Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní umělecké vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní umělecké vzdělávání > Notační program Sibelius v hudebním vzdě...

Notační program Sibelius v hudebním vzdělávání

Možnosti využití notačního programu Sibelius v hodinách hudebního vzdělávání (hudební výchova, hudební nauka, příprava učitele na vyučovací hodinu, notace, kompozice, hudební ukázky, pracovní listy...)

Notační program Sibelius není pouze aplikací pro vytváření notového zápisu, ale nabízí spoustu dalších funkcí, které je možné účelně využít v hodinách hudební výchovy, hudební nauky... Jeho výhodou je kromě intuitivnosti a jednoduchosti používání také to, že je nyní k dispozici v češtině.

Popis základních vlastností a funkcí:

 • Vytvoření notového zápisu (myší, počítačovou klávesnicí, MIDI klaviaturou v krokovém režimu nebo v reálném čase, virtuální klaviaturou nebo hmatníkem, skenováním tištěné nebo ručně psané partitury, zpěvem nebo hraním na akustický nástroj do mikrofonu, převodem z MIDI souboru nebo MP3)
 • Úpravy notového zápisu (opravy, úpravy vzhledu, transpozice, rozdělení do hlasů, vkládání akordových značek a hmatů, barevné označování, znaky pro dynamiku, výraz, tempo, zpěvní text, vkládání obrázků…
 • Přehrávání vytvořené partitury (kvalitní zvuky hudebních nástrojů, možnost vytvoření zvukového souboru nebo MP3)
 • Rozepisování partů (provádí se automaticky a jsou kdykoliv k dispozici)
 • Kompoziční a aranžovací nástroje a funkce
 • Knihovna hudebních nápadů (hudební motivy pro různé hudební nástroje a hudební styly)
 • Pracovní listy pro hudební výchovu (1700 již připravených, možnost vytváření vlastních)
 • Přehrávání videa s možností vytvoření hudební – zvukové stopy
 • Tisk vytvořeného notového zápisu, převod na grafický formát, publikování na internetu
 • Možnost práce v síti – výhodné pro školní učebny

Výukové pracovní materiály:

 • Pracovní listy – výukové a studijní materiály, přes 1700 připravených pracovních listů, cvičení, projektů, skladeb, plakátů a dalších prostředků. Lze zvolit cílovou skupinu (jednotlivec, malá studijní skupina, velká skupina), způsob použití (papír, počítač).
 • Základy hudební nauky (noty, pomlky, dynamická znaménka, barva tónu, takt, tempo, rytmus, stupnice, předznamenání, intervaly, akordy, kadence, rozbor notového zápisu, dirigování, diktáty, transkripce, sluchová cvičení a další)
 • Zápis hudby a hudební tvorba (notace, transpozice, aranžování, kompozice, improvizace)
 • Vybrané hudební ukázky (výukové a cvičné skladby, skladby pro různé nástroje…)
 • Reference (encyklopedie stupnic a módů, knihovna akordů, instrumentační tabulky…)
 • Plakáty, pomocné karty, hudební hry
 • Předlohy a šablony pro vytváření vlastních pracovních listů a jiných výukových materiálů
 • Notové papíry různých typů a velikostí osnov
 • Šablony pro několikataktová cvičení s možností doplnění textu, obrázku
 • Šablony pro plakáty, pomocné karty
 • Cvičení stupnic

Zdroje partitur:

 • Pracovní listy obsažené v programu Sibelius
 • Vytvořená partitura, part učitelem nebo studentem
 • Stažená partitura z internetu (www.sibeliusmusic.com)
 • Oskenovaná tištěná partitura
 • Převod z vytvořeného nebo z internetu staženého MIDI souboru
 • Vytváření a poslech vlastních skladeb pomocí knihovny hudebních nápadů a motivů (nápady a motivy jsou systematicky uspořádány a lze vybírat dle hudebního nástroje, žánru, tempa, tónorodu, taktu nebo tóniny, lze využít již připravené motivy nebo vytvářet vlastní)
 • Výuka not (výška noty, změna výšky noty, posuvka, využití barvení různých výšek not, vepisování názvů not do hlaviček…)
 • Výuka rytmu (délka noty, pomlka, takt, praporek, trámec, přehrávání v různém tempu, různé bicí nástroje…)
 • Hudební znaménka dynamiky, výrazu, tempa (zápis a poslech ukázek notace)
 • Vytvoření notového zápisu pomocí mikrofonu (zpěv, akustický nástroj – flétna, kytara, trumpeta…)
 • Vytvoření notového zápisu hraním na klávesový nástroj (v krokovém režimu nebo v reálném čase s metronomem, lze použít MIDI klaviaturu nebo standardní klávesový nástroj)
 • Výuka psaní not (možnosti vytváření notového zápisu, základní pravidla notace, typy osnov, klíčů, posuvek, not, notových hlaviček, pomlk, ostatních hudebních znaků, přepis skladby ze zpěvníku nebo jiné tištěné notové předlohy, změna vzhledu zapsané partitury, využití automatické kontroly správnosti zápisu, vyhledávání chyb)
 • Zápis zpěvního textu (přímé vepsání pod noty, kopírování z textového editoru)
 • Hudební nástroje (přehrávání partu různými hudebními nástroji, rozsahy hudebních nástrojů, obrázky hudebních nástrojů, typické ukázky z knihovny motivů, možnosti změn vlastností hudebních nástrojů…)
 • Výuka hudebního sluchu (porovnávání různých výšek tónů, intervaly, akordy…)
 • Stupnice, intervaly, akordy, akordové značky (zápis a poslech ukázek notace, typy stupnic, intervalů a akordů, obraty…)
 • Kompozice, aranžování (vytvoření vlastní skladby, přehrávání, opravy, transpozice, změna hudebních nástrojů, harmonizace, vytvoření jednoduchého doprovodu – využití automatizovaných funkcí programu Sibelius)

Užitečné odkazy na internetu:

Následující odkazy nabízejí více informací o programu Sibelius, možnost stažení demo verze k odzkoušení, seznam a názory škol, které již tento program používají, související hudební aplikace a požadavky na systém. Je možné zde také nalézt cenu pro školy, učitele nebo studenty. Při nákupu více licencí nabízí výrobce zajímavé slevy. I když samotný program je v češtině, k dispozici je také manuál a metodika práce v češtině.

 • Více o programu Sibelius: klikněte zde.
 • Demoverze programu Sibelius – je možné vytvořit partituru nebo otevřít partituru již vytvořenou, provádět veškeré její úpravy, transpozici, přehrávání, vkládání dalších hudebních znaků. Není však možné takto upravenou partituru tisknout nebo ukládat. Demoverze ke stažení v češtině: klikněte zde.
 • Scorch – program, který je volně ke stažení z internetu, je také součástí instalačního DVD programu Sibelius. Je možné v něm otevřít partitury programu Sibelius, prohlížet si je, transponovat, přehrávat a přizpůsobovat on-line – na internetu. Scorch ke stažení: klikněte zde.
 • Doplňující funkce programu Sibelius (Plug-Ins), volně ke stažení: klikněte zde.
 • Čeština k programu Sibelius 6 a skenovacímu programu PhotoScore 6, volně ke stažení: klikněte zde.

V příloze:

 • Návod k základnímu ovládání programu Sibelius
 • Menu a zkratky – pro rychlý start
 • Beseda – notace, party...
 • Pracovní list pro výuku hudebních nástrojů
 • Pracovní list pro výuku not
 • Příklady partitur pro Sibelius – lze otevřít, odzkoušet, upravovat, přehrávat v demo verzi

Myslím, že notační program má své důležité místo v hudebním vzdělávání na všech stupních a typech škol. Nejde o náhradu učitele nebo jeho osvědčených pedagogických metod, ale o jejich doplnění a oživení. Je vhodným výukovým prostředkem především pro ty, kteří chtějí modernizovat hodiny hudební výchovy, hudební nauky a  tak udělat pro studenty výuku více zajímavější a atraktivnější s kladným dopadem na jejich uplatnění v současné praxi.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek