Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Evropský summit o výchově k podnikavosti

Ikona informativni

Evropský summit o výchově k podnikavosti

Autor: Věra Šedivá
Anotace: Autorka se v příspěvku věnuje Evropskému summitu o výchově k podnikavosti, který se uskutečnil 5. - 7. září 2006 v Bruselu. Hlavním tématem summitu byla výměna názorů a příkladů dobré praxe v oblasti výchovy k podnikavosti.
Klíčová slova: výchova k podnikavosti, studentská firma, kompetence k podnikání, Junior Achievement, Lisabonská strategie

Ve dnech 5. - 7. září 2006 se zástupci z České republiky Ing. Věra Šedivá (zástupce ředitele Gymnázia Stříbro) spolu s Ing. Annou Ptáčkovou ze Soukromé střední podnikatelské školy v Náchodě, Mgr. Petrem Chárou z Open Gate-Boarding School, osmiletého gymnázia v Babicích a členy managementu organizace JUNIOR ACHIEVEMENT CZECH REPUBLIC zúčastnili Evropského summitu učitelů a školitelů mezinárodní organizace JUNIOR ACHIEVEMENT, YOUNG ENTERPRISE EUROPE v Bruselu.

Pracovní téma summitu "Výměna názorů a příkladů dobré praxe v oblasti výchovy k podnikavosti" bylo významným posunem v konfrontaci při naplňování cílů Lisabonské strategie ve vzdělávacích programech zemí Evropské unie, tedy i ve vzdělávacích programech České republiky.

Summitu se účastnilo na 200 učitelů a školitelů ze zemí Evropské unie, pracovalo se v týmech. Autorka tohoto příspěvku (Ing. Věra Šedivá, zástupce ředitele Gymnázia Stříbro) pracovala v týmu středoškolských učitelů. Tým se věnoval porovnávání jednak jednotlivých aplikovaných studijních programů, tzn. míře zapojení žáků, délce trvání studijního programu, vhodnosti zařazení podle věku žáků, zájmu žáků, ale zejména přínosu pro výchovu k podnikavosti a zkušenostem s výukou těchto programů.

Autorka vyučuje na Gymnáziu ve Stříbře, ve vzdělávacím oboru obchodní akademie již třináctým rokem studijní program Aplikovaná ekonomie, v rámci kterého se žáci učí reálně podnikat formou založení žákovské podnikatelské firmy. Na summit si tedy vezla vlastní, velmi bohaté zkušenosti s tímto studijním programem a měla tedy možnost také porovnávat, na jaké úrovni se programy JUNIOR ACHIEVEMENT CZECH REPUBLIC na středních školách v ČR a ostatních zemích EU vyučují. Ing. Šedivá zjistila, že například studijní program Žákovská firma vyučuje celá řada Evropských zemí, ale vesměs jako program určený pro volný čas žáků. Na gymnáziu ve Stříbře ve vzdělávacím oboru obchodní akademie vyučují tento program jako povinně volitelný předmět, což klade sice vysoké nároky na vyučujícího i žáky, ale tyto nároky se zúročují každoročním velmi dobrým umístěním žákovské firmy v soutěžích regionálních i národních kolech této soutěže. Výsledným efektem pak je, že si žáci obchodní akademie tímto způsobem osvojí velmi solidní kompetence k podnikání (teoretické mají jaksi automaticky - vyplývají ze studia), takové kompetence, které skutečně v životě osobním či profesním budou umět použít.

Ostatní země EU kladou spíše důraz na dobrovolný zájem žáků, žáci se sami rozhodují, jestli volný čas věnují žákovské firmě, což se někdy může jevit jako málo efektivní ve vztahu nabývání kompetencí k podnikání. Ale je to také regulérní způsob.

Autorka se osobně přiklání k formě povinně volitelných předmětů na toto téma, a to proto, že žáci mají intenzivní odborné vedení a osvojí si ty správné kompetence k podnikání. Navíc si myslí, že forma povinně volitelného předmětu nabízí osvojení příslušných kompetencí všem žákům ve třídě. Forma dobrovolná pouze těm, kteří se chtějí tomuto věnovat. Ostatní žáci projdou vzděláváním bez kontaktu s podnikáním. Což je rozhodně škoda.

Jinak na summitu v Bruselu došlo k sjednocení široké nabídky vzdělávacích aktivit, vychovávajících žáky k podnikavosti či podnikáni. Existují programy pro jednotlivé stupně vzdělávání, v rámci stupňů vzdělávaní pak programy pro třídy žáků, pro skupiny žáků včetně rozlišení v rámci výuky či ve volném čase žáků. Je rozhodně škoda, že jsou školy v ČR ve srovnání s evropskými zeměmi poměrně málo zapojené v těchto programech.

Vzhledem k reformě českého školství může autorka každému stupni vzdělávání na našich školách jen vřele doporučit zmíněné studijní programy, jejichž nabídku lze nalézt na www.jacr.cz. Tyto programy jsou zcela v souladu s požadavky RVP ZV, RVP G, RVP SOŠ a mohou výrazným způsobem napomoci jak žákům, tak vyučujícím při naplňování cílů vlastních školních vzdělávacích programů.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 05. 12. 2006
Zobrazeno: 3374krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠEDIVÁ, Věra. Evropský summit o výchově k podnikavosti. Metodický portál: Články [online]. 05. 12. 2006, [cit. 2020-10-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/1036/EVROPSKY-SUMMIT-O-VYCHOVE-K-PODNIKAVOSTI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.