Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Environmentální výchova do škol

Ikona teoreticky

Environmentální výchova do škol

Ikona odbornost
Autor: Sdružení TEREZA
Anotace: Nabídka pracovních listů, které pomohou nejen při začlenění environmentální výchovy do ŠVP.
Téma příspěvku:Enviromentální výchova
Klíčová slova: osobnostní a sociální výchova, environmentální výchova, výchova demokratického občana, ICT, člověk a společnost, informační a komunikační technologie, zeměpis, člověk a příroda, člověk a jeho svět, chemie, jazyk a jazyková komunikace, výchova k občanství, přírodopis, člověk a svět práce

Chcete si vyzkoušet konkrétní náměty pro realizaci průřezového tématu Environmentální výchova? Doposud jste se nezapojili do žádných aktivit Sdružení TEREZA? Prvním 300 zájemcům pošleme nové vydání pracovních listů a metodiky zdarma!

40 ilustrovaných pracovních listů pro žáky ve věku 6 - 14 let a metodika pro učitele na téma:

 • odpady;
 • voda;
 • doprava;
 • životní styl.

Pracovní listy pomohou nejen při začleňování průřezového tématu Environmentální výchova do ŠVP, ale týkají se i následujících vzdělávacích oblastí a průřezových témat.

Vzdělávací oblasti:

 • Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk - angličtina);
 • Informační a komunikační technologie;
 • Člověk a jeho svět;
 • Člověk a společnost (Výchova k občanství);
 • Člověk a příroda (Chemie, Přírodopis, Zeměpis);
 • Člověk a svět práce.

Průřezová témata:

 • Osobnostní a sociální výchova (rozvoj schopností poznávání, kreativita, komunikace, kooperace a kompetice, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje);
 • Výchova demokratického občana (občanská společnost a škola);
 • Environmentální výchova (ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí).

Bližší informace a možnost objednání na www.terezanet.cz.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 22. 11. 2006
Zobrazeno: 7696krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
TEREZA, Sdružení. Environmentální výchova do škol. Metodický portál: Články [online]. 22. 11. 2006, [cit. 2020-10-22]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/1016/ENVIRONMENTALNI-VYCHOVA-DO-SKOL.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.