Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní umělecké vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Intonace s počítačem

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek

Hudební výchova je předmět, který v sobě zahrnuje řadu činností směřujících k všestrannému rozvoji hudebnosti, tedy muzikálnosti. Součástí je také pěvecká intonační schopnost.

Intonaci v hudbě lze charakterizovat jako přesné nasazení a správné vyladění tónu. Správná intonace je potřeba nejen při tvorbě tónu, analýze  hudby, ale i při improvizaci, která se  často využívá v moderní hudbě. Intonaci je nejlépe rozvíjet aktivním pěstováním hudby. Michal Pravec tvrdí, že cvičení na intonaci by se mělo objevit v každé hlasové průpravě. K jejímu rozvoji  lze využít řady metod, např. tonální, intervalové a další. Při nácviku intonace je podle J. Kofroně vhodné propojit tonální cítění s chápáním intervalovým. Samotná znalost intervalů a jejich sluchová analýza tak zůstávají jako prvotní a k jejich procvičení lze využít také technické prostředky.

Výukové programy ke cvičení sluchové analýzy vedou žáky k tomu, aby se učili více a raději, počítač se stává nejen zdrojem nových informací, ale i prostředkem zábavy, spojuje učení a zábavu. Tím dochází k prodloužení a udržení pozornosti a soustředění. Žák může zkoušet různá řešení a hledat správnou cestu. Bývá vtažen do procesu vzdělávání a přeměňuje se z pasivního uživatele v aktivního účastníka vzdělávacího procesu. V praxi bývá příprava užití multimédií ve vyučovacím procesu časově náročnou záležitostí, zejména v začátcích, protože není snadné probrat se velkým množstvím možností, které multimédia nabízejí.

Procvičování intonace, tedy aplikování cvičení k posílení schopnosti zpívat čistě, nepatří k nejoblíbenějším činnostem v hodině hudební výchovy. Zde je možné využít  počítačovou aplikaci k procvičení sluchové analýzy intervalů.

Aplikace se velmi snadno ovládá a je vhodná i pro začátečníky. Kliknutím na „Interval“ spustíme zvukovou ukázku a po návratu zpět do dialogového rámečku uvedeme číslem název intervalu, tedy 1 pro primu, 2 pro sekundu atd. Dále lze pomocí písmena určit, o jaký interval se jedná, což jsem na základní škole neuplatnila. Kliknutím na odkaz „Check your answers“ se v pravé části zobrazí přehled správných odpovědí.

Další z možností je využít software ke cvičení sluchové analýzy Earmaster EarMaster Essentials, se kterým vlastní zkušenost nemám. Recenzi na starší verzi lze nalézt na odkazu. Psáno pro: časopis Muzikus 2006/09.

Závěrem lze říci, že každá cesta k posílení správné intonace má své klady i zápory, ale aktivní pěstování hudby asi zůstává stále podstatnou cestou pro získání znalostí, dovedností a návyků vedoucích k cíli, že hudba se stane nedílnou součástí našeho života a bude nás stále obohacovat.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám