Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Digitální portfolio – brána k informacím moderního učitele
Odborný článek

Digitální portfolio – brána k informacím moderního učitele

25. 2. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Dominik Fellner

Anotace

Díky životu v informační společnosti je náš soukromý i pracovní život každý den zaplavován množstvím informací. Namísto toho, abychom se věnovali jejich obsahu, trávíme zbytečný čas jejich dohledáváním, tříděním a přenosem. Často opakovaně a zbytečně. Potřebujeme místo, na kterém by byly informace kdykoli dostupné, přehledně roztříděné a snadno použitelné; místo, kde můžeme informace lehce poskytnout ostatním, čerpat z jejich vlastních zdrojů a přitom je mít stále pod kontrolou. Takovým místem je digifolio.rvp.cz. Nabízí nám přehledně tříděný archivační prostor, možnost zcela soukromého bohatě rozvrstveného profesního profilu i propracovaný systém sdílení. Veškeré informace můžeme snadno třídit do prezentačních pohledů a poskytnout je k dispozici námi zvolenému okruhu uživatelů. Díky agregačním pohledům již nikdy nemusíme hledat své oblíbené položky. S ostatními uživateli můžeme zakládat pracovní skupiny a vytvářet např. školní, projektová či tematická portfolia. To vše s informačním zázemím ostatních modulů rvp.cz.

Díky rozvoji fenoménu zvanému Web 2.0 se naše životy naplno dostaly do víru informační společnosti. Ať na tuto skutečnost jsme připraveni, či nikoli, ať se nám zamlouvá, či protiví, je třeba ji přijmout a pracovat s ní. Dotýká se velkého množství profesí napříč společností, ale učitelské povolání zasahuje mimořádně citlivě, zejména proto, že osoby, se kterými my, učitelé, přímo pracujeme – naši žáci a studenti – se v informační společnosti pohybují zcela přirozeně a jsou její nedílnou součástí.

Web 2.0. se stal milníkem práce s informacemi zcela oprávněně. Radikálním způsobem změnil poměr mezi produkovaným a přijímaným objemem informací on-line. Obsah webového prostředí je nyní z nemalé části tvořen běžnými uživateli. Zatímco před rokem 2005 bylo nutné k vkládání informací na web ovládat přinejmenším HTML, současné redakční systémy pracující na principu WYSIWYG (What You See Is What You Get) umožňují tvorbu např. webové stránky i naprostému laikovi. Ve většině případů stačí pouze ovládat svou mateřštinu, myš a klávesnici. Kolaborativní prostředí tuto skutečnost zpopularizovalo a přilákalo pozornost širší veřejnosti. S rostoucím počtem uživatelů začaly vznikat sociální sítě a aplikace, které dále zjednodušovaly přístup laické veřejnosti do světa internetu.

Logickým důsledkem bylo ještě větší zjednodušení ovládání webového rozhraní, exponenciální nárůst uživatelů a s nimi i informací. Sociální sítě začaly soupeřit o nové příznivce a v rámci náboru nových členů postupně mění svůj osobitý ráz za co největší univerzalitu a zevšeobecnění. Cílovou skupinou se stali „všichni“, spousty sítí nabízejí „všechno“ a výsledkem je často přesycenost dané sítě a informační marast. Mnohé sociální sítě se staly informačními supermarkety, k dostání je všechno a pro všechny. Alespoň pro ty, kdo se spokojí s průměrnou kvalitou. Profesionálové však nenakupují v supermarketech, ale u specialistů. Vznik specializovaných sítí byl nevyhnutelným dalším krokem. My učitelé jsme profesionálové, elita předávající to nejlepší dalším generacím, a zdrojem našeho poznání tedy nemůže být informační supermarket. Jedním ze specializovaných webových prostředí v ČR orientovaných na učitele je Metodický portál www.rvp.cz.

V roce 2006 spustil Výzkumný ústav pedagogický (VÚP) v Praze projekt Metodika I. Tento projekt trval do roku 2008 a jeho cílem bylo vytvořit metodický portál sjednocující učitele různých vzdělávacích stupňů za účelem dlouhodobé spolupráce a výměny informací a materiálů. Stěžejním bodem tohoto projektu byl tedy především obsah, jeho shromažďování, tvorba a publikování. Projekt se natolik osvědčil, že v roce 2009 byl spuštěn navazující projekt Metodika II, který si položil nesnadný úkol vytvořit na portálu fungující uživatelskou komunitu. Statistiky za první rok běhu nového portálu naznačují, že záměr našel odezvu u učitelské veřejnosti a celý projekt se zdá být dlouhodobě (ne-li trvale) udržitelný.

Jedním z modulů portálu www.rvp.cz je Digifolio. Jedná se o zkratku slov „digitální portfolio“ a již z názvu vyplývá, že jeho cílem je poskytnout uživatelům prostor k práci s informacemi. Tak jako u původního významu slova portfolio – složka – má i zde uživatel vymezený prostor, který mu slouží zejména k ukládání, třídění a kompletování informací. Jelikož je digifolio on-line aplikací a je součástí komunitního portálu, můžeme tyto informace navíc poskytovat ostatním uživatelům, navzájem je doplňovat a dokonce na jejich tvorbě i spolupracovat. Jaké konkrétní možnosti tedy Digifolio nabízí?

Nejtradičnější funkcí Digifolia je archivace. Učitelé si zde mohou přehledně a snadno ukládat jakýkoliv materiál v digitální podobě, třídit jej do složek, seskupovat do logických celků apod. Tato tradiční forma portfolia je doplněna o možnost štítkování, která nám umožňuje následné snadné textové vyhledávání uloženého materiálu. V archivu našich informací se však nemusí nacházet pouze nahrané soubory, ale i informace o nás samotných. Součástí portfolia je i velmi komplexní, detailní a snadno upravitelný osobní profil, který nás provede krok za krokem naším osobním i profesním životem a pomůže nám vytvořit naše kompletní digitální CV, které máme vždy po ruce. Samozřejmě, že informace v něm obsažené mohou mít velmi osobní povahu, a proto je výchozí nastavení celého systému soukromé, tj. ostatní uživatelé mohou spatřit pouze to, co jim výslovně povolíme.

Tento digitální archiv bychom mohli přirovnat k rozšíření svého domácího PC, případně k velké a strukturované externí paměťové jednotce. Oproti např. USB disku má však několik nesporných výhod. Nemůžeme jej ztratit, rozbít, zapomenout doma, omylem zaměnit za jiný či podstoupit další nepříjemné komplikace, které se tak často stávají. Kdekoliv na světě se můžeme přihlásit k internetu, zadáme své uživatelské jméno a heslo a můžeme pokračovat v práci přesně tam, kde jsme naposledy přestali. K oblíbeným slovům skloňovaným po celé EU dnes patří mobilita. Digifolio ji umožňuje v plném rozsahu. Bylo by možné charakterizovat ho slovy: „Omnia mea mecum porto.“

V úvodu jsme zmínili, že učitelé předávají informace dalším generacím. K tomu slouží další důležitá funkce digifolia – prezentace. Systém Mahara, ve kterém digifolio.rvp.cz běží, nabízí k tomuto účelu tzv. pohledy. Můžeme si je představit jako druh webové stránky. Tvorba pohledu je velmi snadná a podobá se tvorbě koláže. Z informací, které jsme do systému již vložili (studijní materiály, osobní a profesní informace, fotografie, videa apod.), si můžeme pouhým přesouváním ikon a výběrem konkrétních položek namíchat přehledné prezentační okno. Vzhledem k tomu, že každý z nás vystupuje pro různé skupiny v různých rolích (učitel, kolega, rodič, trenér apod.), můžeme mít mnoho různých pohledů, ve kterých prezentujeme to, co je pro nás z daného pohledu charakteristické. Studentům kontaktní informace, studijní materiály a termíny zkoušení, kolegům projektové nabídky, seznam zajímavé literatury a odkazy na užitečné webové stránky, svým blízkým fotky z dovolené a rodinný blog atd. Bez ohledu na to, kolik pohledů máme, všechny čerpají z jedné databáze údajů, nedochází tedy k jejich zbytečnému kopírování a verzování. Změníme-li některý údaj, ve všech pohledech se změní automaticky také. U každého pohledu přitom můžeme specifikovat cílovou skupinu, která bude mít k danému pohledu přístup a ostatní pohledy jí zůstanou skryty. Můžeme dokonce určit nejen kdo, ale i kdy může daný pohled spatřit. Toto nastavení je velmi užitečné např. při zadávání termínované práce studentům. Je zde možné vysledovat paralelu s LMS Moodle. V tuto chvíli dokonce probíhají práce na propojení obou systémů s pracovním názvem Mahoodle, přičemž Mahara by měla sloužit jako nástroj k prezentaci dovedností a kompetencí získaných prostřednictvím Moodle.

Nejběžnější portfolia, která je možné na Metodickém portálu najít, jsou osobní prezentace učitelů, prezentace vzdělávacích programů a cílů, tipy na užitečné aktivity apod. Velmi oblíbené jsou také agregační pohledy, na kterých uživatel vytváří soubor praktických (často tematicky laděných) odkazů na zajímavé stránky, články a dokumenty jak z ostatních modulů rvp.cz, tak z celého webu. Velmi užitečným využitím mohou být tzv. soukromé pohledy, které uživatel nepublikuje, pouze si s jejich pomocí organizuje práci, případně je sdílí s několika vybranými uživateli a dokumentuje např. své samostudium, plán profesního rozvoje apod. Takové portfolio může mít velkou reflexivní a evaluační hodnotu.

Pravděpodobně nejatraktivnějším prvkem Digifolia je spolupráce s ostatními uživateli. Kolaborativní prostředí systému Mahara nabízí on-line tvorbu pracovních skupin. Skupiny mohou být zcela otevřené ostatním uživatelům, přijímat nové členy pouze na základě pozvání, příp. mohou být zcela uzavřené. Každá skupina disponuje vlastním úložným prostorem nezávislým na archivu jednotlivých členů a samostatným diskuzním fórem pro snadnou komunikaci především uvnitř skupiny, ale i s externími uživateli. Skupina může vytvářet pohledy ve stejném rozsahu jako individuální uživatelé.

Mezi nejběžnější využití skupinových portfolií patří např. projektové portfolio. Jedná se o velmi praktický nástroj pro koordinaci i prezentaci projektu. Uzavřená skupina připravuje strategické dokumenty projektu, dílčí výstupy průběžné publikuje na veřejném pohledu, v rámci diskuzního fóra ladí podrobnosti a jedno diskuzní vlákno ponechává zpřístupněné veřejnosti v rámci zpětné vazby a komunikace s cílovou skupinou. Po spuštění projektu může jednotlivé aktivity publikovat na samostatných pohledech, přizvat do skupiny zapojené instituce apod. Podobně úspěšně lze vytvořit např. školní či tematické portfolio.

Bez ohledu na to, jaké konkrétní činnosti se ve svém digifoliu věnujeme, jsme stále v prostředí www.rvp.cz, kde jsou všichni ostatní uživatelé profesně naladění na podobnou vlnu jako my. Pustíme-li se tedy do tradiční činnosti dominující dnešním sociálním sítím, honby za „přáteli“, máme velkou naději, že skutečně najdeme osoby disponující relevantními informacemi a zkušenostmi. Metodický portál nabízí sociální síť učitelů pro učitele. Veškerý obsah, kterým portál disponuje – články, diskuze, digitální učební materiály, wiki, blogy, odkazy a další – vytvořili naši kolegové s cílem usnadnit nám všem profesní život. Veškeré pečlivě tříděné materiály jsou nám k dispozici a můžeme je zahrnout do svého portfolia a dále s nimi pracovat, ať již sami, nebo spolu s ostatními uživateli. Stačí kliknout!

Literatura:

Fellner, D. (2010) RVP.CZ – prostor pro sdílení a tvůrčí aktivity na poli vzdělávání. Fragmenta Ioannea Collecta. ISSN 1214–5041.
Digital portfolio as a strategy for teachers´ professional development. ISBN: 989–20-0382–9.


Tento článek byl převzat z publikace Učitel v informační síti 2010: Sborník příspěvků národní konference Metodického portálu pořádané 10. listopadu 2010 v Brně. Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2010.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Dominik Fellner

Hodnocení od uživatelů

Pavlína Hublová
25. 2. 2011, 12:38
Je úžasné, když někdo dokáže srozumitelným jazykem vysvětlit jakékoli "moderní technologické hejblátko". Myslím, Dominiku, že se Ti to opravdu povedlo.
Doufám, že tento článek přispěje k většímu pochopení a rozšíření našeho modulu DIGIFOLIO.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.