Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Tělesná výchova ve škole speciální - cvičební řady
Odborný článek

Tělesná výchova ve škole speciální - cvičební řady

16. 4. 2013 Speciální vzdělávání
Autor
Ludmila Míková
Spoluautor
Renata Votavová

Anotace

Děti a žáci se středně těžkým, těžkým mentálním postižením, kombinovaným postižením a autismem patří do skupiny osob, které mají v důsledku svého postižení omezené možnosti plného zapojení do vzdělávacího procesu a získání klíčových kompetencí vedoucích k jejich plnohodnotnému sociálnímu a pracovnímu zapojení do společnosti. Jedinou možnou cestou vzdělávání je ryze individualizované vyučování za podpory speciálních alternativních a podpůrných metod a terapií využívaných ve výchovně vzdělávacím procesu. Právě na tuto oblast péče o žáky se zdravotním postižením je zaměřen projekt ZŠ speciální a Praktické školy Černovice Uplatňování nových forem a metod práce při vzdělávání žáků se středně těžkým, těžkým a kombinovaným postižením a autismem v základní škole speciální realizovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Pracovní listy v příloze obsahují kromě textů také návodné ilustrace.

Cvičební řada 1

Úvod:

 • „čapí“ chůze
 • „medvědí“ chůze
 • „žabí“ skoky
 • „kachní“ chůze
 • „račí“ pohyb (pozpátku)
 • plazení jako had

Hlavní část

Leh na zádech:

1. MOST – leh na zádech, pokrčené nohy s výdechem zvedáme pánev, nahoře nádech, dolů opět výdech

2. SKLÁPĚNÍ KOLEN – leh na zádech, ruce rozpažené, pokrčená kolena, plosky nohou na podložce, nádech, s výdechem kolena na jednu stranu, nádech zpátky, s výdechem na druhou stranu. BEDRA PŘITISKNUTÁ na podložce!!!

3. PŘITAHOVÁNÍ KOLEN – leh na zádech, pokrčené nohy, plosky na podložce, s výdechem koleno jedné DK uchopíme rukama a přiblížíme k hrudníku (pokud zvládne, může současně ke kolenu přiblížit hlavu); střídáme P – L

4. JÍZDA NA KOLE

ZP – leh na zádech, DK pokrčené, plosky nohou na podložce, s výdechem přiblížíme kolena k břichu, provádíme pohyb DK jako při jízdě na kole. S nádechem postavíme DK do ZP. BEDRA PŘITISKNUTÁ STÁLE k podložce!!!

5. PROPÍNÁNÍ ŠPIČEK – leh na zádech, ruce připažené k tělu – špičku pravého chodidla s nádechem přitáhneme k bérci, s výdechem povolíme – střídáme P – L

Leh na břiše:

1. KOPÁNÍ DO HÝŽDÍ – leh na břiše, nohy pokrčit v kolenou a snažíme se patami dotknout hýždí – oběma nohama/střídavě

2. ZVEDÁNÍ LOKTŮ – leh na břiše, hlava na podložce, ruce za hlavou, zvedáme lokty – odlepujeme je od podložky

3. ZVEDÁNÍ HLAVY – leh na břiše, hlava leží na sepnutých rukou na podložce, nohy co nejvíce roztažené; nádech – s výdechem se snažíme zvednout hlavu i s rukama od podložky (hlava je v prodloužení páteře –  nezaklánět!!!), s nádechem dolů 

4. PROTAHOVÁNÍ – leh na břiše, snažíme se, co nejvíce protáhnout ruce dopředu – děti se mohou třeba snažit dosáhnout na nějakou hračku,…, s výdechem střídáme ruce

Modifikace – protahujeme i nohy, potom můžeme diagonálně – pravá ruka, levá noha,…

5. PROPÍNÁNÍ KOLEN – leh na břiše, ruce pod čelem, zapřeme se za špičky a propínáme kolena 

6. ZVEDÁNÍ NATAŽENÉ NOHY – leh na břiše, ruce pod čelem, zanožujeme nataženou DK (pohyb v kyčelním kloubu), střídáme P – L

Závěr

Cvičení možno proložit nebo ukončit kontaktním dýcháním – leh na zádech, dáme dítěti dlaně na hrudník a při výdechu postupně lehce stlačujeme hrudník, při nádechu uvolňujeme tlak (v max. nádechu se ruce dotýkají jen zlehka).

Cvičební řada 2

Úvod

Stoj:

 • kroužky hlavou
 • upažit – kroužky zápěstí – na jednu stranu – na druhou stranu
  • kroužky předloktí – na jednu stranu – na druhou stranu
  • kruhy paží (celou rukou) - na jednu stranu – na druhou stranu
 • stoj na jedné noze, druhou pokrčíme v koleni
  • kroužky v kotníku
  • kroužky bércem
  • kroužky v kyčli

Vystřídáme nohy

Hlavní část

Leh na zádech:

1. Základní poloha – uvolněný leh na zádech; s výdechem zvedáme hlavu, přitahujeme špičky („díváme se na fajfky“); s nádechem vracíme zpátky

2. ZP – leh na zádech, nohy pokrčené do úhlu 90°. S výdechem přitáhneme kolena k břichu – bedra leží na podložce; s nádechem výchozí poloha – bedra udržet u podložky

3. ZP – leh na zádech, ruce s propletenými prsty obejmou kolena, HK natažené v loktech – bedra leží na podložce, s nádechem tlak nohou proti rukám. S výdechem povolíme tlak, s nádechem protitlak, opakujeme

4. ZP – leh na zádech, pokrčené nohy, plosky opřené o podložku, s výdechem zvedáme nohu – bérec tak, že kolena jsou ve stejné úrovni = pohyb v kolenním kloubu, bedra u podložky, s nádechem zpět

5. ZP – leh na zádech, nohy pokrčené, plosky na podložce, rozkročené na šířku pánve; zvedneme pánev (most) a oddalujeme kolena od sebe a k sobě

Leh na břiše:

1. „malá labuť“ – leh na břiše, ruce pokrčené v předloktí vodorovně s tělem; s výdechem zvedáme hlavu a trup do vzporu na předloktí (zvládne – li v max. výdechu, oddálí břišní stěnu od podložky), s nádechem zpět a podložku

2. leh na břiše, hlava položená na čele, ruce za zády spojené v oblasti beder, s výdechem zvedáme lokty od podložky

3. leh na břiše, ruce do pěstiček a vložit do třísel, s výdechem zvedáme obě DK od podložky; horní polovina těla uvolněná

Turecký sed:

1. zpevněné bříško, ruce dáme na ramena („křidýlka“) – kroužky oběma směry (volně dýchat)

2. zpevněné bříško, ruce dáme na ramena („křidýlka“) – s výdechem lokty dopředu (dotknou se), s nádechem tlačíme lokty dozadu (lopatky se přibližují)

3. „zvonička“ – ruce sepnuté dlaněmi nad hlavou, lokty tlačíme vzad, volně dýcháme – hlava dopředu – dozadu („zvoní zvoneček“)

Závěr

 • Kočka líže mléko
 • Králík – sed na paty, dýcháme do břicha
 • Trháme jablíčka – sed na paty – zvedneme zadeček, ruce nahoru a vytahujeme se za jablíčky

Cvičební řada 3 - cvičení s míčem

Úvod:

 • Chůze po špičkách, po patách, v „opičce“ (skrčit palce, váha na zevní straně chodidla)
 • Chůze po čáře, chůze pozpátku

Hlavní část:

1. pružení – hopsání na míči

2. kroužky pánví

3. „most“ – nohy na míči – zvedáme pánev

4. „žába“

5. „trakař“

6. „ježek“

7. „letadlo“

8. klopení míče nohama

Závěr:

1. leh na zádech, nohy pokrčené v kolenou, plosky opřené o podložku – nádech – vzpažit; výdech – připažit

2. leh na zádech, nohy pokrčené v kolenou, plosky opřené o podložku – ruce upažené – nádech upažit; výdech – zkřížit ruce na prsou

3. leh na zádech, nohy pokrčené, ruce složené pod hlavou – nádech – lokty k sobě; výdech – lokty na podložku

4. turecký sed – „motýlek“ – ruce položené na vnitřní straně kolen, s nádechem nebo i více dechy repetitivně kmitáme koleny v krátkých pohybech od podložky a zpět = „křídla“, s výdechem uvolnit obě DK a lehkým tlakem do vnitřní strany kolen protáhnout svalstvo na vnitřní straně stehen

5. turecký sed – ruce za záda, HK jsou natažené v loktech, proplést prsty, s nádechem oddálit do zapažení, s výdechem zpět do ZP

6. turecký sed – ruce s propletenými prsty za zády, s nádechem ‚jedou‘ propletené ruce po páteři směrem vzhůru, s výdechem zpět do ZP

7. turecký sed – horní končetiny vzpažit a „trháme jablíčka“

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
349.61 kB
PDF
Cvičební řada 1
pdf
352.54 kB
PDF
Cvičební řada 2
pdf
297.85 kB
PDF
Cvičební řada 3

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ludmila Míková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Uplatňování nových forem a metod práce při vzdělávání žáků se středně těžkým, těžkým a kombinovaným postižením a autismem.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení
 • Kompetence pracovní
 • soustředí se na pracovní výkon a je schopen vytrvat při jeho plnění
 • Základní vzdělávání - těžké mentální postižení
 • Kompetence k řešení problémů
 • chápe a plní jednoduché příkazy