Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Didaktická hra – Chráněná oblast

Ikona prakticky

Didaktická hra – Chráněná oblast

Ikona inspirace
Autor: Mgr. Libuše Sochorová
Anotace: Žáci si prostřednictvím této hry upevňují povědomí o ochraně přírody. Zamýšlí se nad činností člověka ve vztahu k přírodě a nad poškozováním a ochranou přírody.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
  2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Rozmanitost přírody » 2. období » zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Nutné pomůcky: karty s úkoly (viz příloha), tužka, papír
Klíčová slova: ochrana přírody, pantomima, vliv aktivit člověka na přírodu
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíl

  • žáci dokáží pracovat s pantomimou,
  • žáci si pěstují kladný vztah k přírodě,
  • žáci si upevňují povědomí o nutnosti ochrany přírody.

Pomůcky

karty s úkoly (viz příloha), tužka, papír

Poznámka

Mladší žáci mohou vynechat pantomimu. Oblast dění se ihned zapíše na tabuli. Téma ochrany přírody musí být probráno předem v hodinách.

Učitel zapíše oblast dění na tabuli: CHKO Šumava. Třída je rozdělena na dvě velké skupiny – pozorovatelé a aktéři. Pozorovatelé sledují dění a zapisují své postřehy: zapiš, co kdo hraje a jaký má úkol ve scénce. Aktéři jsou dále rozděleni po dvojicích či trojicích na 6 menších skupin, z nichž každá si vylosuje jednu kartu s úkolem. Všech 6 malých skupin se nedomlouvá a na pokyn začnou hrát téma na vylosovaném lístečku. Úkoly musí zůstat utajeny. Hráči využívají pantomimu ke ztvárnění situací – ochránci přírody, manželé myjí auto u řeky, táborníci rozdělali ohýnek a odpadky se jen hromadí, lovci na lovu v lese, kamarádky trhají chráněné rostliny pro maminku k svátku, „sprejeři“ trénují své „umění“ na stromech. Úkolem pozorovatelů je identifikovat skupinu, která zastávala ochránce přírody, a odhalit, čeho se ostatní aktéři dopouštěli.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc27 kBPříloha – Karty s úkoly
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 29. 03. 2011
Zobrazeno: 6289krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 1
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
1 uživatel Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SOCHOROVÁ, Libuše. Didaktická hra – Chráněná oblast. Metodický portál: Články [online]. 29. 03. 2011, [cit. 2020-04-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/11383/DIDAKTICKA-HRA---CHRANENA-OBLAST.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.