Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní umělecké vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní umělecké vzdělávání > Výtvarná dílna: Silueta vs. dekor – anim...

Výtvarná dílna: Silueta vs. dekor – animace

Výtvarná dílna pro žáky vychází ze secesních dekorů a propojuje je s oděvní siluetou za využití projekční technologie. Zabývá se interpretací plošných secesních dekorů, jejichž autorem je významný secesní architekt a designér Josef Hoffmann. Do popředí výtvarného námětu se staví forma oděvní siluety vs. dekoru.

Východiska: 

Výtvarná dílna se zabývá interpretací plošných secesních dekorů, jejichž autorem je významný secesní architekt a designér Josef Hoffmann. Do popředí výtvarného námětu se staví forma oděvní siluety vs. dekor. 

Časová dotace: 

60–120 minut  

Motivace:

  • Dům je jako skořepina (dutý tvar) a slouží jako útočiště nebo úkryt pro člověka.
  • A jak jsou na tom šaty – je to také dutý tvar, do kterého se schovává člověk.
  • Podívejte se na jakékoliv šaty a zkoumejte, jestli jsou duté a co se stane, když si je obléknete.
  • Zamyslete se, co je to rub a líc šatů – něco vidíme zvenčí a něco je schováno uvnitř.
  • Stejně tak dům – zvenčí (exteriér) má nějakou podobu, barvu, ale uvnitř už mohou mít stěny úplně jinou barvu nebo dokonce i dekor.

Doplňující otázky:

  • Co je to interiér a exteriér u domu, víte to?
  • Co je to rub a líc u oděvu, víte to?
  • Co má architektura (dům) společného s oděvem?
  • Interiér domu je něco jako podšívka šatů, souhlasíte?

Výtvarná interpretace: 

Žáci měli k dispozici fotografické předlohy secesních dekorů, které pocházejí z rodného domu Josefa Hoffmanna v Brtnici. Předlohy byly jak v tištěné, tak v digitální formě. Žáci se prostřednictvím fotografií seznámili s celým interiérem i exteriérem domu. Pečlivě pozorovali vnější barokní fasádu domu a secesní dekory v interiérech a pomocí dialogu jsme postupně nacházeli společné či podobné rysy architektury a oděvu.  

Pomocí počítače a dataprojektoru jsme promítli secesní dekory na stěnu. Žáci pozorovali, jak se projektovaná dekorativní plocha chová, když se změní povrch, na který námět projektujeme.

Krejčovské figuríny jsme postavili ke stěně a pozorovali, jak se projektovaný dekor mění v prostoru, jak jeho podobu ovlivňuje nerovnoměrný povrch. Spontánně si žáci sami stoupali před projekci a zkoumali dekory na sobě samotných.

Plošný, jinak pravidelný a geometrický dekor jim doslova „běhal“ po těle. 

Žáci poté dostali k dispozici předem odměřenou část netkané textilie nebo vatelínu. Měli za úkol materiál tvarovat přímo na figuríny pomocí špendlíků nebo lepicí pásky. Mohli si dekory na látku i překreslovat. Stále pozorovali proměny dekoru při pohybu a při nařasení textilie. 

silueta vs. dekor / výtvarná etuda k workshopu pro SŠ
silueta vs. dekor / výtvarná dílna pro žáky ZŠ
Autor díla: Mgr. Jitka Petřeková

 

silueta vs. dekor / výtvarná etuda k workshopu pro SŠ
silueta vs. dekor / výtvarná dílna pro žáky ZŠ
Autor díla: Mgr. Jitka Petřeková

Program rozvíjí prostorovou i plošnou představivost, vizuální paměť a koncentrované vnímání. Podněcuje spontánní výtvarné projevy a zapojuje do popředí hru.  


Poznámka a doporučení:

Výstup je vhodný také pro základní vzdělávání, gymnaziální nebo odborné vzdělávání.

Rozsah motivace a formulace otázek je nutné vždy přizpůsobit věkové kategorii.

Pro mladší školní věk je nosný už jen hravý experiment s promítaným dekorem na figurínu nebo na vlastní tělo. Je možné námět posunout zcela jinam a zabývat se čistě jen ornamentem apod., kdy nám projekční technika poslouží čistě jako pomůcka, díky které můžeme ornament aplikovat na libovolný podklad apod.  

Pro starší školní věk je vhodné přiřadit i odbornější terminologii a více ukázek (rozdíly v exteriérech a interiérech, ukázky secesního oděvu či soudobého oděvního designu apod.).

silueta vs. dekor / výtvarná etuda k workshopu pro SŠ
silueta vs. dekor / výtvarná etuda k workshopu pro SŠ
Autor díla: Mgr. Jitka Petřeková

Pro žáky gymnaziálního či odborného vzdělávání je důležité, kromě všeho předešlého, mnohem více podnítit jejich vlastní výtvarný názor a utváření kritického myšlení. Současně je potřeba věnovat pozornost historickým souvislostem (historické přestavby domu – proměny v průběhu staletí, dnešní podoba – zachovalé části, rekonstrukce, renovace).

silueta vs. dekor / výtvarná etuda k workshopu pro SŠ
silueta vs. dekor / výtvarná etuda k workshopu pro SŠ
Autor díla: Mgr. Jitka Petřeková
Mgr. Jitka Petřeková
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek