Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Ať žijí duchové

Ikona inspiraceIkona projekt
Autor: Jitka Vinklerová
Anotace: Projekt "Ať žijí duchové" je zaměřen na procvičování znalostí a především dovedností, které žáci získávají během celého třetího ročníku základní školy. Úkoly směřují především ke čtení s porozuměním a práci s textem, ale v mnohých cvičeních se prolínají dovednosti spojené s jazykovou výchovou, matematikou, hudební, výtvarnou a dramatickou výchovou.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
  2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
  3. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » 1. období » porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Dramatická výchova 1. stupeň
  2. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 1. stupeň
  3. Základní vzdělávání -> Hudební výchova 1. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
  2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
  3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kooperace a kompetice
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Melíšek, J. - Sýkora, P.: Ať žijí duchové, Praha 2002.
Ať žijí duchové - CD
Klíčová slova: Český jazyk a literatura, čtenářství
Vlastní strukturovaný popis činnosti

Projekt "Ať žijí duchové" je zaměřen na procvičování znalostí a především dovedností, které žáci získávají během celého třetího ročníku základní školy. Úkoly směřují především ke čtení s porozuměním a práci s textem, ale v mnohých cvičeních se prolínají dovednosti spojené s jazykovou výchovou, matematikou, hudební, výtvarnou a dramatickou výchovou.

Žáci během celého školní roku čtou (samostatně i společně) jednotlivé kapitoly z knihy J. Melíška a P. Sýkory "Ať žijí duchové" a poté plní samostatně či kooperativně úkoly dané k textu.

Žáci si tak procvičují především učivo českého jazyka a literatury, dále se v rámci projektu objevují úkoly související s matematikou, hudební výchovou, výtvarnou výchovou a dramatickou výchovou.

Rozvrhnutí jednotlivých kapitol závisí zcela na učiteli a na tempu probírané látky třetího ročníku. Vhodné je číst kapitoly průběžně - dvě kapitoly za měsíc. Jednotlivé písně a úkoly k nim se žáci mohou učit průběžně, hezké a zajímavé je jejich dramatické ztvárnění, což záleží zcela na vaší fantazii.

Nejdůležitějším úkolem učitele na prvním stupni základní školy je získat žáky pro čtení, ukázat jim krásy čtenářství. Pouze budou-li žáci číst s porozuměním, budou číst rádi, se zájmem a potěšením, budou si chtít hrát s textem.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf1101 kBPracovní listy
Odstranitpdf44 kBPísničky
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 24. 01. 2007
Zobrazeno: 11202krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 1
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
1 uživatel Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VINKLEROVÁ, Jitka. Ať žijí duchové. Metodický portál: Články [online]. 24. 01. 2007, [cit. 2020-10-31]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/1107/AT-ZIJI-DUCHOVE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.