Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Příměsové polovodiče

Příměsové polovodiče

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Ludmila Ciglerová
Na základě předchozích znalostí o polovodičích vysvětlení vzniku vodivosti polovodiče přidáním vhodných příměsí a určení základních polovodičových součástek.

Vlastní strukturovaný popis činnosti

Níže komentované listy jsou součástí této prezentace.

1. list: Nadpis - téma hodiny.
2. + 3. list: Opakování principu vlastní vodivosti polovodičů. Vysvětlení další možnosti pro zvýšení vodivosti polovodičů - vhodná příměs (prvek z V. skupiny). Využití periodické soustavy prvků a znalostí z chemie.
4. list: Vysvětlení vzniku hradlové vrstvy v polovodičové diodě.
5. + 6. list: Zapojení diody v propustném a závěrném směru dle schématu na 5. listu. Nejlépe je užít demonstrační soupravu pro elektřinu a demonstrační ampérmetr.
7. list: Zapojení diody do obvodu se střídavým proudem. Jako indikátor proudu možno užít ampérmetr nastavený na měření stejnosměrného proudu (ručku umístíme na střed stupnice). Změnou pólů na zdroji se změní i směr proudu.
8. + 9. list: Další polovodičové součástky, LED diodu i fotodiodu zapojit a ukázat jejich funkci. Využít zkušenosti žáků s těmito součástkami. Tranzistor, tyristor pouze okrajově. Seznámit žáky s jejich využitím v praxi.

Žáci by si měli zapisovat do sešitu text, který je umístěn v bílém poli, a schémata zapojení. Pro urychlení zápisků je dobré rozdat žákům nakopírované obrázky příměsových polovodičů.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
ppt250 kBprezentace
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám