Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona informativni

Rosteme s knihou

Autor: Svět knihy
Anotace: Projekt "Rosteme s knihou" podporuje aktivní čtení mezi dětmi a mládeží různými společenskými akcemi a soutěžemi.
Klíčová slova: projekt, jazyk a jazyková komunikace, český jazyk a literatura, rosteme s knihou

Obr.
1. Obr.

 

Občanské sdružení Svaz českých knihkupců a nakladatelů a jeho společnost Svět knihy, s.r.o. zahájily na veletrhu Svět knihy Brno 2005 propagační kampaň na podporu čtení knih v České republice. Vznik projektu s názvem "Rosteme s knihou" zaměřeného na podporu čtení knih vyplývá z poslání a stanov Svazu českých knihkupců a nakladatelů, jako zástupce nakladatelského a knihkupeckého oboru, zvyšovat čtenářskou gramotnost.

Projekt zaměřený na získávání kladného vztahu k literatuře a knihám by měl novým a zajímavým způsobem oslovit zejména předškolní a školní mládež. Jeho cílem je rozvíjet a prohlubovat literární vzdělání a čtenářskou vyspělost, zlepšovat a obohacovat komunikační schopnosti a obecně kulturní znalosti mladých lidí. Smysluplnost projektu je dána perspektivní péčí o růst intelektuálního potenciálu naší země.

Propagaci četby se dnes v České republice věnuje již mnoho dílčích projektů, které upozorňují na knihu v lokálním i celorepublikovém rozsahu a připravují řadu záslužných akcí přivádějících děti zpět k četbě knih. Udělení záštity pod značkou "Rosteme s knihou" umožní všem, kteří budou do projektu zařazeni, získat větší publicitu pro své aktivity.

Návrh obsahové náplně projektu společností Svět knihy, s.r.o.
(realizace v postupných etapách v návaznosti na získávání finančních prostředků)

 • zábavně naučné pořady (putovní) ve školách
 • soutěže, výstavy a akce - tradiční i nové
 • pořady představující známé osobnosti a jejich vztah k literatuře a knihám
 • zajímavě řešený a interaktivní internetový portál oznamující jednotlivé akce s odkazy na webové stránky s literaturou a knihami pro děti
 • součinnost se školkami, školami, školními družinami a rodinami, dětskými psychology
 • aktivní práce s problematickou mládeží a sociálními skupinami
 • spolupráce s kluby mladých čtenářů vedených jednotlivými nakladateli
 • zapojení dětských oddělení regionálních a městských knihoven, knihkupectví v jednotlivých městech, Čítáren u čerta a webových serverů určených dětem a jejich rodičům
 • mezinárodní spolupráce v rámci zemí Visegradu a EU s možností získání dalších finančních zdrojů
 • tv pořady a spoty zaměřené na literaturu pro děti a mládež a výchovu ke čtenářství
 • metodické semináře pro učitele, knihovníky a rodiče

Propagační kampaň

 • výlepy plakátů, výroba a distribuce reklamních předmětů
 • široká medializace projektu
 • knihkupectví - výkladní skříň kampaně
 • internetový portál
 • využití propagačních možností a programového prostoru v rámci největších knižních veletrhů Svět knihy Praha a Svět knihy Brno a dalších obdobných akcí v ČR

Realizace (úvodní etapa)

 1. Záštita SČKN je udělena po vyplnění žádosti a jejím posouzení komisí, která záštitu udělí. Pořadatel obdrží trojstrannou smlouvu a manuál loga.

 2. Poskytovatel loga (Svět knihy, s.r.o.) a poskytovatel záštity (SČKN) budou v rámci relevantních propagačních možností uvádět projekt pořadatele v reklamních prostředcích a při pořadech propagujících kampaň "Rosteme s knihou".

 3. Svět knihy, s.r.o. zřídí na svých internetových stránkách samostatnou sekci "Rosteme s knihou", kde zveřejní jednotlivé projekty, kterým bude udělena záštita a další informace k projektu a akcím na podporu četby knih.

 4. Svět knihy, s.r.o. podpoří projekt na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy Praha v daném roce mimo jiné tím, že poskytne prostor pro prezentaci zajímavých projektů a zároveň je propagačně podpoří ve svých veletržních materiálech.

Svět knihy, s.r.o. bude koordinátorem a nositelem informací o jednotlivých projektech a zavazuje se tyto informace v rámci projektu poskytovat dalším subjektům.

Vyhlášení literární soutěže v rámci kampaně Rosteme s knihou - téma literární práce "Můj literární hrdina".

Bližší informace na www.rostemesknihou.cz.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf44 kBPříloha 1 - \
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 02. 02. 2007
Zobrazeno: 8628krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KNIHY, Svět. Rosteme s knihou. Metodický portál: Články [online]. 02. 02. 2007, [cit. 2020-10-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/1125/ROSTEME-S-KNIHOU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.