Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Jazyková hra Mám rád/a

Jazyková hra Mám rád/a

Jazyková hra, která rozvíjí myšlení žáků. Žáci jsou vedeni, aby sami objevili pravidla hry. Aktivita vede k rozvoji slovní zásoby, k rozvoji čtenářské gramotnosti. Učitel děti vede, kontroluje, potvrzuje správnost jejich tvrzení, vyvrací nepravdivá tvrzení, vede děti tak, aby dosáhly cíle - objevily pravidla hry.

Pokyny pro žáky:

Budeme hrát hru, ale její pravidla neznáte a já vám je neřeknu. Zkuste sami jako detektivové vypátrat, kdo řekl lež, kdo pravdu. Uvidíte, že to není těžké. Kdo si bude myslet, že odhalil pravidla hry, vysloví pravdivé souvětí, které p. učitelka potvrdí, či nikoliv. Nikdo nesní vykřikovat nahlas, radit spolužákům, prozradit tajemství pravidel hry.

Nyní každý žák vysloví souvětí, první část bude vždy stejná (pouze se změní jméno žáka), druhou část si každý žák vymyslí podle vlastní fantazie. P. učitelka doplní, zda se jedná o pravdu, lež.

VZOREC: JMENUJI SE ........ A MÁM RÁD/A ........

Kouzelná souvětí

JMENUJI SE MILENA (křestní jméno každého dítěte podle pravdy) A MÁM RÁDA MELOUN. (pravda)

JMENUJI SE ROMAN A MÁM RÁD RUMCAJSE. (pravda)

JMENUJI SE ADÉLA A MÁM RÁDA ANANAS. (pravda)

X

JMENUJI SE PETR A MÁM RÁD KASOUŠKA. (lež)

JMENUJI SE HONZÍK A MÁM RÁD ZMRZLINU. (lež)

JMENUJI SE VAŠÍK A MÁM RÁD MAMKU. (lež)

Pravidlo hry, které děti brzy objeví je toto:

První hláska křestního jména = první hlásce věci, kterou mám rád/a.

Milena = meloun
Roman = Rumcajs
Adéla = ananas
Petr = pes
Honzík = hruška
Vašík = vláček

I když pravidlo objeví všechny děti, můžeme i nadále hru zařazovat do vyučovacích hodin a rozvíjet slovní zásobu. Děti rády vymýšlí různá legrační slova. Při vymýšlení slov si užijete s dětmi spoustu legrace.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám