Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Chemie-příprava na vyučování s vybranými...

Chemie-příprava na vyučování s vybranými cíli OSV

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Autor Václav Vojta
Dvouhodinová příprava na vyučování na téma dvouprvkové sloučeniny a spojení s cíly OSV
Příklad přípravy na vyučování
 1. 0-5 min
  Úvod - téma hodiny - cíle (napsat na tabuli):
  • Oborový
   • Dvouprvkové sloučeniny - prohloubení znalostí
  • OSV
   • zodpovědnost za volbu obtížnosti, nácvik reálného odhadu svých možností
   • práce s vlastní chybou, obhajování názoru, dosažení dohody
 2. 6-11 min
  Opakovací testík na názvosloví
  Příklad instrukcí:
  Jde o zodpovědnost - sami si zvolíte obtížnost, jde o nácvik reálného odhadu vašich možností, máte 4 minuty, nemusíte stihnout vše, na jedničku stačí 45 bodů z 56, na dvojku ... Jde o vaši volbu obtížnosti. Někdo můžete začít lehkými příklady a pak pokračovat, nebo můžete začít těžšími od konce, pokud si více věříte, příklady na konci mají vyšší bodové ohodnocení...... dotazy?

 3. 12-18 min - reflexe jen OSV (oborovou + výsledky příště hodinu)
  • Jak sis vybral, šel jsi odshora nebo odspoda a proč?
  • Jak pro tebe bylo těžké se rozhodnout?
  • Myslíš, že jsi zvolil správný postup a proč?

 4. 19-45 min (do konce 1. hodiny)
  Vysvětlit důkladně aktivitu pravda x nepravda. Každý dostane 50 výroků a rozhodne se, zdali se jedná o pravdivý výrok či nikoliv.

 5. 45-60 min
  Žáci utvoří dvojice a porovnají své výsledky, tam kde se neshodnou, budou společně hledat správné řešení. (Argumentace, obhajoba vlastních názorů, dohoda společného řešení...)

 6. 61-75 min
  Dalších 10 minut mohou žáci využít k tomu, že použijí dostupné zdroje (učebnice, internet).
  Příklad instrukce:
  Zvolte si 5 otázek - ty si označte puntíkem, u kterých jste si nejméně jisti svou odpovědí a k jejich zodpovězení použijte učebnice nebo výpočetní techniku a doplňte další sloupeček - samozřejmě vyplníte jen 5 vámi zvolených řádků...

 7. 6-90 min
  Reflexe
  • Oborová
   • S celou třídou provést kontrolu posledního sloupečku - správné řešení s krátkým komentářem, zaškrtají si...
   • Počet správných odpovědí? Kdo?
  • OSV (práce s chybou, s vlastní chybou, skupinová práce, argumentace, obhajování svého názoru, dosažení dohody... k tomu směřovat i otázky...)
   • Jak se ti líbila tato aktivita/činnost? Škálování - (rukou: u lavice=vůbec nelíbila, hodně nahoře=úplně líbila, reagovat a rozebrat to s extrémy, "Jak se ti pracovalo"...)
   • Jakým způsobem jste se domlouvali na společném řešení? Bylo to rovnocenné? Jak jste si rozdělili role?
   • Komu z vás se podařilo obhájit svůj názor? Popište konkrétní situaci.
   • Vezměte si tužku a na druhou stranu papíru napište, která část této práce pro vás měla největší přínos a proč. (když jste pracovali sami, ve dvojicích, korekce chyb s pomocí učebnice a internetu)...máte na to minutku... Je někdo ochoten to přečíst?.....diskuze... (Pomohlo ti, když jste problém řešili ve dvojici? Pomohla ti učebnice, počítač?)
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf24 kBOpakovací testík
pdf37 kBpravda x nepravda
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám