Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Jak co nejlépe využívat interaktivní tab...

Jak co nejlépe využívat interaktivní tabuli?

Informativní příspěvek
Autor Mgr. Barbora Grečnerová
Představení publikace Jak nejlépe využít interaktivní tabuli, která poskytuje rady a návody k efektivnímu začlenění interaktivních tabulí do výuky. Příručka je volně stažitelná.

Interaktivní tabule je pro některé učitele již několik let součástí běžného vybavení školy, jiné školy možná v těchto dnech pořízení této technologie zvažují či připravují. Nákupu a rozšíření této poměrně nákladné technologie napomáhá například aktuální dotační program EU peníze školám nebo individuální iniciativy měst či městských částí, které tabulemi vybavují své školy.

Smysluplné využití interaktivní tabule, stejně jako jakéhokoli jiného nástroje, je podmíněno tím, že učitelé budou umět tuto technologii plně využívat. Průzkumy ukazují, že pokud je tabule využívána pouze nárazově, učitelé pracují s náhodně staženými materiály a vytváří sice zábavné a poutavé aktivity, které žáky motivují, ale jen okrajově souvisí s výukovým plánem a nedosahují žádoucích výstupů z učení. Začlenění tabule do výuky a výukových plánů je ale bezesporu ovlivněno tím, kolika tabulemi škola disponuje a jak často ji mohou učitelé využívat.

V každém případě však hraje klíčovou roli vedení školy, které by mělo svým pedagogům zajistit kvalitní proškolení v práci s touto tabulí a systematickou, průběžnou a stálou podporu, a to nejen technickou, ale i metodickou. Uživatelé tabule potvrdí, že dvouhodinové školení, které většinou zdarma nabízí dodavatelé tabulí, není všeobjímající a je spíše jen odrazovým můstkem pro tu techničtější část práce s tabulí. Ovládat interaktivní tabuli a její jednotlivé funkce je nutné, ale při pravidelném využívání se to naučí každý. Učitelé potřebují především metodické vedení a pomoc s konkrétními otázkami, které využití tabule ve výuce přináší. Jak využít interaktivní tabuli například při výuce hudební výchovy nebo fyziky? Jak si má učitel zorganizovat práci v hodině, když bude chtít tabuli využít? Jak tabuli využívat u mladších žáků na prvním stupni základní školy a jak u žáků střední školy?

Chce-li učitel tabuli začít využívat, narazí na problém vhodných materiálů. Začínající uživatel nemůže během jednoho víkendu vytvořit sám materiály pro všechny předměty a ročníky, které vyučuje. Vhodnou cestou je vzájemné sdílení kvalitních a v praxi osvědčených materiálů v rámci školy, určité komunity uživatelů nebo i napříč zeměmi.

Praktická příručka pro učitele Jak nejlépe využít interaktivní tabuli

Všechny výše nastíněné otázky jsou tématem publikace Jak nejlépe využít interaktivní tabuli, která obsahuje rady a doporučení, jak nejlépe začlenit interaktivní tabuli do výuky. Příručka je výsledkem práce evropské pracovní skupiny Interactive Whiteboard Working Group a je určena všem učitelům bez ohledu na úroveň znalostí práce s interaktivní tabulí i vedení školy. Český překlad vydává Dům zahraničních služeb a nabízí ji všem zájemcům zdarma ke stažení.

Úvodní část publikace se zaměřuje na vedení školy a věnuje se tomu, jak začlenit interaktivní tabule do učebních plánů školy a jak podporovat další vzdělávání a profesní rozvoj učitelů v oblasti informačních technologií.

Učitelé v publikaci uvítají přehledný popis hlavních nástrojů a aplikací doprovázený obrázky. Seznámí se zde se základními funkcemi, jako je psaní, kreslení, odkrývání, vrstvení, seskupování nebo mazání části textu. Zájemci se dočtou i o pokročilejších možnostech práce, jakou představuje například digitalizace obrazovky nebo animace. V závěru se publikace ve stručnosti věnuje i dalším interaktivním pomůckám, mezi něž patří hlasovací zařízení nebo interaktivní tablet. Kromě technických informací neopomíjí příručka tipy na výukové aktivity, ke kterým je vhodné tabuli využít, nebo otázku vytváření učebních materiálů a jejich bezpečného sdílení.

Doufáme, že publikace vyvolá diskusi mezi učiteli a pomůže jim vzájemně sdílet své zkušenosti, problémy a otázky související se zapojením interaktivní tabule do výuky. Připravujeme také sérii blogů reflektujících osobní zkušenosti učitelů.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám