Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Čaroděj zeměmoří

Čaroděj zeměmoří

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Lenka M. Pekařová
Čaroděj zeměmoří volně navazuje na aktivitu Johanna - z pekla do ráje. Může být použita zcela samostatně a nemusí být spojována s projekcí filmu. Prostřednictvím interaktivní hry si žáci mohou více uvědomit hloubku tohoto problému a zamyslet se nad etikou věci. Při práci s pohádkovým textem z dětské knihy se žáci porovnávají s hlavním hrdinou a mapují tak své možnosti a schopnosti.
Úvod

Aktivita nazvaná Čaroděj zeměmoří je zaměřena na průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV). V rámci OSV vede žáky k porozumění a k utváření pozitivního postoje k sobě samým i druhým a napomáhá prevenci sociálně patologických jevů, jako je například šikana. Aktivita přirozeně integruje i vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, protože je založena především na porozumění textu a na společné diskusi žáků. Vede žáky k tomu, aby dokázali vyjádřit své pocity, najít v textu podstatné informace a pojmenovat jeho hlavní myšlenku.

Příspěvek je navržen tak, aby se dal realizovat během jedné vyučovací hodiny, a to buď jako samostatný předmět v rámci OSV, nebo integrací do vzdělávací oblasti Člověk a společnost nebo Člověk a zdraví, se kterou tato průřezová témata úzce souvisí. Vhodný prostor nabízí především vzdělávací obor Výchova k občanství. Je také možné uplatnit ho v rámci širšího projektu na téma mezilidských vztahů, šikany a podobně. Příspěvek volně navazuje na aktivitu Johanna - z pekla do ráje; dá se však využít i samostatně, pokud žáky v jeho úvodu dostatečně seznámíme s problémem šikany.

Vlastní strukturovaný popis činnosti

1. Úvod hodiny

Pokud navazujeme na aktivitu Johanna - z pekla do ráje, tak si nejdříve společně připomeneme obsah filmu Johanna - z pekla do ráje a také myšlenky a závěry, ke kterým jsme dospěli v minulé hodině. V opačném případě s žáky na úvod obecně pohovoříme o tamatice šikany, abychom je na aktivitu připravili.

2. Práce s pracovním listem (35 minut)

Popis činnosti: ČARODĚJ ZEMĚMOŘÍ

Pomůcky: pracovní list pro každého, tužky

Cíle:

  • ujasnit si postoje k problematice šikany;
  • ujasnit si své pocity a situace, kdy mám strach.

Postup:

  • každý žák dostane svůj pracovní list s textem a úkoly; zadáme čas na zpracování;
  • žáky rozdělíme do malých skupin, ve skupinách své práce konzultují a společně doplňují (zejména úkol č. 2 a 3).

Reflexe: Při této aktivitě doporučuji reflektovat práci skupin i jednotlivců průběžně a vždy shrnout závěry k jednotlivým úkolům.

Každý žák má nejprve čas pracovní list vyplnit samostatně, postupně učitel spojuje žáky do skupin, v nichž své práce opět konzultují a doplňují.

3. Shrnutí

Probíhá společně, žáci se vzájemně vyjadřují k tématu, zdůvodňují své postoje.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf48 kBPracovní list
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek