Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Intonace s počítačem

Ikona teoreticky

Intonace s počítačem

Ikona odbornost
Autor: Milada Syrovátková
Anotace: Článek poukazuje na možnost využití počítače při intonačním výcviku.
Obor příspěvku:Hudební výchova 2. stupeň
Klíčová slova: hudební výchova, ICT technologie, intonace, výukové programy
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Hudební výchova je předmět, který v sobě zahrnuje řadu činností směřujících k všestrannému rozvoji hudebnosti, tedy muzikálnosti. Součástí je také pěvecká intonační schopnost.

Intonaci v hudbě lze charakterizovat jako přesné nasazení a správné vyladění tónu. Správná intonace je potřeba nejen při tvorbě tónu, analýze  hudby, ale i při improvizaci, která se  často využívá v moderní hudbě. Intonaci je nejlépe rozvíjet aktivním pěstováním hudby. Michal Pravec tvrdí, že cvičení na intonaci by se mělo objevit v každé hlasové průpravě. K jejímu rozvoji  lze využít řady metod, např. tonální, intervalové a další. Při nácviku intonace je podle J. Kofroně vhodné propojit tonální cítění s chápáním intervalovým. Samotná znalost intervalů a jejich sluchová analýza tak zůstávají jako prvotní a k jejich procvičení lze využít také technické prostředky.

Výukové programy ke cvičení sluchové analýzy vedou žáky k tomu, aby se učili více a raději, počítač se stává nejen zdrojem nových informací, ale i prostředkem zábavy, spojuje učení a zábavu. Tím dochází k prodloužení a udržení pozornosti a soustředění. Žák může zkoušet různá řešení a hledat správnou cestu. Bývá vtažen do procesu vzdělávání a přeměňuje se z pasivního uživatele v aktivního účastníka vzdělávacího procesu. V praxi bývá příprava užití multimédií ve vyučovacím procesu časově náročnou záležitostí, zejména v začátcích, protože není snadné probrat se velkým množstvím možností, které multimédia nabízejí.

Procvičování intonace, tedy aplikování cvičení k posílení schopnosti zpívat čistě, nepatří k nejoblíbenějším činnostem v hodině hudební výchovy. Zde je možné využít  počítačovou aplikaci k procvičení sluchové analýzy intervalů.

Aplikace se velmi snadno ovládá a je vhodná i pro začátečníky. Kliknutím na „Interval“ spustíme zvukovou ukázku a po návratu zpět do dialogového rámečku uvedeme číslem název intervalu, tedy 1 pro primu, 2 pro sekundu atd. Dále lze pomocí písmena určit, o jaký interval se jedná, což jsem na základní škole neuplatnila. Kliknutím na odkaz „Check your answers“ se v pravé části zobrazí přehled správných odpovědí.

Další z možností je využít software ke cvičení sluchové analýzy Earmaster EarMaster Essentials, se kterým vlastní zkušenost nemám. Recenzi na starší verzi lze nalézt na odkazu. Psáno pro: časopis Muzikus 2006/09.

Závěrem lze říci, že každá cesta k posílení správné intonace má své klady i zápory, ale aktivní pěstování hudby asi zůstává stále podstatnou cestou pro získání znalostí, dovedností a návyků vedoucích k cíli, že hudba se stane nedílnou součástí našeho života a bude nás stále obohacovat.

Citace a použitá literatura:
[1] - HELMS, Wilfried. Lépe motivovat – méně se rozčilovat. Jak pomáhat dětem se školou. Praha : Portál, 1996.  
[2] - KOFROŇ, Jaroslav. Učebnice intonace a rytmu. Praha : Supraphon, 1985. 208 s.  
[3] - ABZ slovník cizích slov. [cit. 2011-02-09]. Dostupný z WWW: [http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?t...].  
[4] - PRAVEC, Michal. Jak je to se zpěvem V.díl - O intonaci. [cit. 2011-02-09]. Dostupný z WWW: [http://www.folktime.cz/serialy/jak-je-to-se-zpevem...].  
[5] - JIRSÁK, Martin. EarMaster - výukový program ke cvičení sluchové analýzy. [cit. 2011-02-09]. Dostupný z WWW: [http://www.muzikus.cz/pro-muzikanty-testy/EarMaste...].  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 09. 02. 2011
Zobrazeno: 8130krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 4

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SYROVÁTKOVÁ, Milada. Intonace s počítačem. Metodický portál: Články [online]. 09. 02. 2011, [cit. 2020-03-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/10371/INTONACE-S-POCITACEM.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.