Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní umělecké vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Interaktivní krychle

Didaktická tvorba inspirovaná moderním uměním – minimalismem; konkrétně dílem Evy Hesse (cyklus Cube; Accession 2). Lekce je navržena tak, aby posluchače seznámila s konkrétní moderní tvorbou 20. století. Po sestavení hlavní konstrukce z přichystaných dílů (spojů a zkrácených špejlí) následuje přilepení posluchačem připravených fáborků z novinového, nebo barevného papíru, případně kousků látky. Výsledné dílo je interaktivní (při fouknutí, zatřesení, nebo dotyku) krychle.

Interaktivní krychle

Autor díla: Hana Kostková

1. Úvod

Cílem tohoto projektu je seznámit posluchače s tvorbou a postupy vytváření objektů moderního umění. Moderní umění vzbuzuje mnohdy nepochopení, jelikož posluchač nezná souvislosti (politické, osobní, společenské, kulturní, inspirace moderními materiály – jako je plast, filozofií, aj.) jeho vzniku a nemá s ním osobní zkušenost.

Inspirace minimalismem a tvorbou Evy Hesse může pomoci přiblížit posluchače k tvorbě a okouzlení materiálem, které pociťovala konkrétní umělkyně moderního umění.

Minimalismus často využívá základní geometrické tvary. Používá jednoduchých prostředků k dosažení maximálního efektu při vnímání základních a důležitých prvků díla.

Posluchač si v rámci lekce sestaví krychli z přichystaných dílů, nebo jednotlivé díly sám vyhotoví ze dřeva. Z novin, barevných papírů, nebo kousků látky vystřihne, nastříhá fáborky (spojené na jedné straně) a přilepí je na sestavenou krychlovou síť ze špejlí.

Projekt je vhodný pro posluchače od 2. třídy ZŠ, a při začlenění přípravy konstrukčních spojů a zkrácení špejlí i pro starší posluchače (nutná dílna pro práci se dřevem).

2. Motivace

V úvodu by se měli posluchači seznámit s novým typem umění: objektem, širokým výběrem nových materiálu používaných v moderním umění (objev umělé hmoty) a novými inspiračními zdroji (umělecká scéna 50. let 20. století, princip minimalismu, geometrie).

Velice vhodná je i počáteční přednáška k historii dějin umění 20. století a postupného vývoje pojetí sochy (konkrétní) k objektu (abstraktní). Přednášku doporučuji začlenit pro začátek do dvou dvouhodin a dle potřeby ji zkrátit, nebo rozšířit.

Starší posluchači vybavení možností práce v dílně tímto úkolem získají základní dovednosti práce se dřevem přípravou dřevěných spojů. Seznámí se s měřením prostorového materiálu, upevněním do svěráku, jeho řezáním a vrtáním tenkým vrtákem.

Následuje představení hotového výrobku a postupu, jak jej dosáhnout.

3. Formulace úkolu s předem připravenými spojkami:

1.) Učitel rozdá 14 nastříhaných špejlí (umožňuje lepšímu sestavení, některé konce nemusí dobře pasovat, nebo mohou být volné z důvodu rozdílné tloušťky dřevěné špejle) a deset spojek každému posluchači. Do každé skupiny, případně lavice, kelímky s lepidlem a štětinový štětec (č. 10, široký 0,7 cm).

2.) Žáci si nejprve krychli zkušebně sestrojí a následné začnou postupně lepit konce všech špejlí. Schéma lze nakreslit na tabuli.

3.) Lepidlo musí dostatečně proschnout (nejlépe do druhého dne).

4.) Z novin, látky, nebo barevných papírů nastříhají žáci fáborky spojené na jedné straně nedostřiženou částí.

5.) Fáborky nalepí nedostřiženou částí okolo stran krychle tvořené dřevěnými špejlemi.

6.) Po vyzkoušení interaktivnosti svého díla lze z vytvořených krychlí sestavit skupinové dílo postavením těchto krychlí na sebe.

7.) Podepsat si své dílo může každý žák přímo na fáborek.

4. Příprava:

Přípravu dřevěných vrtaných spojek (v případě výuky v dílně u starších posluchačů) i zkrácených špejlí je možné začlenit do vyučování. V případě vytvoření spojek předem v domácí dílně se Vám bude hodit základní vybavení domácí dílny (metr, tužka, pilka na železo), otočný dílenský svěrák a vrtačka s vrtákem v tloušťce špejle.

Příprava dřevěných spojek:

 1. Do otočného dílenského svěráku si upevněte připravenou dřevěnou tyčku kulatého, nebo čtvercového profilu v průměru kolem 1 cm.
 2. Metrem si odměřte tyčku po 1 cm a označte tužkou, nebo vrypem.
 3. Doprostřed každé strany (u čtvercového profilu), nebo po obvodu kulatého profilu v jedné linii, označte střed těchto centimetrů křížkem pro vyvrtání dírky.
 4. Provrtejte v místě křížku vrtačkou s vrtáčkem (v tloušťce špejle) dřevěnou tyčku naskrz tak, abyste se provrtali na druhé straně uprostřed stěny u krychlového profilu. U kulatého profilu vyvrtejte díru jako poloměr.
 5. Pootočte o 90 stupňů a postup opakujte. Měla by vzniknout tyčka se 4 řadami otvorů po 90 stupních.
 6. Nyní vyvrtejte stejným vrtáčkem ještě díru ve středové ose tyčky. Toto vrtání musíte několikrát opakovat po odříznutí provrtané části, které provedeme v následujícím kroku (7).
 7. Řežte postupně po jedné potřebné spojky (kolečka, krychle), 10 ks na jednu krychli (2 rezervní na 1 krychli v případě některých nepasujících spojek). Měl by vám vzniknout díl (spojka) s 6 otvory vprostřed každé stěny v případě čtvercového profilu tyčky, nebo 2 otvory uprostřed kruhu válce a 4 otvory po 90 stupních v jeho plášti.

Příprava nastříhaných špejlí:

 • Lipové kuchyňské špejle stříhejte silnými nůžkami po 8 cm. Lipové dřevo je měkké a stříhá se podobně jako silný karton. Pro jednu krychli nachystejte 14 ks (2 rezervní na jednu krychli v případě nepasování). 

5. Materiály k práci:

 • Dřevěné spojky: podle použitého profilu dřevěné tyčky; dřevěné krychle o délce strany 1 cm s 6 dírkami uprostřed všech stěn, nebo dřevěné válce o délce 1 cm s 6 dírkami (uprostřed kruhu a po 90 stupních uprostřed obvodu pláště). 10 ks na jednu krychli (2 rezervní na 1 krychli v případě některých nepasujících spojek).
 • Špejle nastříhané po 8 cm., pro jednu krychli nachystejte 14 ks (2 rezervní na jednu krychli v případě nepasování).
 • Štětinové štětce (č. 10, široký 0,7 cm).
 •  Lepidlo na dřevo, papír (Herkules). Učitel rozdělí po trošce do kelímků.
 • Noviny / barevné papíry / ústřižky látek pro vytvoření fáborků.
 • Nástroje žáka: noviny, nůžky, tužka.

6. Pracovní postup:

Celkový čas: 90 min (2 x 45 min) v případě nachytaných špejlí a spojek.

1. hodina (45 min)

 • 10 minut: Krátké promítání s výkladem o moderním umění, objektech a tvorbě Evy Hesse.
 • 10 minut: Ukázání hotového výrobku a postupu, jak jej dosáhnout, vysvětlení výtvarného úkolu.
 • 5 minut: Rozdání materiálu, přichystání lepení na novinách.
 • 15 minut: Samostatná práce sestavení krychle, vyzkoušení jednotlivých spojů, a v případě uvolnění spoje – náhrada špejle, nebo spojky. Slepení jednotlivých spojů; špejli na konci natřít štětcem lepidlem a následně vsunout konec špejle do příslušného otvoru. Vnořené musí být pouze konce špejle.
 • 5 minut: Úklid po práci.

2. hodina (45 min)

 • 10 minut: Pokračování krátkého promítání s výkladem o moderním umění, objektech a tvorbě Evy Hesse (interaktivní objekty).
 • 15 minut: Nachystání čtverečků 6krát 7 cm z různě barevných kousků novin/barevných papírů/kousků látek. Čtverečky nastříhat na fáborky asi 1 cm od konce kratší strany. Volný konec obtočit a přilepit okolo dřívka předem připravené krychle různými směry.
 • 10 minut: Úklid po práci. Vyzkoušení interaktivnosti krychle foukáním a hmatem. Sestavení kolektivního díla ze všech krychlí.

Smysl a cíl úkolu:

 • základní využití různých materiálů a jejich zkvalitnění pomocí uměleckého citu při práci s jinými materiály
 • úprava užitkového předmětu
 • zvýšení citlivosti pro dekorativnost, obrazovou kulturu
 • pochopení a vlastní základní zkušenost s tvorbou moderního umění, konkrétně uměleckým objektem

Kritéria hodnocení:

Důraz na správný postup vyhotovení a přesnost provedení, celkové působení hotového díla.

Fotografie: Hana Kostková

Závěr 

Pro současného člověka (pokud není s moderním uměním blíže seznámen) je moderní umění ve velké nevýhodě oproti umění starému. Často jej odsoudí tak, že mu nerozumí. Přednáška spojená s vlastní tvorbou je podle mého názoru cesta, jak jej naučit vnímat moderní dílo. Závěr, který učiní, by neměl být, že mu nerozumí. Měl by vyhodnotit, zda se mu tento konkrétní nápad líbí, nebo nelíbí (i vzhledem ke kontextu s moderní dobou a technikami).

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám