby názorných učebních pomůcek sloužících k podpoře výuky (např. člověk a jeho svět) v nižších ročnících.

Kolikrát člověk vidí krásnou učební pomůcku, ovšem cena už tak pěkná není a navíc penízky na učební pomůcky již došly. Ach jo. Proč se ale s faktem, že si ji nepořídíme, jen tak smířit?

Nebylo by to poprvé, kdy bych si pomůcku vyrobila sama. Ale proč pořád jen já! Výroba pomůcek je činnost kreativní a kreativitu máme u žáků rozvíjet. Tak proč by si žáci někdy nemohli pomůcky vyrábět sami!? Navíc tato činnost podpoří projektové metody výuky a vyučování.

Nápad byl na světě. Žáci 9. třídy při opakování a rozšiřování učiva o ekosystémech České republiky připraví vhodné a názorné učební pomůcky pro mladší spolužáky, které budou sloužit k podpoře výuky předmětů prvouka, přírodověda a člověk a jeho svět v nižších ročnících. Teď už stačí ho zrealizovat.

  1. V hodinách přírodopisu žáci připraví seznam vhodných zástupců rostlinné a živočišné říše žijících v daných ekosystémech.
  2. V hodinách výtvarné výchovy vytvoří pozadí ekosystémů typických pro naši republiku, tedy les, louka, pole, rybník, statek a zahrada.
  3. V hodinách informatiky pak žáci naskenují obrázky vybraných zástupců daných ekosystémů, upraví je do požadovaného formátu, vytisknou karty, které vloží do fólií a nalepí na ně magnety.

No a pomůcka umožňující zařazení environmentální výchovy do hodin žáků nižších ročníků byla na světě. Mladší žáci se díky její názornosti budou hrou nejen učit, ale vědomí si vztahy v přírodě, nutnost přírodu chránit a vybudují si k přírodě kladný vztah.

To jak se realizace původního nápadu povedla, můžete sami posoudit alespoň na jedné ukázce.

ekosystém les

1. Ekosystém les
Autorka © Šárka Kučerová

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek