Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní umělecké vzdělávání > Projekt METODIKA II splnil své cíle

Ikona informativni

Projekt METODIKA II splnil své cíle

Autor: Pavlína Hublová
Anotace: Začátkem října 2013 byla na stránkách MŠMT publikována Závěrečná evaluační zpráva, která hodnotí ukončené národní projekty. Velmi kladně hodnotí projekt METODIKA II, jehož výstupem je Metodický portál RVP.CZ.
Klíčová slova: Metodický portál RVP.cz, projekt ESF, Metodika II

S mírným povzdechem můžeme číst hned v úvodu manažerského shrnutí, že „realizací návazného projektu nebo zvýšením financování by však mohlo být dosaženo opět velmi pozitivních výsledků jako v průběhu realizace projektu METODIKA II“ (Hruška, s. 7). Ve skutečnosti je Metodický portál již druhým rokem provozován v rámci resortního úkolu a přidělené finanční prostředky nestačí k tomu, aby bylo možné využít celého jeho potenciálu. Jednou ze zmiňovaných silných stránek Metodického portálu RVP.CZ je propojení s evropským úložištěm LRE (The Learning Resource Exchange).

V současnosti se ale můžeme také pochlubit funkcí vyhledávání na dalších portálech, které nabízejí výukové materiály. Toto tzv. propojené vyhledávání je k dispozici v modulu DUM na titulní straně a lze takto prohledávat portály Aktivní učitel, DUMy.cz, Ve škole a Školský portál Karlovarského kraje. Čím víc materiálů a informací (i modulů) na Metodickém portálu vznikalo, tím náročnější bylo vše zakomponovat tak, aby se běžný uživatel na portálu orientoval. Proto je mírná nepřehlednost Metodického portálu RVP.CZ zmiňována jako jedna ze slabých stránek. Jistou variantu nabídne „personifikace titulky“. Tuto službu bychom rádi nabídli registrovaným uživatelům v průběhu roku 2014. Doufáme, že to bude užitečná funkce pro naše pravidelné návštěvníky a že jim usnadní orientaci v nabízených modulech a materiálech.

Metodický portál pomáhá zvyšovat počítačovou gramotnost

Efektivnější využívání ICT technologií učiteli a zvyšování jejich počítačové gramotnosti je jednou z naplněných příležitostí, které zpráva zmiňuje. Jsme přesvědčeni, že ti učitelé, kteří k nám chodí pravidelně, mají mnoho možností, jak rozvíjet své dovednosti a znalosti o využívání moderních technologií ve výuce. Např. v modulu Články najdeme několikrát týdně aktuální zdroje informací pro integraci moderních technologií do výuky – nejčastěji v sekci Spomocník, jehož autorem je Ing. Bořivoj Brdička.

Jako hrozbu označila zpráva nízkou ochotu pedagogů odborných škol a základních uměleckých škol ke sdílení zkušeností a publikaci materiálů (obava z konkurenčního prostředí a ztráty vlastního know-how).

Potěšující zprávou je, že v rámci projektu EU Peníze školám pro SŠ jsou pravidelně publikovány v modulu DUM stále nové materiály podporující výuku s využitím moderních technologií. A na závěr ještě citát z evaluační zprávy: „Tím, že budou (nejen) zapojení pedagogové mít možnost svého sebevzdělávání, výměny zkušeností, a celkového profesního růstu (viz předchozí body), mělo by to mít zprostředkovaný přínos také pro zkvalitnění samotné výuky žáků, a to prostřednictvím zkvalitnění samotného procesu vzdělávání, jehož nositeli jsou právě učitelé a pedagogové, kteří mohou využívat nové moderní výukové postupy, metody a technologie (mnoho již vzniklo v rámci projektu – např. digitální materiály, články, moduly, e-learningové kurzy). Své zkušenosti a příklady dobré praxe si mohou vyměňovat prostřednictvím Metodického portálu RVP.CZ, a tím výuku žáků dále zdokonalovat. Samotné nové postupy a metody výuky žáků povedou k jejich zvýšené schopnosti učit se.“ (Hruška a kol., s. 37)

Zdroje a odkazy:

HRUŠKA, Lubor, a kol. HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN: ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA [online]. Ostrava: PROCESCentrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., 24. 7. 2013 [cit. 2013-11-20]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/uploads/OP_VK/Evaluace/Hodnoceni_ukoncenych_IPn_ZaverecnaZprava.pdf

Podrobněji ze zprávy v blogu Referát Metodického portálu na http://referat.blogy.rvp.cz/category/evaluace-projektu-metii/


Článek vyšel v časopise VZDĚLÁVÁNÍ, čtvrtletníku Národního ústavu pro vzdělávání, ročník 2, číslo 4/2013, ISSN 1805-3394. Ke stažení na http://www.nuv.cz/publikace/vzdelavani-4-2013.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 25. 02. 2014
Zobrazeno: 11077krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HUBLOVÁ, Pavlína. Projekt METODIKA II splnil své cíle. Metodický portál: Články [online]. 25. 02. 2014, [cit. 2020-10-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/U/18391/PROJEKT-METODIKA-II-SPLNIL-SVE-CILE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.